platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Binnen- of buitenstedelijk bouwen? De dilemma’s van Rijnenburg

Binnen- of buitenstedelijk bouwen? De dilemma’s van Rijnenburg

Utrecht polder

Er speelt een dilemma tussen opgaven in de casus Rijnenburg in Utrecht, analyseert Stadszaken. Waar de gemeente zich focust op binnenstedelijk bouwen en het gebied verder wil ontwikkelen tot energielandschap, voelt onder meer BPD (een van de grondeigenaren) hier niets voor. De ontwikkelaar beschouwt de tactiek van Utrecht als onhaalbaar, en vindt dat Utrecht buitenstedelijk uitgebreid moet worden.

Door deze discussie wordt de spanning tussen opgaven (zoals woningtekorten en de energietransitie), zoals vaker te zien is in gebiedsontwikkeling, goed zichtbaar. Niet alleen toont deze casus de soms tegenstrijdige belangen van partijen, maar ook de dilemma’s (zoals de ontsluiting van dit poldergebied en de verworven grondposities) bij de keuze tussen binnen- of buitenstedelijk bouwen.

Cover: Joep Meindertsma via Pixabay 

Lees verder op stadszaken.nl