Thumb_geld_0_1000px

Corporaties willen investeringsaftrek in plaats van heffing

17 februari 2013

1 minuut

Nieuws AMSTERDAM - De gezamenlijke woningcorporaties in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben minister Blok een brief gestuurd waarin zij een alternatief bepleiten voor de verhuurdersheffing. Zij sluiten daarbij aan bij een voorstel van de vier grote steden (G4) om een investeringsaftrek in te voeren voor corporaties die extra investeringen doen, schrijft Aedes, vereniging van wonincorporaties.

Met de vier steden zijn de stedelijke corporaties van mening dat een dergelijke investeringsaftrek eenvoudig te realiseren is. De grondslag daarvoor moet echter wel zorgvuldig gekozen worden, aldus deze corporaties in de brief aan de minister. ‘Perverse prikkels waarbij solide corporaties worden ‘gestraft’ moeten worden voorkomen.’

Verder ondersteunen deze stedelijke corporaties het idee van de G4 om het puntenstelsel van het woningwaarderingsstelsel op termijn te vereenvoudigen en verder te ontwikkelen. Daarbij is de WOZ-waarde zinvol om als factor op te nemen. Maar de maximale huur koppelen aan 4,5 procent van de WOZ-waarde, zoals in het kabinetsplan staat, is volgens de corporaties niet verstandig. De corporaties in de drie steden wijzen minister Blok speciaal op de negatieve gevolgen hiervan voor de studentenhuisvesting. Tot slot stellen de corporaties in deze drie steden de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te gaan passen, waarbij zij wel in ‘zekere mate rekening blijven houden met de betaalbaarheid voor de verschillende doelgroepen.’


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023