Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Bijna helft corporaties stopt vanaf 2014 met nieuwbouw

3 januari 2013

1 minuut

Nieuws Bijna de helft van de woningcorporaties bouwt vanaf 2014 geen nieuwbouwwoningen meer. Ze zetten een streep door de plannen voor in totaal 16.000 woningen. Daarmee is € 3 mrd aan investeringen in de bouw van de baan. Dat meldde de NOS deze week op basis van eigen onderzoek. Ruim 150 corporaties met een bezit van 1 mln m2 huurwoningen werden hiervoor bevraagd.

Vorig jaar bouwden de corporaties nog 35.000 huur- en koopwoningen, tweederde van de totale bouwproductie. Door de verhuurdersheffing die oploopt tot € 2 mrd in 2017 moeten ze fors bezuinigen, ook op onderhoud en renovatie. Daaraan wordt de komende jaren € 687 mln minder besteed. Volgend jaar stelt ruim eenvijfde van de corporaties onderhoud uit, vanaf 2014 bijna eenderde. Ook worden plannen met maatschappelijk vastgoed geschrapt, in totaal voor € 200 mln. In het regeerakkoord staat dat corporaties de huren tot maximaal 4,5% van de WOZ-waarde mogen verhogen. Ruim driekwart van de corporaties zal de huren maximaal verhogen. In sommige delen van Nederland ligt de WOZ-waarde echter zo laag, dat ze de huren moeten verlagen. Sommige corporaties verwachten in financiële problemen te komen, aldus het onderzoek van de NOS.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

GO gefietsontwikkeling 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Shutterstock)

Er is veel te ontdekken tussen Den Haag en Rotterdam

We gaan fietsen deze zomer! Met de fietsroutes van de Stichting Kennis GeFietsontwikkeling. De route van SKG-secretaris Milou Bol komt het eerst aan bod, toepasselijk rondom Delft. Haar rode draad: de mix van verduurzaming en grote woningbouwopgaven.

Persoonlijk

24 juli 2024

Bruine en Zwart-Witte Koe in de Weide door Clara Bastian (bron: shutterstock)

De toekomst van het landelijk gebied, een collectieve gebiedsspecifieke aanpak helpt

De transitie van het landelijk gebied behelst veel meer dan het terugbrengen van de stikstofuitstoot. Marijn van Asseldonk schetst een gebiedsgerichte aanpak die vanuit het Rijk is geëntameerd en waarin brede welvaart een centrale rol speelt.

Opinie

23 juli 2024

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024