platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Brabant op weg naar circulair?

Brabant op weg naar circulair?

2016.01.06_Brabant op weg naar circulair?_C

In opdracht van BrabantKennis voerde futuroloog Maurits Kreijveld een quick scan uit naar de zelfvoorzienende en duurzame ‘circulaire’ stad. Maurits Kreijveld was tot voor kort onderzoeker bij het Rathenau Instituut voor wetenschap en technologie in Den Haag.

Een bezielend verhaal, dát hebben we nodig!

Gedetacheerd bij BrabantKennis voerde hij in 2015 een quick scan uit naar het thema van de ‘circulaire stad’, dat prominent figureert in het provinciale bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’.

Wat betekenen de circulaire economie, energietransitie en biobased voor de inrichting van onze steden en regio? Wat kunnen burgers en bedrijven daaraan bijdragen? Het perspectief van de circulaire stad biedt volgens Kreijveld kansen om onze steden en regio niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken en geeft een richting aan de zoektocht naar een nieuwe economie voor de stad én daarmee voor de toekomst van Brabant.

Lees het in deze interactieve LINK #1: Brabant op weg naar Circulair?

Lees hier het originele artikel.