platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

‘Biobased Backbone’ - Duurzame bio-economie kan concurrentiepositie van de Zuidwestelijke Delta versterken

‘Biobased Backbone’ - Duurzame bio-economie kan concurrentiepositie van de Zuidwestelijke Delta versterken

Traditionele landbouw staat mondiaal gezien onder druk. Dat merkt ook de Zuidwestelijke Delta. Daarom hebben betrokken stakeholders, zoals de landbouwsector, provincies, de petrochemische industrie en gemeenten de krachten gebundeld. Centrale vraag is: kan de opkomende ‘biobased economy’ weer voor een internationale concurrentiepositie zorgen? Studio Marco Vermeulen combineert ontwerpend onderzoek en specifieke kennis uit de respectievelijke sectoren tot een nieuwe benadering van het gebied.

Nieuwe kansen voor de Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is het grootste deltagebied van Europa met daarin Zeeland, het zuidelijke deel van Zuid-Holland en het westelijke deel van Noord-Brabant. De aanwezigheid van zowel biologische grondstoffen (land- en tuinbouwsector) als een verwerkende (chemische) industrie en een goede samenwerking tussen beide sectoren geeft de regio op dit gebied momenteel een voortrekkersrol op Europees schaalniveau. Door deze positie verder uit te bouwen worden nieuwe ontwikkelkansen en investeringsmogelijkheden gecreëerd.

In het onderzoek BioBased Backbone zijn de randvoorwaarden voor deze nieuwe economische ontwikkeling en de daaruit volgende ruimtelijke consequenties inzichtelijk gemaakt. Daarnaast verkennen de onderzoekers de kansen voor een circulaire economie, waarbij de reeds aanwezige productieclusters meer gaan samenwerken. Door stakeholders een grotere rol te geven in de planvorming kunnen ze bijdragen aan een integrale ontwikkelvisie voor de Zuidwestelijke Delta.

Het ruimtelijk ontwerpbureau Studio Marco Vermeulen werkt voor de ontwikkeling van dit perspectief samen met het Dutch Research Institute for Transitions (Drift), BLOC en The Solid Grounds. Daarnaast zijn deskundigen vanuit het bedrijfsleven, lokale overheden en diverse kennisinstellingen betrokken.

Biobased Backbone

Op 21 mei 2015 werd een animatie, het voorlopige resultaat van het ontwerpend onderzoek, gelanceerd tijdens een besloten bijeenkomst met stakeholders van de Biobased Backbone. Het onderzoek is mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De animatie kwam tot stand in opdracht van Waaaro?Daaaro!

Auteur

Indira van 't Klooster

Editor in chief bij A10 new European architecture

Bekijk alle artikelen