2012.11.26_Burgerparticipatie_809px

Burgerparticipatie onmisbaar in steden

26 november 2012

2 minuten

Onderzoek Maurice Specht laat zien dat burgers bereid zijn om op veel mogelijke manieren in steden deel te nemen aan maatschappelijke ontwikkelingen. De ervaringskennis van burgers is onmisbaar om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Wel mag de rol van de stedelijke professional als vertaler tussen burgers en professionals daarbij niet uit het oog verloren worden. Deze en andere inzichten zijn juist in deze tijden van een zich terugtrekkende overheid van praktische waarde.

De overheid verwacht op steeds meer terreinen dat burgers deelnemen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid, wijkontwikkeling of leefbaarheid kijken beleidsmakers met een schuin oog naar burgers. Specht beschrijft waarom beleidsmakers steeds meer van burgers verwachten en wat we van burgers mogen verwachten, gezien de complexe aard van veel maatschappelijke vraagstukken. Hij onderzocht aan de hand van praktijkvoorbeelden de kritiek dat het burgers de tijd en vaardigheden zou ontbreken of ze überhaupt niet zouden willen.

Vanuit het perspectief van burgers beschrijft Specht in zijn proefschrift het vele werk dat burgers - vaak in samenwerking met professionals - verzetten om zichzelf een publieke stem te geven. Hij onderzocht in de literatuur over democratische, bestuurlijke en beleidsmatige vernieuwing de herkomst en argumenten voor en tegen meer participatie van burgers. Ook deed hij een jaar lang etnografisch veldwerk in drie wijken in Antwerpen, Dortmund en Rotterdam waar hij actieve bewoners en enkele professionals interviewde. Dit alles geeft een gedetailleerd beeld van het noodzakelijke werk, maar ook de mogelijkheden die goed vormgegeven processen van burgerparticipatie bieden.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlage.


Cover: ‘2012.11.26_Burgerparticipatie_809px’Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022