Thumb_geld_0_1000px

Corporaties willen investeringsaftrek in plaats van heffing

17 februari 2013

1 minuut

Nieuws AMSTERDAM - De gezamenlijke woningcorporaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben minister Blok een brief gestuurd waarin zij een alternatief bepleiten voor de verhuurdersheffing. Zij sluiten daarbij aan bij een voorstel van de vier grote steden (G4) om een investeringsaftrek in te voeren voor corporaties die extra investeringen doen, schrijft Aedes, vereniging van wonincorporaties.

Met de vier steden zijn de stedelijke corporaties van mening dat een dergelijke investeringsaftrek eenvoudig te realiseren is. De grondslag daarvoor moet echter wel zorgvuldig gekozen worden, aldus deze corporaties in de brief aan de minister. ‘Perverse prikkels waarbij solide corporaties worden ‘gestraft’ moeten worden voorkomen.’

Verder ondersteunen deze stedelijke corporaties het idee van de G4 om het puntenstelsel van het woningwaarderingsstelsel op termijn te vereenvoudigen en verder te ontwikkelen. Daarbij is de WOZ-waarde zinvol om als factor op te nemen. Maar de maximale huur koppelen aan 4,5 procent van de WOZ-waarde, zoals in het kabinetsplan staat, is volgens de corporaties niet verstandig. De corporaties in de drie steden wijzen minister Blok speciaal op de negatieve gevolgen hiervan voor de studentenhuisvesting. Tot slot stellen de corporaties in deze drie steden de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te gaan passen, waarbij zij wel in ‘zekere mate rekening blijven houden met de betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen.’


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

KPI Business Analytics Data Dashboard. Analist met behulp van computer door Andrey_Popov (bron: shutterstock)

De tijd is daar: echte sociale impact maken met data in gebiedsontwikkeling

Data en gebiedsontwikkeling moeten maar eens uit de fase komen van de beloften. Het is tijd om echte sociale impact te realiseren in buurten en wijken en daar kunnen data zeker bij helpen, zo betoogt Walter Bokern.

Opinie

31 januari 2023

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023