Proeftuin Erasmusveld Den Haag - wonenindenhaag.nl

BPD stelt sociale duurzaamheid centraal in nieuwe Haagse stadswijk

14 december 2020

3 minuten

Casus Een nieuwe stadswijk waarin niet alleen de energietransitie centraal staat, maar dieren de ruimte krijgen en bewoners veel met elkaar kunnen en moeten delen. Gebiedsontwikkelaar BPD probeert met Proeftuin Erasmusveld in Den Haag alle onderdelen van duurzaamheid te combineren, waarbij het sociale aspect bijzondere aandacht krijgt.

“Het meeste is op zich helemaal niet nieuw. Het is de combinatie van alles wat Proeftuin Erasmusveld uniek maakt.” De tekst op de website van de nieuwe wijk is duidelijk: BPD vindt bij de ontwikkeling van de Haagse buurt niet het wiel opnieuw uit, maar probeert door innovaties te combineren toch de duurzaamheid een grote stap verder te brengen. Of zoals de ontwikkelaar dat zelf noemt: “Een stadswijk maken die op alle fronten goed op de huidige én toekomstige behoeften van de maatschappij is ingericht.”

In de nieuwe Haagse wijk Erasmus Veld komen zo’n duizend woningen, waarvan dertig procent sociale huur. De wijk wordt door vier partijen ontwikkeld. BPD is verantwoordelijk voor Proeftuin Erasmusveld, waar de toekomstige bewoners kunnen kiezen uit 370 eengezinswoningen en appartementen.

Inspiratie

Een proeftuin. Zo omschrijft Bas Kalter, ontwikkelingsmanager bij BPD, de bouw van de nieuwe wijk aan Cobouw. “We proberen heel veel dingen voor het eerst uit of op een andere manier. Voor mens, dier en plant moet het gebied goed toeven zijn. Dat is iets wat we vooropstellen.” De plannen begonnen bij de vraag wat duurzaamheid nou precies is. De ontwikkelaar wilde daarbij vooral verder gaan dan alleen het noodzakelijke. Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West bij BPD: “Het is een vrij breed begrip, dus we hebben dat ook op onze eigen manier ingevuld. We wilden niet alleen maar kijken naar bijvoorbeeld gasloos bouwen en de energietransitie. We keken naar meerdere aspecten.”

BPD werd geïnspireerd door de vorige gebruikers van het terrein. In verschillende tiny housesprobeerden bewoners zo duurzaam mogelijk te leven, met onder andere een eigen stadsakker. “Heel veel technische kennis die de bewoners in het klein opdeden, hebben wij in het groot in de woningen en het gebouw teruggebracht.” Ook de grootte van de appartementen is aangepast door de kleinere voorgangers. “Als je heel compact woont, kun je nog steeds heel fijn wonen.”

De combinatie van de duurzaamheidsgedachte en de inspiratie vanuit het verleden komt op meerdere manieren terug in het plan. In het appartementencomplex komen meer gedeelde ruimtes en ontmoetingsplekken. En ‘dingen delen’ is een belangrijk uitgangspunt geworden, van de deelauto’s die de wijk groener moeten maken tot het realiseren van een buurtkas en moestuinen.

Nieuwe balans

'Sociale duurzaamheid' noemt BPD deze denkwijze. “Het faciliteren van ontmoetingen en mensen met elkaar in contact brengen, staan in dit plan voorop”, zegt Kalter. Die gedachtegang heeft ook invloed op de inrichting van de openbare ruimte. De wijk moet een "robuust en ruw ecologisch gebied met natuurvriendelijke oevers" worden. De auto wordt minder belangrijk, zodat er ook ruimte voor het groen komt. Joosen: “We wilden autogebruik met een andere blik bekijken. Voldoende parkeerplaatsen, maar ook inspelen op deelauto’s, fietsen en openbaar vervoer. Dit betekent dat je de openbare ruimte anders en groener kunt inrichten. Het is op zoek gaan naar die nieuwe balans.”

 Cover: Wonen in Den Haag

Lees het volledige artikel op de website van Cobouw.


Cover: ‘Proeftuin Erasmusveld Den Haag - wonenindenhaag.nl’


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023

Het Park. Rotterdam door GLF Media (bron: Shutterstock)

PBL: bouw huizen aan het stadspark, dat is goed voor het groen én de stad

Gebruik de randen van de Nederlandse stadsparken voor het bouwen van woningen, zegt het PBL. Dat levert tienduizenden woningen op die ook nog eens een hoge economische én maatschappelijke waarde hebben.

Onderzoek

7 juni 2023

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023