Thumb_huurwoningen_0_1000px

Corporaties ontwikkelen meer woningen met nieuw woonakkoord

19 februari 2013

2 minuten

Nieuws Corporaties gaan met het nieuwe woonakkoord meer nieuwe woningen bouwen dan op basis van het eerdere regeerakkoord van Rutte II. Woningcorporaties bouwen in de komende jaren 10.000 tot 13.500 nieuwe huurwoningen per jaar verwacht Aedes op basis van voorlopige berekeningen.

Op basis van het eerdere regeerakkoord van Rutte werd verwacht dat de nieuwbouw van corporaties vrijwel volledig stil zou vallen. Het positieve verschil van het woonakkoord van VVD, PvdA, D66, CU en SGP ten opzichte van Rutte II zit vooral in het loslaten van de maximumhuur van 4,5% van de WOZ-waarde van het huis. In de voorlopige berekening heeft Aedes rekening gehouden met een besparing op de bedrijfslasten van corporaties van 10%. Voor het huurbeleid is ervan uitgegaan dat corporaties een huur vragen van 80% van de maximale huur. Ook is een inschatting gemaakt van de gevolgen van de tijdelijke btw-reductie op renovatie en het voordeel dat het energiefonds kan opleveren.

Woningcorporaties bouwden in het topjaar 2009 meer dan 40.000 nieuwe woningen, dat aantal daalde in 2010 en 2011 naar ongeveer 36.000 woningen. Omdat de nieuwbouwproductie van andere opdrachtgevers harder daalde, nam het aandeel van corporaties in de totale woningproductie echter toe tot ongeveer 60%.

Niet alle gevolgen van het akkoord zijn nu al precies te berekenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het nieuwe en onvoorspelbare effect van huurverlagingen bij een inkomensachteruitgang van huurders.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022