Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

Circulaire Blok: forse versoepeling verkoop huurwoningen corporaties

11 juli 2013

2 minuten

Nieuws De vrije huurmarkt in Nederland krijgt de komende jaren een forse impuls. Het wordt voor corporaties veel gemakkelijker woningen complexgewijs te verkopen aan beleggers en geld vrij te maken voor nieuwe investeringen. Dat blijkt uit een concept circulaire die minister Stef Blok (Wonen, Rijksdienst) heeft laten opstellen en die in het bezit is van PropertyNL.

Met de nieuwe regelgeving wordt het voor corporaties veel gemakkelijker woningen te verkopen aan beleggers en daarmee geld vrij te maken voor investeringen. De circulaire komt op een moment dat steeds meer beleggers, ook buitenlandse, belangstelling tonen voor de Nederlandse huurwoningmarkt. Schatting is dat potentieel aan te liberaliseren huurwoningen circa één miljoen woningen is. Momenteel behoort een ‘bescheiden’ kwart miljoen woningen tot het vrije huursegment, op een totale Nederlandse woningvoorraad van 7,4 miljoen.

Opvallend aan de circulaire is dat Blok de nieuwe regelgeving niet alleen toepast op woningen die al geliberaliseerd zijn, maar ook op nog te liberaliseren huurwoningen. Hierdoor neemt het aantal woningen dat corporaties aan de markt kunnen verkopen enorm toe. ‘Met de inwerkingtreding van deze circulaire wordt onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen enerzijds en geliberaliseerde/te liberaliseren huurwoningen anderzijds, op basis van de kwaliteit van de woningen op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Huurwoningen met 142 of minder punten volgens het WWS, worden in dit verband tot de sociale huurwoningen gerekend, huurwoningen met meer dan 142 punten tot het geliberaliseerde/te liberaliseren segment. De feitelijke huurprijs van een woning is derhalve voor de toepassing van de verkoopregels niet meer leidend bij de bepaling in welk van de genoemde segmenten de te verkopen woning zich bevindt.’

Bij verkoop van complexen waarin zowel geliberaliseerde of te liberaliseren huurwoningen voorkomen, als huurwoningen in het sociale segment, wordt voortaan uitgegaan van proportionaliteit. Gemengde complexen met 10% of meer sociale huurwoningen worden in hun geheel tot het gereguleerde regime gerekend en complexen met minder dan 10% sociale huurwoningen tot het geliberaliseerde regime.

In een reactie zeggen Kees van Harten en Marijn Snijders van beleggingsadviseur in huurwoningen Capital Value: ‘De versoepeling is echt een doorbraak voor de woningbeleggingsmarkt. Essentieel is dat nu een koppeling wordt gemaakt naar de actuele waarde, waardoor corporaties op marktconforme wijze complexgewijs kunnen verkopen.’


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023