CURE op bezoek in Rotterdam

2 november 2012

4 minuten

Verslag
In samenwerking met de Master City Developer (MCD) opleiding heeft het Nederlandse Consulaat in New York afgelopen week een delegatie van de prestigieuze Columbia University wegwijs gemaakt in de ontwikkeling van Nederlandse havengebieden. Sprekers namens o.a. de MCD, de RDM Campus, het Havenbedrijf, de Gemeente Rotterdam en Stadshavens deelden hun ideeën met de New Yorkse studenten en staf. Er was veel wederzijdse herkenning, zowel in de opgave waar Rotterdam voor staat als in de kennis en innovatie die ervoor nodig is.

Conclusies
- Zowel in New York als in Rotterdam is er veel kennis aanwezig over nieuwe (gebieds)ontwikkelingsstrategieën, bottom-up initiatieven en waterfronts.
- De kennisuitwisseling tussen deze proeftuinen zorgt direct voor nieuwe ideeën en stimuleert het denken buiten de eigen (nationale en lokale) kaders.
- De opgave in New York heeft overeenkomsten met die van Nederland en daarin kunnen de partijen van elkaar leren en voortbouwen op kennis en ervaringen. Eén op één vertaling van elkaars praktijk is niet mogelijk, maar het is wel een bron van inspiratie.
- De kennisuitwisseling smaakt naar meer. Er is een basis gelegd voor samenwerking tussen de MCD en CURE.

De studenten uit New York komen in Nederland aan in het gure herfstweer, maar dat is niks vergeleken met de storm die door New York raast. De groep bestaat uit 24 masterstudenten in architectuur en vastgoedontwikkeling die deelnemen aan een programma genaamd CURE (Center for Urban Real Estate). Het doel dat het consulaat heeft met deze reis is enerzijds factfinding voor de Amerikaanse gasten, die in hun eigen stad met een opgave zitten in Long Island City. Anderzijds ziet het consulaat de gebiedsontwikkeling in Rotterdam ook als een showcase voor de kennis en innovatiekracht in Nederland. Door de krachten te bundelen kan in New York verder gebouwd worden op expertise die in Nederland opgebouwd is, en andersom. ‘Op deze manier kunnen we doorpakken en blijven we niet stil zitten’, aldus Arjan Braamskamp, vertegenwoordiger van het consulaat in New York.

Van zondag 28 tot en met woensdag 31 oktober worden lezingen en workshops afgewisseld met rondleidingen en activiteiten in de stad Rotterdam. Op zondag zijn er diverse presentaties vanuit de MCD en Havensteder. Meteen wordt duidelijk dat er grote verschillen tussen de VS en Nederland zijn. Zo roept het Nederlandse begrip woningcorporatie vragen op: is dat nu publiek of privaat, wat is hun verdienmodel, hoe komen ze aan hun kapitaal? Vooral tijdens de groepsdiscussies was er volop de gelegenheid om werkwijzen en ideeën uit te wisselen. Bijvoorbeeld over hoe New York jonge, hoogopgeleide ondernemers aan zich bindt met financiële steun. Maar ook om je te verwonderen. Bijvoorbeeld over de ‘urgentie’ voor de transformatie van Stadshavens. Want worden de havenactiviteiten in Stadshavens wel voldoende gewaardeerd? En is er wel voldoende aandacht voor de binnenstad? En hoe verhoudt Rotterdam zich ten opzichte van andere Nederlandse steden zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht? Zowel de New Yorkse studenten als de (oud-)studenten van de Master City Developer (MCD) verlaten de Fruitvis-locatie in de Merwe-Vierhavens met een hoop informatie, nieuwe ideeën, en een verder aangewakkerde nieuwsgierigheid naar de mogelijke ontwikkelingen in de Stadshavens.

Op maandag is de groep bijeen op het kantoor van de Stadshavens , waar zij worden toegesproken door medewerkers van Stadshavens, het Havenbedrijf Rotterdam, de dienst Stadsontwikkeling Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Een scala aan onderwerpen wordt behandeld, van financiering tot duurzaamheid, in relatie tot de ontwikkelingen in de haven van Rotterdam. Professor Jan Rotmans, docent aan de MCD, gaf een introductie op het transitie-denken dat hij in Stadshavens heeft toegepast. Peter Pol, programmamanager van de MCD, lichtte de plannen en werkzaamheden rond het Rotterdam Climate Initiative toe.

Op dinsdag wordt de groep ontvangen op de RDM Campus, een locatie voor onderwijs, bedrijven en evenementen op de oude werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) in Heijplaat. In het auditorium van het congrescentrum geeft Gabrielle Muris (directeur van de RDM Campus) een lezing over de herontwikkeling van Heijplaat. Van een desolate brownfield-locatie is de Heijplaat veranderd in een levendige plek. Studenten en ondernemers komen hier samen om creatieve en technische activiteiten voor te bereiden en uit te voeren. De studenten zijn duidelijk geïnteresseerd in deze ontwikkelingen en stellen kritische vragen. Bijvoorbeeld over de rol van incubator Dnamo in het gebied (een zusteronderneming van YESDelft! die startende duurzame ondernemers ondersteunt), de samenwerking tussen studenten en ondernemers en het aantrekken en (financieel) committeren van partners.

De reactie van de New Yorkse studenten op het programma is positief. Ze zien toegevoegde waarde in het gesprek tussen de partijen en ze zien mogelijkheden om de opgedane kennis toe te passen in New York, specifiek op enkele waterfrontlocaties in Long Island. Gedurende het bezoek spreekt de CURE-staf over constructieve samenwerking met de MCD. Ook dit gesprek is positief verlopen.

28 tot en met 31 oktober 2012 | Rotterdam
Organisatie: Nederlandse Consulaat in New York i.s.m. de Master City Developer (MCD)


Portret - Iris van Loon

Door Iris van Loon

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Projectcoördinator TU Delft, Onderwijs & Studentenzaken

Portret - Wieneke van Overmeeren

Door Wieneke van Overmeeren

Adviseur Gebiedsontwikkeling bij AT Osborne


Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022