platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Cultureel erfgoed gebaat bij Publiek Private Samenwerking

Cultureel erfgoed gebaat bij Publiek Private Samenwerking

22 mei 2014 - Provincies, gemeenten en instellingen verantwoordelijk voor het beheer van cultureel erfgoed, kiezen bij opgaven voor bijvoorbeeld herbestemming nog nauwelijks voor Publiek Private Samenwerking (PPS). Een reisgids helpt hen de weg te vinden naar deze innovatieve manier van samenwerken.

Eigenaren van monumentale complexen die voor de opgave staan deze te herontwikkelen of te herbestemmen besteden de werkzaamheden daarvoor slechts zelden aan in de vorm van een PPS. Deze contractvorm kan juist helpen projecten te realiseren in financieel lastige tijden. Om onder andere deze sector hiernaar de weg te wijzen, is er een praktische reisgids geschreven. De toegankelijk geschreven gids leidt overheden en beherende organisaties door de wereld van DBFM(O) – Design, Build, Finance, Maintain en Operate, een veel toegepaste vorm van PPS. De gids toont hoe potentiële obstakels op het financiële, juridische, technische en procesmatige vlak zijn te vermijden. En bevat tips uit de praktijk die kunnen leiden tot succesvolle projecten.

De reisgids DBFM(O) voor decentrale overheden is, geheel passend binnen een PPS, samengesteld door publieke en private organisaties. De gids is gratis te bestellen via Rebel, PPSsupport, OPPS, Van Doorne, Tenman, Allen &Overy LLP en KPMG Corporate Finance.