2013.04.11_ontslakken_680

Congres: Ontslakken van gebiedsontwikkeling

6 november 2013

2 minuten

Nieuws Vertraging, kostenverhoging, veel frustratie en tegenvallers: het valt niet mee om vastgoedinvestering in onze gemeenten te realiseren. En dat terwijl er door de slappe markt al zo weinig van de grond komt. Dat moet anders kunnen! Sneller, goedkoper, flexibeler.

Wat kunnen we leren van acht pilotgemeenten die ontslakt aan het werk zijn?

Acht pilotgemeenten

zijn sinds een half jaar aan de slag met ontslakken: ontregelen, ontkoppen, ontbureaucratiseren, ontmantelen. Wat is het, hoe doe je het en** wat levert het op**?

woensdagmiddag 18 december

Het Actieteam Ontslakken nodigt u van harte uit voor het Congres Ontslakken van Gebiedsontwikkeling op aanstaande. Gastheer: gemeente Ede.

Ook benieuwd naar kansen om gebiedsontwikkeling in uw gemeente een impuls te geven?

Ook genoeg van het feit dat er altijd wel een regel is waardoor een initiatief geen kans krijgt? Ook tot het inzicht gekomen dat niet elke stoeptegel geregeld hoeft te worden? Ook op zoek naar gezond verstand?

Neem handvatten mee naar huis

Kom dan op 18 december naar Ede en maak kennis met ontslakkers en ontslakten. om aan de slag te gaan met het ontslakken van gebiedsontwikkeling in uw gemeente, zelfstandig of met hulp van het Expertteam.

Ontslakken: hoezo?
De crisis in de bouw en in de gebiedsontwikkeling was aanleiding voor de sector om samen met het ministerie van BZK te werken aan een plan voor de sector. Dat plan kwam er en heet: Actieagenda Bouw (zie www.actieagendabouw.nl). Een van de 17 actieteams die werden ingesteld, was het Actieteam Ontslakken van Gebiedsontwikkeling. Onder leiding van prof.mr. Friso de Zeeuw kwam dit team met “40 wenken om bij gebiedsontwikkeling sneller, goedkoper en flexibeler te acteren” (zie ook www.gebiedsontwikkeling.nu #ontslakken). Met het verschijnen van de 40 wenken kwam er voor 8 gemeenten gelegenheid om met inzet van het inmiddels gevormde Expertteam Ontslakken aan de slag te gaan met een ontslakkingsaanpak binnen de eigen gemeente. “Andersom werken” is het motto. Niet eerst dikke programma’s van eisen, uitgangspunten, gedetailleerde beeldkwaliteitsplannen formuleren. Maar: er is een locatie en er is een initiatiefnemer; kunnen we, als het initiatief een toegevoegde waarde heeft voor de gemeente, dat initiatief ‘van nul naar eerste paal’ zien op te werken? Niet vooraf regels voor dat gebied opstellen maar werkende weg eventueel belemmerende regels zien te doorbreken, ontwijken, afschaffen of creatief toepassen. Dan is het eigenlijk ook weer gemakkelijker en leuker werken!


Cover: ‘2013.04.11_ontslakken_680’Meest recent

Generationernes hus en Pakhusene, Aarhus Ø in Aarhus, Denemarken door Christian Fogtmann (bron: Shutterstock)

Kans op depressie het grootst in de buitenwijken – en niet in de drukke binnenstad

Is de ruim opgezette buitenwijk beter voor de mentale gezondheid van bewoners dan dichtbevolkte binnenstedelijke gebieden? Nee, concluderen wetenschappers in nieuw onderzoek in Denemarken. De kans op depressies is daar het grootst in de buitenwijken.

Onderzoek

9 juni 2023

Driel, Nederland door INTREEGUE Photography (bron: Shutterstock)

Wel bodemdaling en overstromingskans? Let dan op met bouwen

Het kabinet geeft de provincies een hulpmiddel om bij nieuwbouwprojecten rekening te houden met drinkwaterbeschikbaarheid, overstromingskansen en bodemkwaliteit. Water en bodem sturend maken wordt nu (iets) concreter.

Nieuws

9 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van opvallende combinaties

Een multinational die investeert in lokale woningbouw, een campus voor stadslogistiek en nieuwe verhoudingen tussen rood, groen en blauw. Het was op Gebiedsontwikkeling.nu een week van opvallende combinaties.

Nieuws

8 juni 2023