Thumb_geld_0_1000px

CBS: Bouw krimpt het meest

23 november 2012

2 minuten

Nieuws In het derde kwartaal was bij de bouw de daling met 8,0 procent het grootst. Het CBS vergeleek alle bedrijfstakken en presenteerde gisteren deze bevinding. Met uitzondering van de overheid en zorg was de productie in alle bedrijfstakken lager dan een jaar eerder.

De bouw krimpt al vanaf 2009, behoudens een opleving in 2011. Het CBS constateert dan ook dat in de bouwnijverheid de werkgelegenheid het sterkst daalde met 17 duizend banen minder dan in het derde kwartaal van 2011. In vrijwel alle bedrijfstakken waren er minder banen dan een jaar geleden.

Minder investeringen

De hele Nederlandse economie krimpt fors ten opzichte van vorig kwartaal. Nu gaat het om een daling met 1,1 procent. Ten opzichte van een jaar eerder krimpt de economie met 1,6 procent. De investeringen liggen 6,4 procent lager. Zowel in woningen en bedrijfsgebouwen, als in grond-, weg- en waterbouwkundige werken werd minder geïnvesteerd. Ook de investeringen in machines, installaties en vervoermiddelen (vooral personenauto’s) krompen.

Er zijn 75 duizend banen minder dan in het derde kwartaal van 2011. Dit is een daling van 0,9 procent. De daling ten opzichte van vorig kwartaal bedroeg 21 duizend.

Rem

Bouwend Nederland ziet in de CBS-cijfers bevestigd dat Nederland in de crisis blijft door de malaise in de bouwsector. De bouw- en infrasector remt de economische groei: 0,5 van die 1,1 procent komt door de bouw. Dat is niet nieuw; door gebrek aan consumentenvertrouwen en investeringen zet de sector al geruime tijd de rem op de Nederlandse economie.

De CBS-cijfers illustreren het leed dat ook dit najaar weer geleden wordt, in tal van bouw- en infrabedrijven en gezinnen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de bouw: per werkdag gaan er in de bouw- en infrastructuursector gemiddeld zes bouwbedrijven failliet en per maand verliezen zo’n 2000 van onze medewerkers hun baan.

Doorbreken

In het belang van de gehele economie moet de neerwaartse spiraal doorbroken worden. Dat kan, door niet te bezuinigen, maar bijvoorbeeld als gemeente of provincie weer te investeren in de economisch essentiële infrastructuur. Gemeenten, banken en rijksoverheid kunnen het nodige doen voor de woningmarkt: met lagere grondprijzen komen woningen beter binnen bereik voor starters, die daarvoor een maatwerkhypotheek aangeboden moeten krijgen waarin ook rekening gehouden wordt met goede energieprestaties en dus lagere woonlasten van een nieuwe woning. Als de starters in beweging mogen komen, kan de hele woningmarkt weer op gang raken.

In Podium 9 staat een overzicht van de effecten van vier jaar crisis in de bouw- en infrasector. De statistieken laten duidelijk zien dat de bedrijven op alle fronten – omzet, werkgelegenheid en rendement hebben ingeleverd.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023