Thumb_kantoren_0_667px

Ceo Rijksvastgoedbedrijf: Meedenken bij herontwikkeling rijkskantoren

6 november 2013

2 minuten

Nieuws ls de rijksoverheid vastgoed aan de markt brengt, moet ze nog meer aan het begin van het proces bedenken welke mogelijkheden er voor dat vastgoed zijn en moet ze meedenken aan de voorkant van het herontwikkelingsproces.

Dat zei Roos van Erp-Bruinsma, interim-ceo van het Rijksvastgoedbedrijf in oprichting gisteren tijdens een congres over Den Haag als vestigingslocatie. Het congres werd georganiseerd door de Stichting Den Haag Nieuw Centrum in samenwerking met Het Financieele Dagblad en PropertyNL. Van Erp-Bruinsma reageerde op de kritiek dat het Rijk door het aan de markt brengen van honderdduizenden meters van onder meer kantoorvastgoed een sterk verstorend effect heeft op de markt. Haar opmerking over een meer proactieve rol van de rijksoverheid is opmerkelijk, omdat minister Blok (Wonen, Rijksdienst) tot nu toe vooral het standpunt inneemt dat de markt zijn werk moet doen.

Op biedboek.nl is een stijgend aantal panden te vinden die het Rijk wil afstoten. In totaal gaat het in Den Haag alleen al om 400.000 m² die de Rijksoverheid in eigendom heeft. Op biedboek.nl zijn onder meer de complexen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Bezuidenhoutseweg), Verkeer en Waterstaat (Raamweg) en Sociale Zaken (Anna van Hannoverstraat) te vinden. Van Erp-Bruinsma zei dat bijvoorbeeld bij dat laatste complex het Rijksvastgoedbedrijf een actieve rol inneemt om te bevorderen dat het complex als kantoorgebouw een toekomst blijft houden. Het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ontworpen door Herman Herzberger en hetzelfde architectenbureau doet nu ook een studie hoe dit kantoor is te hergebruiken. Van Erp-Bruinsma: ‘We gaan hier op een verstandige manier mee om. Die kantoren zijn gefinancierd met belastinggeld.’

In 2014 gaan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, Defensie Vastgoed en de directie Rijksvastgoed samen op in het Rijksvastgoedbedrijf, hét vastgoedbedrijf van en voor het Rijk. Roos van Erp zei dat momenteel de selectie van de nieuwe ambtelijke top van het Rijksvastgoedbedrijf plaatsvindt en riep kandidaten uit de markt op te reageren. Gezocht wordt naar een directeur-generaal en vier directeuren voor de diverse onderdelen van het Rijksvastgoedbedrijf.


Cover: ‘Thumb_kantoren_0_667px’Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024