cv

Co Verdaas benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling

26 april 2018

3 minuten

Nieuws De faculteit Bouwkunde is verheugd te kunnen melden dat Co Verdaas is benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling. De komende jaren zal de praktijkleerstoel concepten ontwikkelen voor duurzame stedelijke gebieden, om zo de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving te behouden en te verbeteren.

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling richt zich op de agendering van urgente kwesties, het ontwikkelen van toepassingen, het ontsluiten van kennis en het leggen van verbindingen tussen partijen. Als hoogleraar Gebiedsontwikkeling zal Verdaas steeds de brede maatschappelijke context voor ogen houden. Grote thema’s voor de komende decennia die zich ruimtelijk vertalen, zijn onder andere de woningbouwopgave, de landbouwstructuur, de energietransitie en de mobiliteit. Verdaas ziet hierin kansen voor een coördinerende rol van de overheid, opdat marktpartijen weten waar ze aan toe zijn en waar investeringen kunnen renderen. De verbinding tussen gebiedsontwikkeling en andere grote maatschappelijke opgaven creëert het nodige perspectief om na te denken over hoe het grote geheel straks functioneert.

De komende vijf jaar worden deze doelstellingen verder uitgewerkt. Verdaas overweegt jaarlijks een thema uit te diepen, waarbij ook input van collega-wetenschappers en de achterban van de SKG wordt ingezet. Zo kunnen nieuwe perspectieven worden geschetst, waarbij de bouwopgave wordt gekoppeld aan ecologische waarden. Ook de verbinding met digitalisering en big data zal met de opkomst van smart cities nieuwe kansen bieden. Zo kunnen concepten worden ontwikkeld voor duurzame stedelijke gebieden.

Co Verdaas heeft ruim twintig jaar ervaring in onderzoek, advies en bestuur, zowel in de wetenschap als in de praktijk, in het bedrijfsleven en de overheid. In al zijn ambtelijke en bestuurlijke functies heeft hij zich bezig gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen. Hij werkte onder andere bij de Universiteit van Wageningen, de gemeente Zwolle en een woningcorporatie. Verder was hij lid van de Tweede Kamer en gedeputeerde van de provincie Gelderland. Hij is gepromoveerd op het planstelsel. Op dit moment werkt Co Verdaas ook als adviseur bij Over Morgen.Dit bureau zet zich in voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving. De focus ligt daarbij op maatschappelijke opgaven op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en de energie- en warmtetransitie. Daarnaast is hij lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Vincent Gruis, afdelingsvoorzitter van Management in the Built Environment, reageert verheugd op de benoeming: “Met Co Verdaas krijgen wij een enthousiaste en verbindende hoogleraar binnen. Hij kan zowel de praktijk als de wetenschap van Gebiedsontwikkeling een impuls geven rond actuele opgaven als circulariteit en de Omgevingswet door samenwerking tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en burgers.”

Heleen Aarts, voorzitter van de SKG: “Wij zijn enthousiast over de benoeming van Co Verdaas. Het belang van kennisontwikkeling, opleiding en kennisdeling in het veld van Gebiedsontwikkeling staat bij de SKG hoog in het vaandel. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Co Verdaas, met zijn staat van dienst, zijn affiniteit en zijn energie hier een mooie invulling aan gaat geven. Wij wensen hem daarbij veel succes.”

Voor meer informatie over dit bericht verwijzen wij u naar Karen Collet, persvoorlichter TU Delft, 015 278 5408K.Collet@tudelft.nl


Cover: ‘cv’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024