2014.05.12_CongresExcellerenIn_cover

Congres ‘Excelleren in duurzame woningbouw, hoe doe je dat?’

12 mei 2014

2 minuten

Nieuws RijswijkBuiten is in de huidige lastige woningmarkt een van de weinige gebiedsontwikkelingen waar de verkoop goed loopt. Het realiseren van de energieneutrale ambitie levert hieraan een positieve bijdrage. Al in een vroeg stadium is voor een volledig elektrisch netwerk gekozen, dat nu wordt uitgewerkt als smart grid. De doelstelling van het Programmabureau RijswijkBuiten en de ontwikkelpartner Dura Vermeer is om de wijk op termijn te evolueren tot een energieneutrale wijk, waarbij op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt en de bewoners eventuele overschotten aan zonne-energie aan elkaar kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de grote duurzaamheidsopgave waar Nederland de komende tijd voor staat: 30% energiebesparing in de bestaande woningbouw en volledig energieneutrale nieuwbouw in 2020.

Donderdag 22 mei 2014, Broodfabriek te Rijswijk

Het congres van 22 mei geeft een kijkje in de keuken op het gebied van duurzame woningbouw. Hierbij staan de volgende vragen centraal: Hoe maak je duurzaamheid betaalbaar voor de consument? Hoe kun je energieneutraliteit garanderen? Welke ontwikkelstrategie past hierbij? En hoe geef je de samenwerking vorm?

In de plenaire opening geeft Prof. Dr. Ir. Anke van Hal haar visie over ‘De Fusie van Belangen’. Daarna volgen twee workshoprondes waarin u een keuze kunt maken uit vijf verschillende workshops met o.a. een workshop van Gijs van de Boomen (Kuiper Compagnons) en Agnes Franzen (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft) over ‘Gebiedsontwikkeling in een nieuwe context’.

De plenaire afsluiting verzorgt de heer Meindert Smallenbroek, directeur Bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, met zijn visie over duurzame woningbouw.

PROGRAMMA

13.30 uur
Ontvangst

14.00 uur
Aanvang congres 'Excelleren in duurzame woningbouw'
Welkom door Rob Steijn, Dura Vermeer Bouw Zuid West

14.15 uur
Voorwoord door Michel Bezuijen, burgemeester van Gemeente Rijswijk

14.30 uur
Prof. Dr. Ir. Anke van Hal, De Fusie van Belangen

15.00 uur
Pauze

15.30 uur
Start plenair uitleg workshop rondes

15.45 uur
Start workshop ronde 1

16.30 uur
Pauze

16.40 uur
Start workshop ronde 2

17.20 uur
Einde workshops

17.30 uur
Plenaire terugkoppeling van de dag, visie op duurzame woningbouw door Meindert Smallenbroek, directeur Bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, en afsluiting congres door Rob Steijn

18.00 uur
Informeel napraten onder het genot van een borrel en hapjes

Aanmelden

Voor achtergrondinformatie over de ontwikkeling in Rijswijk zie:


Cover: ‘2014.05.12_CongresExcellerenIn_cover’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024