Thumb_geld_0_1000px

Corporaties willen investeringsaftrek in plaats van heffing

17 februari 2013

1 minuut

Nieuws
AMSTERDAM - De gezamenlijke woningcorporaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben minister Blok een brief gestuurd waarin zij een alternatief bepleiten voor de verhuurdersheffing. Zij sluiten daarbij aan bij een voorstel van de vier grote steden (G4) om een investeringsaftrek in te voeren voor corporaties die extra investeringen doen, schrijft Aedes, vereniging van wonincorporaties.

Met de vier steden zijn de stedelijke corporaties van mening dat een dergelijke investeringsaftrek eenvoudig te realiseren is. De grondslag daarvoor moet echter wel zorgvuldig gekozen worden, aldus deze corporaties in de brief aan de minister. ‘Perverse prikkels waarbij solide corporaties worden ‘gestraft’ moeten worden voorkomen.’

Verder ondersteunen deze stedelijke corporaties het idee van de G4 om het puntenstelsel van het woningwaarderingsstelsel op termijn te vereenvoudigen en verder te ontwikkelen. Daarbij is de WOZ-waarde zinvol om als factor op te nemen. Maar de maximale huur koppelen aan 4,5 procent van de WOZ-waarde, zoals in het kabinetsplan staat, is volgens de corporaties niet verstandig. De corporaties in de drie steden wijzen minister Blok speciaal op de negatieve gevolgen hiervan voor de studentenhuisvesting. Tot slot stellen de corporaties in deze drie steden de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te gaan passen, waarbij zij wel in ‘zekere mate rekening blijven houden met de betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen.’Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022