2012.11.26_Burgerparticipatie_809px

Burgerparticipatie onmisbaar in steden

26 november 2012

2 minuten

Onderzoek Maurice Specht laat zien dat burgers bereid zijn om op veel mogelijke manieren in steden deel te nemen aan maatschappelijke ontwikkelingen. De ervaringskennis van burgers is onmisbaar om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Wel mag de rol van de stedelijke professional als vertaler tussen burgers en professionals daarbij niet uit het oog verloren worden. Deze en andere inzichten zijn juist in deze tijden van een zich terugtrekkende overheid van praktische waarde.

De overheid verwacht op steeds meer terreinen dat burgers deelnemen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid, wijkontwikkeling of leefbaarheid kijken beleidsmakers met een schuin oog naar burgers. Specht beschrijft waarom beleidsmakers steeds meer van burgers verwachten en wat we van burgers mogen verwachten, gezien de complexe aard van veel maatschappelijke vraagstukken. Hij onderzocht aan de hand van praktijkvoorbeelden de kritiek dat het burgers de tijd en vaardigheden zou ontbreken of ze überhaupt niet zouden willen.

Vanuit het perspectief van burgers beschrijft Specht in zijn proefschrift het vele werk dat burgers - vaak in samenwerking met professionals - verzetten om zichzelf een publieke stem te geven. Hij onderzocht in de literatuur over democratische, bestuurlijke en beleidsmatige vernieuwing de herkomst en argumenten voor en tegen meer participatie van burgers. Ook deed hij een jaar lang etnografisch veldwerk in drie wijken in Antwerpen, Dortmund en Rotterdam waar hij actieve bewoners en enkele professionals interviewde. Dit alles geeft een gedetailleerd beeld van het noodzakelijke werk, maar ook de mogelijkheden die goed vormgegeven processen van burgerparticipatie bieden.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘2012.11.26_Burgerparticipatie_809px’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023