platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Crisis- en herstelwet: de revolutie zet door

Crisis- en herstelwet: de revolutie zet door

In de zomer van 2010 bepleitten wij om aan de hand van de ervaringen met de Crisis- en herstelwet (Chw) na te denken over optimalisering van projectbesluitvorming na ommekomst van de Chw-termijn van vier jaar. Heel concreet gingen wij in op het nieuwe instrument projectuitvoeringsbesluit. Wij gaven aan dat het toevoegen van een faseringsmogelijkheid en de bevoegdheid voor de raad om het nemen van het projectuitvoeringsbesluit te delegeren aan B en W veel van de tegen het projectuitvoeringsbesluit wel geopperde bezwaren zou kunnen wegnemen.

Heel concreet gingen wij in op het nieuwe instrument projectuitvoeringsbesluit. Wij gaven aan dat het toevoegen van een faseringsmogelijkheid en de bevoegdheid voor de raad om het nemen van het projectuitvoeringsbesluit te delegeren aan B en W veel van de tegen het projectuitvoeringsbesluit wel geopperde bezwaren zou kunnen wegnemen.

Het gaat allemaal sneller dan wij toen dachten. Dit kabinet heeft het thema ‘vereenvoudiging omgevingsrecht’ hoog op de politieke agenda gezet. De Minister van Infrastructuur en Milieu zet de sokken erin en kiest voor een aanpak die in principe onze steun verdient.

Een drietrapsraket

De vereenvoudiging van het omgevingrecht zal plaatsvinden in drie fasen. De eerste fase bestaat uit een wijziging van de Chw en enkele andere wetten en bevat enkele verbeteringen en aanvullingen. Een van de aanvullingen behelst de door ons bepleite mogelijkheid om de bevoegdheid tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit te kunnen delegeren aan burgemeester en wethouders.
Een wetsvoorstel voor deze eerste fase is eind 2010 aan de Tweede Kamer aangeboden die het binnenkort behandelt.

Auteurs

friso
Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en Emeritus Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Bekijk alle artikelen
Portret - Arjan Bregman
Arjan Bregman

Instituut voor Bouwrecht/ASRE

Bekijk alle artikelen