Complexe vraagstukken oplossen met vrouwelijk denken

27 november 2012

6 minuten

Verslag Ik ben niet de woordvoerder van de derde feministische emancipatiegolf. Ik wil juist ver bij het typische man vrouw denken vandaan blijven. Daarom spreek ik niet in termen van geslacht of in termen van strijd maar in termen van verbinding en kwaliteit. Of, helemaal anno nu, in termen van vaardigheden en competenties.

Seminar 'Vakmanschap, Engagement en Vertrouwen

Waar staan we ergens in de ontwikkeling en de dynamiek van de wereld om ons heen? En waarom zijn de vrouwelijke waarden daarin belangrijk? Om dat te duiden begin ik bij een schets van enkele trends. Dit is overigens mijn persoonlijke selectie. Omdat ik deze herken en van belang vind voor het vak waar ik van houd : gebiedsontwikkeling.

De eerste waarneming gaat over een nieuw boeiend tijdperk, dan schets ik enkele relevante samenlevingsconcepten en sociaal culturele trends.

Vervolgens zoom ik in op een paar unieke kwaliteiten van vrouwelijk denken, de zakelijke resultaten die daarmee bereikt worden en wat de betekenis daarvan is voor AM en onze publieke en private samenwerkingspartners.

Het nieuwe boeiende tijdperk

De schrijver Daniel Pink zegt dat we al met één been staan in een nieuw tijdperk : “the last few decades have belonged to a certain kind of people with a certain kind of mind. Lawyers. Accountants. Engineers. But gone is the age of left brain dominance. The future belongs to a different kind of person with a different kind of mind. We are moving now from an economy built on the logical, lineair, computerlike Information Age to an economy which is built on the inventive, empathic, creative Conceptual Age.

Samenlevingsconcepten

De kennissamenleving en de netwerksamenleving zijn in mijn ogen voor het vak gebiedsontwikkeling van belang. In de kennissamenleving staat onder andere het verschuiven van verdienmodellen centraal. Vanuit onze eigen praktijk herkennen we dat allemaal. Ook de leerstoel gebiedsontwikkeling en Nederland Boven Water maken nadrukkelijk werk van het bedenken van nieuwe verdienmodellen die bijdragen aan haalbare exploitaties. In de netwerksamenleving staat het vormen van tijdelijke nieuwe allianties en coalities centraal. Nieuwe toetreders tot ons domein doen mee op basis van belang en niet op basis van de oude tijds termen als hiërarchie en macht.

Sociaal Culturele Trends

De sociaal culturele trends. Er zijn drie hoofdstromen. Ik noem ze alle drie heel kort even omdat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Generation Trends

gaan over de karakteristieken van de verschillende generaties. Zo is het nu bijvoorbeeld juist weer heel “cool” is als je je weet te onderscheiden van je buurman in plaats van je aan te passen aan de massa. Je mag weer anders zijn. Denk ook aan de toenemende belangstelling voor personal branding die belangrijker gaat worden dan de corporate branding.

Societal Trends

gaan over gedragsveranderingen. Gedragsverandering van mensen in onze turbulente en volatiele samenleving. In dat verband speelt het belang dat we hechten aan de waarheid. We leven in een Multiple Truth samenleving (wat is nu eigenlijk echt waar? we geloven alleen wat we met eigen ogen kunnen waarnemen zie de toenemende televisieprogramma’s met fact checks) Maar ook het belang van authenticiteit.

Gender trends

De laatste van de drie gaat over . We zien mondiaal een vervrouwelijking van de samenleving. In China zien we al heel duidelijk een “ entrepeneurial switch”. Het merendeel van de startende ondernemer in China is een vrouw. We zien dat de gender gap aan het sluiten is en soms is er zelfs sprake van een reverse gender gap. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld nog nauwelijks mannelijke gynaecologen in opleiding. Bij de vervrouwelijking van de samenleving is er duidelijk sprake van voorkeuren voor andere waarden dan de afstandelijke zakelijkheid die we vanuit de jaren tachtig en negentig kennen.

Vrouwelijke waarden

Wat zijn nu die vrouwelijke waarden? Sleutelwoorden zijn dialoog, transparantie en reflectie. Vrouwen hebben de natuurlijke neiging tot zelfreflectie. Een vrouw wil zich zichzelf en vooral haar innerlijk altijd doorontwikkelen om zich te bevrijden van gedrag dat haar niet meer dient.

De intuïtie is voor een vrouw een ongelooflijk belangrijke bron van informatie. Het is een niet rationele ingeving. Een vrouw luistert naar haar intuïtie en neemt op basis daarvan een besluit.

Een vrouw erkent dat eenvoudige oplossingen niet bestaan en lost, zegt de theoloog en psycholoog Karin Jironet, spanningen tussen tegenstellingen niet op door één van de uitersten te elimineren. Een vrouw integreert de tegenstellingen, ze draagt ze een tijdje met zich mee en laat het rijpen tot zich een betere zienswijze aandient.

Onze praktijk

Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor ons en voor onze projecten en onze bedrijven die lijden onder de gevolgen van de crisis. In mijn ogen is het een wake up call. Het gebeurt niet voor niets. Er zijn zoveel aanwijzingen naar eenzelfde richting. We worden gedwongen om het anders aan te pakken. Of we het willen of niet. Ik zie deze periode dan ook als uitgelezen kans om onze zakelijke transacties op een feminiene manier, open, integrerend en verbindend tegemoet te treden en de ego’s te dimmen.

Vrouwen. Wees in dit nieuwe Conceptuele Tijdperk niet bang om anders te zijn en het anders te doen. Koester je authenticiteit. Koers op basis van je vrouwelijke kwaliteiten vol vertrouwen af op je zakelijke doel. Wij sluiten namelijk ook prachtige deals in mega projecten.

Waar wij aan moeten werken is de manier waarop we dat laten zien. Ons ego speelt ons namelijk veel minder parten. We genieten liever in stilte van het uitstekende rendement dat we hebben gehaald, dat we zonder advocaten een zaak tot een goed einde weten te brengen of van een uiterst geslaagde acquisitie.

Wij heffen niet luidruchtig het glas en we weten niet eens hoe we ons op de borst moeten kloppen.

Mannen. Om de ogen van jullie smaldeel geopend te krijgen en van jullie het zakelijke respect te krijgen en daarin volwaardig erkend te worden zonder zelf een mannelijke stijl aan te nemen zullen we nog een slag moeten maken. Steun ons hierin en sta ervoor open. Ten slotte glijden we samen het Nieuwe Conceptuele Tijdperk in.

Betekenis voor AM

Ook voor een bedrijf als AM is dit nog best lastig. Onze wereld wordt nu eenmaal gedomineerd door mannelijk denken en een mannelijke stijl. Maar: het bewustzijn is wel aangeraakt. Wij denken na over de meest belangrijke competenties vanuit de ontwikkelingen die ik in dit verhaal heb geschetst. Het vermogen om te verbinden en te luisteren krijgt daarin een plaats. Evenals eigenschappen als bescheidenheid en een flexibele, open en onderzoekende geest. Dat geldt voor onze vrouwen en voor onze mannen. Wel een belangrijke eerste stap. Maar de zakelijke waardering blijft een punt van aandacht. Zullen we afspreken dat we dit punt nog eens even laten rijpen en met ons meedragen? We vinden hier een antwoord op. Vanuit onze kracht. Dat weet ik zeker.

Dit verslag is onderdeel van het Seminar Vakmanschap, Engagement en Vertrouwen
Organisatie: praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, 19 november 2012

Zie ook:


Portret - Ellen Masselink

Door Ellen Masselink

Directeur AM Grondbedrijf


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023