2015.12.01_Big Data, Big City, Big Money_C

Big Data, Big City, Big Money

2 december 2015

4 minuten

Opinie Big Data veroveren Nederland. Zelfs data centers lijken een nieuw exportproduct voor Nederland op te leveren. Giga-byte maakt plaats voor Peta-byte. Big Data een hype? Als een wondermiddel wordt het aangeboden. Diverse branches worden op dit moment geconfronteerd met de marketingmachine van Big Data experts. De vastgoedsector reageert nog wat onwennig. “Big Data kunnen een dealmaker toch niet vervangen?”. Daarmee wordt Big Data tekort gedaan. Middels het strategisch inzetten van grootschalige datasets kunnen voor de vastgoedsector verrassende verbindingen worden gelegd. Wordt het een gevaar of een kans?

Big Data

Voordat we volledig in de Peta-Bytes verdwijnen; wat is Big Data? Een gangbare definitie is: dataverzamelingen die te groot zijn voor gangbare datasystemen, die met grote snelheid worden verwerkt, die een grote diversiteit aan data bevatten, veelal real-time en die middels statische analyse kunnen worden vertaald in waardevolle kennis. Veel, vaak, variatie en voorspelbaarheid zijn de sleutelbegrippen. De Nederlandse vastgoedmarkt is, op Engeland na, de meest transparante vastgoedmarkt van Europa. Desondanks valt er nog een wereld te winnen. Vele ‘oude’ data-eigenaren als CBS, Kadaster, etc. hebben vele bytes aan informatie in huis. Vele ‘nieuwe’ data eigenaren als Google en Funda hebben dat ook. Maar wordt er voldoende ‘nieuwe’ kennis uit het zogenaamde ‘crossen’ van deze data gehaald? Wij denken van niet. Vooral het ‘verrijken’ van de ruwe vastgoeddata duurt langer dan gedacht. Bij succesvolle toepassing ontstaan inzichten over de consumenten en gebruikers, en de connectie met onze bestaande en nog te ontwikkelen vastgoedvoorraad, Inzichten die wij nu over het hoofd zien. De slag naar succesvolle toepassing wordt gemaakt door nieuwe, niet altijd gangbare allianties aan te gaan. Daar heeft de conservatieve vastgoedsector vaak moeite mee.

Big City

Nieuwe inzichten helpen steden bij de verdere versterking en groei van de stad. Ook zij willen weten hoe de inwoner - consument - denkt en beweegt. Bedrijven als Funda en Google kunnen steden nog veel meer van dienst zijn bij het opstellen van strategische visies en de prioriteringsagenda van de woningbouwopgave. De link moet alleen nog wel worden gelegd. In de toekomst kunnen wij steeds beter de ontwikkeling van een stad plaatsen binnen de context van de dynamiek van een stad. Wij doelen hier niet alleen op investeringen in stenen en asfalt, maar ook in de zachte kant van de stad. Denk aan cultuur en veiligheid. Denk daarbij aan de verlichtingsplannen die Philips introduceert voor de buitenruimte van diverse steden in Europa. Op basis van vele data wordt het type verlichting bepaald voor straten en gebieden. Inwoners worden beïnvloed in hun stemming en voelen zich tevens veiliger.

Big Data geeft ons dus meer inzicht in de interactie van al deze aspecten in de stad, waardoor veel slimmer geïnvesteerd kan worden. Steden moeten veranderen van ‘smog city’ naar ‘smart city’.

Big Money

Investeerders zijn uiteindelijk het meest geïnteresseerd in de keuzes van de woon-, winkel en kantoorconsument. Het is wachten op het moment dat ‘Booking.Com’ voor kantoren op de markt komt. Een kwestie van tijd; qua data is dat al lang mogelijk. De site officerank.nl is hard bezig deze leemte op te vullen. Voor de woningmarkt zijn al flinke stappen gezet om de effectieve vraag naar nieuwbouwwoningen te bepalen en zo nog gerichter projecten te ontwikkelen. Dit kan door het combineren van Big Data van woonhuishoudens en woningeigenschappen. Een innovatieve methode ten opzichte van de traditionele woonenquêtes die zich op de woonwens en niet op het feitelijk woongedrag van de consument richten.

Big Final

Ja, het woord Big Data wordt gehypet. De werkelijke hoeveelheid data is daarentegen zeker niet gehypet. Het biedt ons talloze nieuwe wegen die binnen de vastgoedmarkt nog onvoldoende verkend of zelf nog niet ontdekt zijn. Wij weten niet welke kant het precies op gaat met Big Data, maar wij geloven dat het vele nieuwe kansen voor steden en investeerders biedt. De hoeveelheid data en bronnen neemt dagelijks in enorm tempo toe. Kernvraag is daarbij: van wie zijn die data en wat is de prijs? Wordt het gemeengoed? Dan kan de prijs dalen. Of blijft het exclusief door de noodzakelijk ingewikkelde bewerking en infrastructuur. Google, eigenaar van de grootste database ter wereld, deelt op dit weinig data. Concurrerende partijen zullen hun intrede doen.

Het kunnen voorspellen van consumentengedrag op de vastgoedmarkt en het in kaart brengen van de performance van het vastgoed is Big Money voor de Big City van de toekomst. Daarbij is ‘Outside of the box’ denken cruciaal: welke bronnen zou u koppelen en welke verbanden zou u zoeken als u beschikking had over de enorme dataverzamelingen van Google? De wereld ligt aan uw voeten.


Cover: ‘2015.12.01_Big Data, Big City, Big Money_C’Meest recent

Robert Leever door Hollands Kroon (bron: Hollands Kroon)

Wethouder Economie en Brede Welvaart Robert Leever: “Aan de komst van datacentra kunnen we weinig veranderen”

Hoe kan het adagium van ‘Brede Welvaart’ helpen ruimtelijke vraagstukken in goede banen te leiden? Wethouder Robert Leever vertelt hoe zijn college dat in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wil aanpakken.

Interview

29 november 2023

Rijksmonument Helpt Elkander, Veenhuizen door Kees de Graaf (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

De Nieuwe Rentmeester geeft vorm aan de toekomst van Veenhuizen

Een historisch dorp nieuw leven inblazen zonder een groot vastgoedprogramma: Bas Morsink werkt met De Nieuwe Rentmeester aan Veenhuizen (Drenthe). Natuur en cultuur moeten verweven worden in één wervend toekomstplan.

Interview

29 november 2023

Protest poster over huurverhogingen in London door HipKat (bron: shutterstock)

Verstedelijking in de suburbs en de rol van het grote geld

Veel suburbs verstedelijken. Recensent Hans-Hugo Smit las een nieuwe publicatie die het grote geld van financiële instellingen als oorzaak aanwijst. Zij zouden zorgen voor prijsopdrijving en verdringing. Smit heeft zo zijn twijfels.

Recensie

28 november 2023