2012.11.26_Burgerparticipatie_809px

Burgerparticipatie onmisbaar in steden

26 november 2012

2 minuten

Onderzoek Maurice Specht laat zien dat burgers bereid zijn om op veel mogelijke manieren in steden deel te nemen aan maatschappelijke ontwikkelingen. De ervaringskennis van burgers is onmisbaar om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Wel mag de rol van de stedelijke professional als vertaler tussen burgers en professionals daarbij niet uit het oog verloren worden. Deze en andere inzichten zijn juist in deze tijden van een zich terugtrekkende overheid van praktische waarde.

De overheid verwacht op steeds meer terreinen dat burgers deelnemen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid, wijkontwikkeling of leefbaarheid kijken beleidsmakers met een schuin oog naar burgers. Specht beschrijft waarom beleidsmakers steeds meer van burgers verwachten en wat we van burgers mogen verwachten, gezien de complexe aard van veel maatschappelijke vraagstukken. Hij onderzocht aan de hand van praktijkvoorbeelden de kritiek dat het burgers de tijd en vaardigheden zou ontbreken of ze überhaupt niet zouden willen.

Vanuit het perspectief van burgers beschrijft Specht in zijn proefschrift het vele werk dat burgers - vaak in samenwerking met professionals - verzetten om zichzelf een publieke stem te geven. Hij onderzocht in de literatuur over democratische, bestuurlijke en beleidsmatige vernieuwing de herkomst en argumenten voor en tegen meer participatie van burgers. Ook deed hij een jaar lang etnografisch veldwerk in drie wijken in Antwerpen, Dortmund en Rotterdam waar hij actieve bewoners en enkele professionals interviewde. Dit alles geeft een gedetailleerd beeld van het noodzakelijke werk, maar ook de mogelijkheden die goed vormgegeven processen van burgerparticipatie bieden.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘2012.11.26_Burgerparticipatie_809px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024