2014.05.22_Cultureel erfgoed gebaat bij Publiek Private Samenwerking_660px

Cultureel erfgoed gebaat bij Publiek Private Samenwerking

22 mei 2014

1 minuut

Nieuws Provincies, gemeenten en instellingen verantwoordelijk voor het beheer van cultureel erfgoed, kiezen bij opgaven voor bijvoorbeeld herbestemming nog nauwelijks voor Publiek Private Samenwerking (PPS). Een reisgids helpt hen de weg te vinden naar deze innovatieve manier van samenwerken.

Eigenaren van monumentale complexen die voor de opgave staan deze te herontwikkelen of te herbestemmen besteden de werkzaamheden daarvoor slechts zelden aan in de vorm van een PPS. Deze contractvorm kan juist helpen projecten te realiseren in financieel lastige tijden. Om onder andere deze sector hiernaar de weg te wijzen, is er een praktische reisgids geschreven. De toegankelijk geschreven gids leidt overheden en beherende organisaties door de wereld van DBFM(O) – Design, Build, Finance, Maintain en Operate, een veel toegepaste vorm van PPS. De gids toont hoe potentiële obstakels op het financiële, juridische, technische en procesmatige vlak zijn te vermijden. En bevat tips uit de praktijk die kunnen leiden tot succesvolle projecten.

De reisgids DBFM(O) voor decentrale overheden is, geheel passend binnen een PPS, samengesteld door publieke en private organisaties. De gids is gratis te bestellen via Rebel, PPSsupport, OPPS, Van Doorne, Tenman, Allen &Overy LLP en KPMG Corporate Finance.


Cover: ‘2014.05.22_Cultureel erfgoed gebaat bij Publiek Private Samenwerking_660px’Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023