Thumb_geld_0_1000px

Corporaties willen investeringsaftrek in plaats van heffing

17 februari 2013

1 minuut

Nieuws AMSTERDAM - De gezamenlijke woningcorporaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben minister Blok een brief gestuurd waarin zij een alternatief bepleiten voor de verhuurdersheffing. Zij sluiten daarbij aan bij een voorstel van de vier grote steden (G4) om een investeringsaftrek in te voeren voor corporaties die extra investeringen doen, schrijft Aedes, vereniging van wonincorporaties.

Met de vier steden zijn de stedelijke corporaties van mening dat een dergelijke investeringsaftrek eenvoudig te realiseren is. De grondslag daarvoor moet echter wel zorgvuldig gekozen worden, aldus deze corporaties in de brief aan de minister. ‘Perverse prikkels waarbij solide corporaties worden ‘gestraft’ moeten worden voorkomen.’

Verder ondersteunen deze stedelijke corporaties het idee van de G4 om het puntenstelsel van het woningwaarderingsstelsel op termijn te vereenvoudigen en verder te ontwikkelen. Daarbij is de WOZ-waarde zinvol om als factor op te nemen. Maar de maximale huur koppelen aan 4,5 procent van de WOZ-waarde, zoals in het kabinetsplan staat, is volgens de corporaties niet verstandig. De corporaties in de drie steden wijzen minister Blok speciaal op de negatieve gevolgen hiervan voor de studentenhuisvesting. Tot slot stellen de corporaties in deze drie steden de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te gaan passen, waarbij zij wel in ‘zekere mate rekening blijven houden met de betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen.’


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024