2014.07.24_Congres 'Omgevingswet 2014'_660px

Congres 'Omgevingswet 2014'

24 juli 2014

2 minuten

Nieuws Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Ofwel: de Omgevingswet. Het wetsvoorstel is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. Welke kansen en bedreigingen voor gebiedsontwikkeling zien vakwereld, wetenschap en bestuur?

Woensdag 29 oktober - Stadion Galgenwaard Utrecht

Congres Omgevingswet

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert op woensdag 29 oktober aanstaande de derde editie van het . Informeren en opinievorming ten aanzien van de consequenties van de wet voor gebiedsontwikkeling staan centraal. Welke mogelijkheden biedt de wet de praktijk? Waar zit de ruimte?

voorsorteren op de wet?

Urgente thema’s met grote relevantie voor gebiedsontwikkeling zijn het omgevingsplan, bestuurlijke afwegingsruimte, flexibiliteit en innovaties bij de toepassing van omgevingsnormen en het grondbeleid. Bovendien aandacht voor de ervaringen met het nu al werken in de geest van de wet. Welke winst voor gebiedsontwikkeling valt te behalen met het

Vooraanstaande vertegenwoordigers uit de wereld van overheden, marktpartijen en experts reflecteren en delen hun inzichten met u. Ten tijde van het congres worden de eerste reacties vanuit de Tweede Kamer verwacht. Een mooi moment om expertise te mobiliseren. De op het congres gedeelde conclusies worden dan ook direct na afloop aangereikt aan de politiek.

mogelijkheden die de Omgevingswet de praktijk van gebiedsontwikkeling biedt

Kortom: het Congres Omgevingswet 2014 is de gelegenheid bij uitstek om in één dag meer dan geïnformeerd te worden over de .

Klik hier voor het programma en hier om aan te melden.

Zie ook:


Cover: ‘2014.07.24_Congres 'Omgevingswet 2014'_660px’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023