Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Crisis- en herstelwet permanent, vierde tranche in werking

18 januari 2012

2 minuten

Nieuws De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen ingestemd met het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Het gaat dan om invoering van de zogenoemde vierde tranche. In het besluit worden een aantal ontwikkelingsgebieden, een tweetal innovatieve experimenten (en 2 uitbreidingen van lopende experimenten), een nieuwe categorie voor bijlage I en een aantal projecten aan bijlage II toegevoegd.

Ontwikkelingsgebieden

In het besluit worden Waterfront Harderwijk, Centrumplan Eerbeek/Brummen, Spoorzone Tilburg, oostelijk Centrumgebied Arnhem en vliegbasis Soest/Zeist aangewezen als ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan in deze herstructureringsgebieden de milieugebruiksruimte opnieuw worden verdeeld uitgaande van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Het besluit stelt bestuurders in staat om via een gebiedsontwikkelingsplan tijdelijk van de normen af te wijken zodat de herstructurering daadwerkelijk van de grond kan komen, mits er op termijn een betere situatie ontstaat.

Innovatieve experimenten

Bij de 2 innovatieve experimenten gaat het om Newtonpark Leeuwarden waar de gemeente innovatieve bedrijven de ruimte wil geven en het niet meer handhaven van bepaalde bepalingen uit het Bouwbesluit bij particulier opdrachtgeverschap in de gemeente Almere.

Bijlage I

Aan de categorieën van bijlage I van de Crisis- en herstelwet wordt de categorie verduurzaming landbouw toegevoegd. Het gaat in dit geval om het mogelijk maken van grote installaties voor de verwerking van dierlijke mest in een gebied met een industriële bestemming.

Bijlage II

De volgende projecten worden toegevoegd aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet: landschapspark Lingezegen, bedrijvenpark Deventer A1, glastuinbouwcluster Withagen en Afvalverwerking VAR (Voorst), nieuwe Driemanspolder (Zoetermeer), gebiedsontwikkeling luchthaven Twente, Hofbogen Rotterdam, stationsomgeving Driebergen-Zeist en landgoed de Reehorst, Rotterdamsebaan Den Haag, N50 Ens-Emmeloord en IJzeren Rijn.

Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De ministerraad heeft eind december 2011 besloten dat deze permanent zal worden. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.


Cover: ‘Thumb_wet en regelgeving_0_1000px’Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023