Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px

Circulaire Blok: forse versoepeling verkoop huurwoningen corporaties

11 juli 2013

2 minuten

Nieuws De vrije huurmarkt in Nederland krijgt de komende jaren een forse impuls. Het wordt voor corporaties veel gemakkelijker woningen complexgewijs te verkopen aan beleggers en geld vrij te maken voor nieuwe investeringen. Dat blijkt uit een concept circulaire die minister Stef Blok (Wonen, Rijksdienst) heeft laten opstellen en die in het bezit is van PropertyNL.

Met de nieuwe regelgeving wordt het voor corporaties veel gemakkelijker woningen te verkopen aan beleggers en daarmee geld vrij te maken voor investeringen. De circulaire komt op een moment dat steeds meer beleggers, ook buitenlandse, belangstelling tonen voor de Nederlandse huurwoningmarkt. Schatting is dat potentieel aan te liberaliseren huurwoningen circa één miljoen woningen is. Momenteel behoort een ‘bescheiden’ kwart miljoen woningen tot het vrije huursegment, op een totale Nederlandse woningvoorraad van 7,4 miljoen.

Opvallend aan de circulaire is dat Blok de nieuwe regelgeving niet alleen toepast op woningen die al geliberaliseerd zijn, maar ook op nog te liberaliseren huurwoningen. Hierdoor neemt het aantal woningen dat corporaties aan de markt kunnen verkopen enorm toe. ‘Met de inwerkingtreding van deze circulaire wordt onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen enerzijds en geliberaliseerde/te liberaliseren huurwoningen anderzijds, op basis van de kwaliteit van de woningen op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Huurwoningen met 142 of minder punten volgens het WWS, worden in dit verband tot de sociale huurwoningen gerekend, huurwoningen met meer dan 142 punten tot het geliberaliseerde/te liberaliseren segment. De feitelijke huurprijs van een woning is derhalve voor de toepassing van de verkoopregels niet meer leidend bij de bepaling in welk van de genoemde segmenten de te verkopen woning zich bevindt.’

Bij verkoop van complexen waarin zowel geliberaliseerde of te liberaliseren huurwoningen voorkomen, als huurwoningen in het sociale segment, wordt voortaan uitgegaan van proportionaliteit. Gemengde complexen met 10% of meer sociale huurwoningen worden in hun geheel tot het gereguleerde regime gerekend en complexen met minder dan 10% sociale huurwoningen tot het geliberaliseerde regime.

In een reactie zeggen Kees van Harten en Marijn Snijders van beleggingsadviseur in huurwoningen Capital Value: ‘De versoepeling is echt een doorbraak voor de woningbeleggingsmarkt. Essentieel is dat nu een koppeling wordt gemaakt naar de actuele waarde, waardoor corporaties op marktconforme wijze complexgewijs kunnen verkopen.’


Cover: ‘Thumb_nieuwbouw vastgoed_0_1000px’Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024