Thumb_kantoren_0_667px

Ceo Rijksvastgoedbedrijf: Meedenken bij herontwikkeling rijkskantoren

6 november 2013

2 minuten

Nieuws ls de rijksoverheid vastgoed aan de markt brengt, moet ze nog meer aan het begin van het proces bedenken welke mogelijkheden er voor dat vastgoed zijn en moet ze meedenken aan de voorkant van het herontwikkelingsproces.

Dat zei Roos van Erp-Bruinsma, interim-ceo van het Rijksvastgoedbedrijf in oprichting gisteren tijdens een congres over Den Haag als vestigingslocatie. Het congres werd georganiseerd door de Stichting Den Haag Nieuw Centrum in samenwerking met Het Financieele Dagblad en PropertyNL. Van Erp-Bruinsma reageerde op de kritiek dat het Rijk door het aan de markt brengen van honderdduizenden meters van onder meer kantoorvastgoed een sterk verstorend effect heeft op de markt. Haar opmerking over een meer proactieve rol van de rijksoverheid is opmerkelijk, omdat minister Blok (Wonen, Rijksdienst) tot nu toe vooral het standpunt inneemt dat de markt zijn werk moet doen.

Op biedboek.nl is een stijgend aantal panden te vinden die het Rijk wil afstoten. In totaal gaat het in Den Haag alleen al om 400.000 m² die de Rijksoverheid in eigendom heeft. Op biedboek.nl zijn onder meer de complexen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg), Verkeer en Waterstaat (Raamweg) en Sociale Zaken (Anna van Hannoverstraat) te vinden. Van Erp-Bruinsma zei dat bijvoorbeeld bij dat laatste complex het Rijksvastgoedbedrijf een actieve rol inneemt om te bevorderen dat het complex als kantoorgebouw een toekomst blijft houden. Het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ontworpen door Herman Herzberger en hetzelfde architectenbureau doet nu ook een studie hoe dit kantoor is te hergebruiken. Van Erp-Bruinsma: ‘We gaan hier op een verstandige manier mee om. Die kantoren zijn gefinancierd met belastinggeld.’

In 2014 gaan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, Defensie Vastgoed en de directie Rijksvastgoed samen op in het Rijksvastgoedbedrijf, hét vastgoedbedrijf van en voor het Rijk. Roos van Erp zei dat momenteel de selectie van de nieuwe ambtelijke top van het Rijksvastgoedbedrijf plaatsvindt en riep kandidaten uit de markt op te reageren. Gezocht wordt naar een directeur-generaal en vier directeuren voor de diverse onderdelen van het Rijksvastgoedbedrijf.


Cover: ‘Thumb_kantoren_0_667px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024