Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Crisis- en herstelwet permanent, vierde tranche in werking

18 januari 2012

2 minuten

Nieuws
De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen ingestemd met het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Het gaat dan om invoering van de zogenoemde vierde tranche. In het besluit worden een aantal ontwikkelingsgebieden, een tweetal innovatieve experimenten (en 2 uitbreidingen van lopende experimenten), een nieuwe categorie voor bijlage I en een aantal projecten aan bijlage II toegevoegd.

Ontwikkelingsgebieden

In het besluit worden Waterfront Harderwijk, Centrumplan Eerbeek/Brummen, Spoorzone Tilburg, oostelijk Centrumgebied Arnhem en vliegbasis Soest/Zeist aangewezen als ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kan in deze herstructureringsgebieden de milieugebruiksruimte opnieuw worden verdeeld uitgaande van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Het besluit stelt bestuurders in staat om via een gebiedsontwikkelingsplan tijdelijk van de normen af te wijken zodat de herstructurering daadwerkelijk van de grond kan komen, mits er op termijn een betere situatie ontstaat.

Innovatieve experimenten

Bij de 2 innovatieve experimenten gaat het om Newtonpark Leeuwarden waar de gemeente innovatieve bedrijven de ruimte wil geven en het niet meer handhaven van bepaalde bepalingen uit het Bouwbesluit bij particulier opdrachtgeverschap in de gemeente Almere.

Bijlage I

Aan de categorieën van bijlage I van de Crisis- en herstelwet wordt de categorie verduurzaming landbouw toegevoegd. Het gaat in dit geval om het mogelijk maken van grote installaties voor de verwerking van dierlijke mest in een gebied met een industriële bestemming.

Bijlage II

De volgende projecten worden toegevoegd aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet: landschapspark Lingezegen, bedrijvenpark Deventer A1, glastuinbouwcluster Withagen en Afvalverwerking VAR (Voorst), nieuwe Driemanspolder (Zoetermeer), gebiedsontwikkeling luchthaven Twente, Hofbogen Rotterdam, stationsomgeving Driebergen-Zeist en landgoed de Reehorst, Rotterdamsebaan Den Haag, N50 Ens-Emmeloord en IJzeren Rijn.

Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De ministerraad heeft eind december 2011 besloten dat deze permanent zal worden. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022