Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Crisis- en herstelwet leidt tot successen

5 april 2012

2 minuten

Nieuws De Raad van State had veel kritiek op het voorstel van het kabinet om de Crisis- en herstelwet permanent te maken. De evaluatie van de wet was bijvoorbeeld nog niet afgerond. Inmiddels heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel aangepast. Zo is de duur van het wetsvoorstel niet langer 'permanent', maar wordt de wet verlengd voor 'onbepaalde tijd'. Een goed voorstel?

Opinie: Friso de Zeeuw

"De kritiek van de Raad van State maakt weinig indruk, ze haalt veel oude koeien uit de sloot. De Raad stelt onder andere dat wetgeving zelden voor vertraging zorgt. Die zou vooral worden veroorzaakt door het uitlopen van de uitvoering van die projecten. Maar het is én/én. Je moet zowel werken aan een efficiënte wetgeving als een efficiënte besluitvorming en uitvoering. De commissie Elverding heeft over dat laatste al een advies uitgebracht. Deze aanpak wordt inmiddels volop gevolgd.

Natuurlijk is het goed de Crisis- en herstelwet de evalueren, maar de praktijk laat nu al successen zien. De Raad dient bijvoorbeeld binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak te doen of een project wel of een groen licht krijgt. Een groot maar onderschat voordeel, omdat bouwers en ontwikkelaars nu eerder weten waar ze aan toe zijn en ze er in hun planning rekening mee kunnen houden. Ook kunnen milieuvoorschriften die soms onnodig belemmerend zijn soepeler worden toegepast. Tien jaar ontheffing bijvoorbeeld is van groot beland voor binnenstedelijke projecten.
Door de Crisis- en herstelwet voor 'onbepaalde tijd' te verlegen komt het kabinet op het oog op een handig manier tegemoet aan de kritiek van de Raad van State. Uiteindelijk zullen belangrijke onderdelen permanent worden vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en in de nieuwe Omgevingswet. De Tweede Kamer stemt ongetwijfeld in met de aanpassingen, al is de beslissing van de Eerste Kamer een fractie onzekerder."


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023