Thumb_huurwoningen_0_1000px

Corporatiesector sceptisch over woonakkoord

14 februari 2013

3 minuten

Persoonlijk Corporaties reageren over het algemeen sceptisch op het gesloten woonakkoord. Niet zo gek, want de verhuurdersheffing is maar marginaal verlaagd, van 2 naar 1,7 miljard euro tot 2017 en niemand kan nog precies overzien wat dat betekent voor de ruimte voor corporaties om nog te investeren.

Alfred van den Bosch (de Alliantie)

Ook kan de financiële gevolgen nog niet overzien. ‘’Het is maar een kleine aanpassing in de heffing. In welke mate kunnen we daarin onze sector mee vooruit? Wat kunnen we als corporaties nog doen? Terwijl we onder ongelooflijke druk staan om te blijven acteren in de steden en gebieden die onze aandacht vragen.’’

Roel Steenbeek (Ymere)

reageert: ’’Het nieuwe pakket afspraken voor de woningmarkt dat is opgesteld door de politieke gelegenheidsformatie VVD, PvdA, D66, CU en SGP biedt geen soelaas voor het aanpakken van de problemen op de woningmarkt. Net als bij het regeerakkoord hebben de politici achter gesloten deuren een aantal maatregelen afgesproken, zonder daarbij de adviezen van de vakwereld ter harte te nemen. De benodigde integrale aanpak van de woningmarkt wordt wederom doorgeschoven. Wat resteert is een aanpassing van het regeerakkoord gekoppeld aan de constatering van de betrokken politici dat het beleid voor de consumenten eindelijk voor lange tijd helder is.’’

Steenbeek

Volgens woningcorporatie Ymere is dat niet het geval en zullen nadere aanpassingen noodzakelijk blijken. vervolgt: ’’Het is zeer de vraag of consumenten op basis van het akkoord anders gaan handelen. Slechts de starters op de koopmarkt wordt wat ruimte geboden. Belangrijkste knelpunt voor Ymere blijft de enorme verhuurdersheffing. Deze beperkt de investeringsmogelijkheden voor nieuwbouw en herstructurering van corporaties drastisch. Bij Ymere een reductie van zo’n 60%. De bouwsector zal verder onderuit gaan. En op een krappe markt als de onze wordt geen kwalitatief alternatief geboden voor de huurders die met forse huurverhogingen binnen de bestaande voorraad worden geconfronteerd.’’

Alfred van den Bosch

pleit voor een heel andere aanvliegroute van de problemen op de woningmarkt: ’’Men blijft in Den Haag nog steeds heel erg vanuit de budget- en de kostenkant naar het probleem kijken, maar het zou meer vanuit investering en verbetering moeten worden beschouwd. Bedenk eerst betere oplossingen en pas vervolgens de beschikbare budgetten daarop aan.’’

Van den Bosch:

Maar naast deze voortsluimerende onzekerheden over met name het investeringsvermogen van corporaties zijn er ook kleine lichtpuntjes. ’’Ik ben positief over de aandacht voor verduurzaming en sta achter het idee om daar een fonds voor op te richten. Er ligt een grote opgave in bestaande gebouwde omgeving, met name de bestaande stad. Dat daar een impuls aan gegeven wordt, juich ik toe.’’

Van den Bosch:

Heel belangrijk is de manier waarop de maatregelen op de huurmarkt gaan samenwerken met die op de koopwoningmarkt. ’’Waar ik heel benieuwd naar ben, is of dit daadwerkelijk leidt tot meer vertrouwen en dynamiek in de sector, zoals minister Blok suggereert. Maatregelen die moeten leiden tot verbetering op de koopwoningmarkt - die moeten resulteren in een sterkere en vertrouwenwekkende koopmarkt - hangen nauw samen met ontwikkelingen op de huurmarkt.’’

Van den Bosch

is vooral positief over het feit dat er nu een stap wordt gezet, nog los van de vraag of het een goede stap is. ’’Het is de eerste van meer stappen die gezet moeten worden. Als je het ziet als een langer proces van hink-stap-sprong, dan is dit een hoopvolle hink.’’

Marc Calon

Corporaties reageren vooralsnog sceptisch op het haastig gesloten akkoord. De scherpe randjes zijn eraf, maar het blijven nog steeds pittige ingrepen voor corporaties. Eerst zal duidelijk moeten worden wat deze maatregelen gaan betekenen voor corporaties en hun mogelijkheden om te kunnen blijven investeren. Over die sommen zullen ze zich de komende tijd gaan buigen. Voorzitter van Aedes noemt het akkoord in een eerste reactie dan ook ‘lapwerk’, al ziet hij iets meer heil in het woonakkoord dan het regeerakkoord.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_huurwoningen_0_1000px’


Portret - Jeroen Mensink

Door Jeroen Mensink

Architect/eigenaar bij JAM* architecten


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023