2015.07.31_big data_cover

Big Data: Risico en innovatie

6 augustus 2015

4 minuten

Verslag Terwijl we ons in het midden van een data revolutie bevinden, vraagt het centrum voor innovatie in Den Haag tijdens de Summer School voor Big Data van 6 juli 2015 tot en met 17 juli 2015 zich af hoe een gewenste balans kan ontstaan tussen de voor- en nadelen van Big Data in het veld van Peace & Justice. Door het gebruik van data, nieuwe technologieën en social media kan bijgedragen worden aan een vreedzame en rechtvaardige samenleving. Om na te kunnen denken over deze gewenste balans moeten zowel de voor- en de nadelen, ofwel risico's, onderzocht worden. Ook is het interessant om te weten hoe ver huidige Big Data organisaties en/of bedrijven momenteel zijn. Dit alles werd besproken tijdens de Summer School voor Big Data. Gebiedsontwikkeling was aanwezig op 15 juli en op het publieke evenement op 17 juli waar de voornaamste risico’s van Big Data en huidige toepassingen ervan rondom Peace & Justice werden behandeld.

Verslag Big Data for Peace, Center for Innovation

Big data kan helpen met de stad slimmer te maken. Door slimme ICT-toepassingen kunnen bijvoorbeeld energie- en waterstromen efficiënter worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de verkeersdoorstroming, waar zowel inwoners, forensen en bedrijven van kunnen profiteren. Een van de grootste problemen is privacy waarborging. Het gaat dan om personally identifiable information (PII). Echter zijn velen niet op de hoogte van andere risico’s die komen kijken bij het gebruik van Big Data.

Op 15 juli tijdens Summer School track 3 over Data Governance werd uitvoerig besproken welke risico's komen kijken bij het vinden, verwerken, analyseren, delen en opslaan van Big Data. Risico’s van datagebruik zijn dus meer dan alleen privacy schending. Ze kunnen ontstaan op verschillende momenten in het gehele proces van datagebruik. Aan de hand van verschillende risicofactoren en tijd, is geprobeerd de complexiteit uit te leggen.

Risicofactoren zijn:
1. Data, type data dat gebruikt is, bijvoorbeeld slechte kwaliteit, granulariteit
2. Inzichten, manier van datagebruik, bijvoorbeeld logische analyses en conclusies trekken
3. Context, omstandigheden waarin de data gebruikt is

Big Data: Risico en innovatie - Afbeelding 1

groepsprivacy schending

‘Big Data: Risico en innovatie - Afbeelding 1’


Risico’s of onnauwkeurigheden kunnen ontstaan op zowel korte als lange termijn. In de onderstaande tabel is een onderverdeling gemaakt in drie periodes: per direct, bij publicatie en bij toepassing van de data. Ingevuld is een handgreep aan risico’s in steekwoorden.

Privacy schending houdt in dat persoonlijke data wordt gebruikt. Maar zodra algemene conclusies worden getrokken over een bepaalde groep mensen op basis van data en zij onterecht als ‘hetzelfde’ worden gezien, wordt dat genoemd. Dit kan gepaard gaan met discriminatie. Ook als men verkeerd geconstateerd heeft dat een bepaald product of proces niet werkt, kan dit commerciële schade opleveren.

Waar het op neer komt is dat het belangrijk is welke conclusies worden getrokken bij welke data en in welke context. Menselijke intelligentie is daarom, ondanks de digitale revolutie, nog steeds essentieel.

Innovatie

Ondanks alle risico’s die bij Big Data komen kijken, zijn er ook een hoop voordelen. Op het publieke evenement als afsluiting van de Summer School voor Big Data spraken zes opkomende entrepreneurs over hun digitale big data successen.

Big Data: Risico en innovatie - Afbeelding 2

‘Big Data: Risico en innovatie - Afbeelding 2’


  • IATI Studio – biedt intelligente data visualisatie software-oplossingen voor organisaties.

  • People’s Intelligence (PI) – automatiseert relevante informatie over moeilijk bereikbare gebieden en verifieert de informatie door middel van crowdsourcing en mobiele telefoons.

  • Tracfm - een unieke tool voor de burger om daadwerkelijk mee te discussiëren over recente onderwerpen en hun leiders ter verantwoording te roepen door middel van gratis sms’jes, die zorgen voor data, en interactieve talkshows via radio stations.

  • Crowdsense – hun tool (twitcident) helpt om snel risico’s en incidenten te identificeren of te voorkomen o.a. door middel van social media.

  • Activity Info – online monitoring tool, die humanitaire organisaties helpt bij het verzamelen, beheren, kaart en analyseren indicatoren.

  • Akvo foundation - helpt mensen bij het gebruik van data, om internationale ontwikkeling te stimuleren.

Ter afsluiting een video over Humanitarian ID, een contact management app, die veelvuldig gebruik maakt van data.

Klik hier voor meer info over Big Data for Peace Summer School.

Foto bovenaan: London's 114K daily bus trips, map produced by Joan Serras with James Cheshire, UCL Centre for Advances Spatial Analysis. Data: National Public Transport Data Repository (NPTDR) and ITN from Digimap.

Zie ook:


Cover: ‘2015.07.31_big data_cover’


devika

Door Devika Parbhoesingh

Consultant at Royal HaskoningDHV


Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024