Thumb_geld_0_1000px

CBS: Bouw krimpt het meest

23 november 2012

2 minuten

Nieuws In het derde kwartaal was bij de bouw de daling met 8,0 procent het grootst. Het CBS vergeleek alle bedrijfstakken en presenteerde gisteren deze bevinding. Met uitzondering van de overheid en zorg was de productie in alle bedrijfstakken lager dan een jaar eerder.

De bouw krimpt al vanaf 2009, behoudens een opleving in 2011. Het CBS constateert dan ook dat in de bouwnijverheid de werkgelegenheid het sterkst daalde met 17 duizend banen minder dan in het derde kwartaal van 2011. In vrijwel alle bedrijfstakken waren er minder banen dan een jaar geleden.

Minder investeringen

De hele Nederlandse economie krimpt fors ten opzichte van vorig kwartaal. Nu gaat het om een daling met 1,1 procent. Ten opzichte van een jaar eerder krimpt de economie met 1,6 procent. De investeringen liggen 6,4 procent lager. Zowel in woningen en bedrijfsgebouwen, als in grond-, weg- en waterbouwkundige werken werd minder geïnvesteerd. Ook de investeringen in machines, installaties en vervoermiddelen (vooral personenauto’s) krompen.

Er zijn 75 duizend banen minder dan in het derde kwartaal van 2011. Dit is een daling van 0,9 procent. De daling ten opzichte van vorig kwartaal bedroeg 21 duizend.

Rem

Bouwend Nederland ziet in de CBS-cijfers bevestigd dat Nederland in de crisis blijft door de malaise in de bouwsector. De bouw- en infrasector remt de economische groei: 0,5 van die 1,1 procent komt door de bouw. Dat is niet nieuw; door gebrek aan consumentenvertrouwen en investeringen zet de sector al geruime tijd de rem op de Nederlandse economie.

De CBS-cijfers illustreren het leed dat ook dit najaar weer geleden wordt, in tal van bouw- en infrabedrijven en gezinnen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de bouw: per werkdag gaan er in de bouw- en infrastructuursector gemiddeld zes bouwbedrijven failliet en per maand verliezen zo’n 2000 van onze medewerkers hun baan.

Doorbreken

In het belang van de gehele economie moet de neerwaartse spiraal doorbroken worden. Dat kan, door niet te bezuinigen, maar bijvoorbeeld als gemeente of provincie weer te investeren in de economisch essentiële infrastructuur. Gemeenten, banken en rijksoverheid kunnen het nodige doen voor de woningmarkt: met lagere grondprijzen komen woningen beter binnen bereik voor starters, die daarvoor een maatwerkhypotheek aangeboden moeten krijgen waarin ook rekening gehouden wordt met goede energieprestaties en dus lagere woonlasten van een nieuwe woning. Als de starters in beweging mogen komen, kan de hele woningmarkt weer op gang raken.

In Podium 9 staat een overzicht van de effecten van vier jaar crisis in de bouw- en infrasector. De statistieken laten duidelijk zien dat de bedrijven op alle fronten – omzet, werkgelegenheid en rendement hebben ingeleverd.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023