Thumb_geld_0_1000px

Corporaties willen investeringsaftrek in plaats van heffing

17 februari 2013

1 minuut

Nieuws AMSTERDAM - De gezamenlijke woningcorporaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben minister Blok een brief gestuurd waarin zij een alternatief bepleiten voor de verhuurdersheffing. Zij sluiten daarbij aan bij een voorstel van de vier grote steden (G4) om een investeringsaftrek in te voeren voor corporaties die extra investeringen doen, schrijft Aedes, vereniging van wonincorporaties.

Met de vier steden zijn de stedelijke corporaties van mening dat een dergelijke investeringsaftrek eenvoudig te realiseren is. De grondslag daarvoor moet echter wel zorgvuldig gekozen worden, aldus deze corporaties in de brief aan de minister. ‘Perverse prikkels waarbij solide corporaties worden ‘gestraft’ moeten worden voorkomen.’

Verder ondersteunen deze stedelijke corporaties het idee van de G4 om het puntenstelsel van het woningwaarderingsstelsel op termijn te vereenvoudigen en verder te ontwikkelen. Daarbij is de WOZ-waarde zinvol om als factor op te nemen. Maar de maximale huur koppelen aan 4,5 procent van de WOZ-waarde, zoals in het kabinetsplan staat, is volgens de corporaties niet verstandig. De corporaties in de drie steden wijzen minister Blok speciaal op de negatieve gevolgen hiervan voor de studentenhuisvesting. Tot slot stellen de corporaties in deze drie steden de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te gaan passen, waarbij zij wel in ‘zekere mate rekening blijven houden met de betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen.’


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024