Co-creatie in de woningbouw in optima forma

7 juni 2012

2 minuten

Verslag De consument als co-producent. Vanaf het eerste moment denkt de klant mee. ERA Contour ontwikkelde een conceptueel bouwsysteem: LekkerEigenHuis. Dit systeem is modulair, klantgericht, flexibel en snel. De klant zit aan de knoppen en met een speciaal ontwikkelde ‘configurator’ stelt de klant zijn eigen huis samen.

Het LekkerEigenHuis systeem, waarin de consument als co-producent een belangrijke rol in het proces heeft, begint met mensen. Een gebiedsontwikkeling, zeker in het binnenstedelijk gebied, begint daar immers ook mee, aldus Bianca Seekles, Adjunct Directeur ERA Contour. De complexiteit en moeilijkheid van een dergelijke ontwikkeling vraagt volgens haar een actieve en onderkende rol van de consument. In de vernieuwde aanpak, met de consument als co-producent, wordt van groot naar klein gewerkt. In de eerste plaats wordt de context bestudeerd en de tweede stap betekent een zoektocht naar de identiteit, wat een vergaande verdieping betreft. Na de analyse worden het concept, het programma en het kwalitatief Programma van Eisen opgesteld. Het laatste document vormt de leidraad waaraan het plan getoetst wordt om het concept in stand te houden.

Het stappenplan eindigt met de realisatie. Seekles is van mening dat ontwikkelaars vooral goed zijn in de eerste twee stappen, maar dat in de daaropvolgende stappen het potentieel van de consument vaak onbenut blijft. “Juist de wisselwerking tussen de eigen expertise en de inbreng van de consument kan een ontwikkeling naar een hoger niveau tillen”, aldus Seekles. Volgens haar weten consumenten ook heel goed wat hun behoeften en wensen zijn. Wel moet een ontwikkelaar er voor openstaan en het echt willen. Tevens vraagt het om een vergaande mate van flexibiliteit. Het modulair opgebouwde systeem laat echter zien dat niet alles hoeft te kunnen. Seekles: “Kopers ervaren het als maatwerk, terwijl ze niet alles ontwerpen”. Naast dat die behoefte vaak ontbreekt, is het financieel ook niet haalbaar om alles in maatwerk te ontwikkelen. Het op smaak maken van een woning hoeft ook niet heel moeilijk te zijn, zo bewijzen consumentengoederen. Als voorbeelden noemt Seekles de online configurator van vrachtwagenproducent DAF, het eigen ontworpen bouwpakket van Lego en de maatwerkkasten van Ikea. Dat deze en andere voorbeelden de ontwikkelaars handige referenties bieden is een voordeel van de achterlopende strategieën van de vastgoedsector, aldus Seekles.

Binnen ERA Contour maken ze daar dan ook dankbaar gebruik van en zijn ze momenteel bezig met het ontwikkelen van een eigen online configurator. De ontwikkelaar past ook een zeer korte bouwtijd (12 weken) toe om de consument maar zo kort mogelijk te hoeven binden en snel te kunnen belonen. In alle projecten wordt gebruik gemaakt van leefstijlen. De door ERA ontwikkelde woonsmaaktest, gebaseerd op die leefstijlen van SmartAgent, helpt mensen met de woonkeuze.

Voor een pdf van de volledige publicatie zie bijlagen.


Portret - Trienke Hooghiemstra

Door Trienke Hooghiemstra

Trainee project leader at Provincie Fryslân


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024