Thumb_huurwoningen_0_1000px

Corporaties ontwikkelen meer woningen met nieuw woonakkoord

19 februari 2013

2 minuten

Nieuws Corporaties gaan met het nieuwe woonakkoord meer nieuwe woningen bouwen dan op basis van het eerdere regeerakkoord van Rutte II. Woningcorporaties bouwen in de komende jaren 10.000 tot 13.500 nieuwe huurwoningen per jaar verwacht Aedes op basis van voorlopige berekeningen.

Op basis van het eerdere regeerakkoord van Rutte werd verwacht dat de nieuwbouw van corporaties vrijwel volledig stil zou vallen. Het positieve verschil van het woonakkoord van VVD, PvdA, D66, CU en SGP ten opzichte van Rutte II zit vooral in het loslaten van de maximumhuur van 4,5% van de WOZ-waarde van het huis. In de voorlopige berekening heeft Aedes rekening gehouden met een besparing op de bedrijfslasten van corporaties van 10%. Voor het huurbeleid is ervan uitgegaan dat corporaties een huur vragen van 80% van de maximale huur. Ook is een inschatting gemaakt van de gevolgen van de tijdelijke btw-reductie op renovatie en het voordeel dat het energiefonds kan opleveren.

Woningcorporaties bouwden in het topjaar 2009 meer dan 40.000 nieuwe woningen, dat aantal daalde in 2010 en 2011 naar ongeveer 36.000 woningen. Omdat de nieuwbouwproductie van andere opdrachtgevers harder daalde, nam het aandeel van corporaties in de totale woningproductie echter toe tot ongeveer 60%.

Niet alle gevolgen van het akkoord zijn nu al precies te berekenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het nieuwe en onvoorspelbare effect van huurverlagingen bij een inkomensachteruitgang van huurders.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023