2013.03.08_convenant smarter cities_180

Convenant Smarter Cities getekend

8 maart 2013

2 minuten

Nieuws
Bijna alle grootste steden in Nederland gaan actief samenwerken met het bedrijfsleven, instellingen, onderwijs en wetenschap om vernieuwende oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van dit moment te vinden. Zij hebben zich verbonden aan de Digitale Steden Agenda, een programma voor versnelling van de toepassing van ICT-innovaties in het publieke domein. Het ministerie van Economische Zaken heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om de doelstellingen uit dit innovatieprogramma te realiseren.

1 miljoen voor vernieuwingskracht steden

“Willen we komen tot echte vernieuwing in de steden, dan zullen we een andere aanpak moeten volgen”, aldus Marijke van Hees, dossierhouder van de Digitale Steden Agenda (DSA) binnen de G32. “Het gaat om samenwerken in co-creatie, kennisdelen, open innovatie met slimme inzet van ICT, en bereidheid tot het delen en overnemen van elkaars resultaten.”

Dertig steden, waaronder de G4 en het grootste deel van de leden van de G32, committeren zich aan deze nieuwe vorm van samenwerking en gaan actief meewerken aan de projecten van de DSA. En dit aantal groeit nog. Marijke van Hees: “Met de steun van het ministerie en de actieve inzet van de steden kan de Digitale Steden Agenda een grote sprong voorwaarts maken en de gewenste vernieuwing in versnelling brengen”.

Convenant ‘Smarter Cities’

De ambities van de DSA en de afspraken die hieraan ten grondslag liggen, staan opgenomen in het Convenant ‘Smarter Cities’. Woensdag 6 maart 2013 ondertekenden minister Kamp (minister Economische Zaken), de heer Weterings (vice voorzitter G32), mevrouw Van Hees (voorzitter Stedenlink en G32-dossierhouder Digitale Steden Agenda) mevrouw Van Mierlo (G32 pijlervoorzitter Economie & Werk) en de heer Baldewsingh (G4-afgevaardigde) het Convenant in Den Haag. Zie foto hiernaast.

Deelnemende steden zijn Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Bosch, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. Naar verwachting zal zich binnenkort nog een aantal steden bij de DSA aansluiten.

Digitale Steden Agenda

DSA richt zich op vernieuwing en verbetering van stad en samenleving op het gebied van zorg, onderwijs, ondernemersklimaat, energie en duurzaamheid, participatie, veiligheid, regeldruk en open netwerken. Rondom deze thema’s worden concrete projecten opgestart, aansluitend bij de behoeften in de maatschappij van dat moment. De agenda past zich dus continu aan. Zie www.digitalestedenagenda.nl voor meer informatie.

Acht steden zijn de voortrekkers van de genoemde thema’s; zij brengen het samenspel op gang met alle betrokkenen uit de samenleving om te komen tot vernieuwende oplossingen. Deze open source resultaten worden vervolgens zo breed mogelijk verspreid. Binnen de DSA is op dit moment een groot aantal bedrijven, instellingen en overheden actief. Het aantal partijen dat overweegt mee te doen groeit snel.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022