2015.03.02_Boston is rethinking_660

Boston is rethinking its relationship with the sea

1 februari 2015

1 minuut

Nieuws Rising sea levels, sinking land. Cities on the US East Coast might find themselves in trouble in a few decades. Boston is thinking of a radical plan to cope with the imminent changes. They are looking to Amsterdam and Venice for inspiration. Boston will become a city of canals.

Vulnerable cities
- Boston is the world's eighth most vulnerable city to financial loss because of sea-level rise, according to a 2013 World Bank study
- Other US cities ahead of Boston on this list are Miami (2nd), New York (3rd) and New Orleans (4th)
- The Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) predicts sea levels will rise by between 3ft and 6.6ft on the US East Coast by the end of the century

Boston has experienced an increase in precipitation over the past few decades. Combined with sinking land, as the land around the West Coaste San Andreas Fault rises, makes up for a huge problem. It is clear to Boston's city planner and architects that a radical change is necessary.

They are contemplating the idea of turning its waterside district of Black Bay into a network of canals.

"Much of the model has been how do we keep the water out? Everybody's afraid of the water," says Dennis Carlberg, sustainability director at Boston University and co-chair of Boston's sea-level rise committee.

"So we wanted to turn that conversation on its head and say, well what if we let water in? How can we make life better in Boston by bringing water in?"

Boston is rethinking its relationship with the sea - Afbeelding 1

Urban Land Institute

‘Boston is rethinking its relationship with the sea - Afbeelding 1’Cover: ‘2015.03.02_Boston is rethinking_660’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024