Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Crisis- en herstelwet leidt tot successen

5 april 2012

2 minuten

Nieuws De Raad van State had veel kritiek op het voorstel van het kabinet om de Crisis- en herstelwet permanent te maken. De evaluatie van de wet was bijvoorbeeld nog niet afgerond. Inmiddels heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel aangepast. Zo is de duur van het wetsvoorstel niet langer 'permanent', maar wordt de wet verlengd voor 'onbepaalde tijd'. Een goed voorstel?

Opinie: Friso de Zeeuw

"De kritiek van de Raad van State maakt weinig indruk, ze haalt veel oude koeien uit de sloot. De Raad stelt onder andere dat wetgeving zelden voor vertraging zorgt. Die zou vooral worden veroorzaakt door het uitlopen van de uitvoering van die projecten. Maar het is én/én. Je moet zowel werken aan een efficiënte wetgeving als een efficiënte besluitvorming en uitvoering. De commissie Elverding heeft over dat laatste al een advies uitgebracht. Deze aanpak wordt inmiddels volop gevolgd.

Natuurlijk is het goed de Crisis- en herstelwet de evalueren, maar de praktijk laat nu al successen zien. De Raad dient bijvoorbeeld binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak te doen of een project wel of een groen licht krijgt. Een groot maar onderschat voordeel, omdat bouwers en ontwikkelaars nu eerder weten waar ze aan toe zijn en ze er in hun planning rekening mee kunnen houden. Ook kunnen milieuvoorschriften die soms onnodig belemmerend zijn soepeler worden toegepast. Tien jaar ontheffing bijvoorbeeld is van groot beland voor binnenstedelijke projecten.
Door de Crisis- en herstelwet voor 'onbepaalde tijd' te verlegen komt het kabinet op het oog op een handig manier tegemoet aan de kritiek van de Raad van State. Uiteindelijk zullen belangrijke onderdelen permanent worden vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht en in de nieuwe Omgevingswet. De Tweede Kamer stemt ongetwijfeld in met de aanpassingen, al is de beslissing van de Eerste Kamer een fractie onzekerder."


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024