platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Congres ‘Excelleren in duurzame woningbouw, hoe doe je dat?’

Congres ‘Excelleren in duurzame woningbouw, hoe doe je dat?’

Donderdag 22 mei 2014, Broodfabriek te Rijswijk

12 mei 2014 - RijswijkBuiten is in de huidige lastige woningmarkt een van de weinige gebiedsontwikkelingen waar de verkoop goed loopt. Het realiseren van de energieneutrale ambitie levert hieraan een positieve bijdrage. Al in een vroeg stadium is voor een volledig elektrisch netwerk gekozen, dat nu wordt uitgewerkt als smart grid. De doelstelling van het Programmabureau RijswijkBuiten en de ontwikkelpartner Dura Vermeer is om de wijk op termijn te evolueren tot een energieneutrale wijk, waarbij op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt en de bewoners eventuele overschotten aan zonne-energie aan elkaar kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de grote duurzaamheidsopgave waar Nederland de komende tijd voor staat: 30% energiebesparing in de bestaande woningbouw en volledig energieneutrale nieuwbouw in 2020.

Het congres van 22 mei geeft een kijkje in de keuken op het gebied van duurzame woningbouw. Hierbij staan de volgende vragen centraal: Hoe maak je duurzaamheid betaalbaar voor de consument? Hoe kun je energieneutraliteit garanderen? Welke ontwikkelstrategie past hierbij? En hoe geef je de samenwerking vorm?

In de plenaire opening geeft Prof. Dr. Ir. Anke van Hal haar visie over ‘De Fusie van Belangen’. Daarna volgen twee workshoprondes waarin u een keuze kunt maken uit vijf verschillende workshops met o.a. een workshop van Gijs van de Boomen (Kuiper Compagnons) en Agnes Franzen (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft) over ‘Gebiedsontwikkeling in een nieuwe context’.

De plenaire afsluiting verzorgt de heer Meindert Smallenbroek, directeur Bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, met zijn visie over duurzame woningbouw.

PROGRAMMA

13.30 uur
Ontvangst

14.00 uur
Aanvang congres ‘Excelleren in duurzame woningbouw’
Welkom door Rob Steijn, Dura Vermeer Bouw Zuid West

14.15 uur
Voorwoord door Michel Bezuijen, burgemeester van Gemeente Rijswijk

14.30 uur
Prof. Dr. Ir. Anke van Hal, De Fusie van Belangen

15.00 uur
Pauze

15.30 uur
Start plenair uitleg workshop rondes

15.45 uur
Start workshop ronde 1

16.30 uur
Pauze

16.40 uur
Start workshop ronde 2

17.20 uur
Einde workshops

17.30 uur
Plenaire terugkoppeling van de dag, visie op duurzame woningbouw door Meindert Smallenbroek, directeur Bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, en afsluiting congres door Rob Steijn

18.00 uur
Informeel napraten onder het genot van een borrel en hapjes

Aanmelden

Voor achtergrondinformatie over de ontwikkeling in Rijswijk zie: