Bouwplaats_Photo by Jacek Dylag on Unsplash

Bouwsector stabiliseert in 2019 en 2020

11 mei 2019

1 minuut

Nieuws Omdat zowel de Nederlandse economie als de woningmarkt in rustiger vaarwater komen, zal ook de bouwsector in 2019 en 2020 naar verwachting minder hard groeien. Ondanks de verminderde groei zal het ondernemersvertrouwen in de bouw hoog blijven. Dat blijkt uit de jongste sectoranalyse van ABN AMRO.

Uit de analyse komt verder naar voren dat in 2030 vooral in de grote steden een woningtekort zal zijn. Alleen de provincies Friesland en Zeeland krijgen naar verwachting te maken met een overschot. Opvallend is dat zelfs in provincies met krimpproblematiek een krappe woningmarkt wordt voorspeld in de grotere steden.

In de grote steden worden meer vergunningen voor nieuwe huurwoningen dan voor koopwoningen verstrekt. Buiten de Randstad is dit in mindere mate het geval. 

Cover: Photo by Jacek Dylag on Unsplash

Lees verder op insights.abnamro.nl


Cover: ‘Bouwplaats_Photo by Jacek Dylag on Unsplash’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023