GO Column Daan Zandbelt door Robin Duister (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Daan Zandbelt: het is nu of nooit

25 januari 2021

2 minuten

Opinie Daan Zandbelt, voormalig Rijksadviseur van het College van Rijksadviseurs, publiceerde sinds 2018 zijn ideeën op Gebiedsontwikkeling.nu. Om dat gedachtegoed optimaal in te zetten, zijn de columns verzameld in een bundel, inclusief links naar bijbehorende publicaties. Bekijk hier de bundel!

Deze twaalf columns vormen een mooie afspiegeling van het gedachtengoed dat ik als rijksadviseur met het CRa ontwikkelde. Vrijwel elke column heeft een directe link met een specifieke publicatie en vormt daar een introductie op.

Wat uit deze bloemlezing duidelijk wordt is dat het ‘nu of nooit’ is. We weten als samenleving al heel lang dat er grote maatschappelijke opgaven zijn en dat die maar steeds blijven liggen. ‘Kicking the can down the road’ zouden de Britten zeggen.

Door de coronacrisis worden we gedwongen om in heel korte tijd, heel grote investeringen te doen, tientallen miljarden extra binnen enkele maanden. Tot voor kort onvoorstelbaar. Dat doen we om enerzijds de samenleving en economie draaiende te houden en anderzijds om die op een later moment weer met volle kracht te kunnen opstarten.

Daarbij komt ons uitstelgedrag tot een culminatiepunt: gaan we investeren in de wereld die we hadden? Of gaan we investeren in de wereld van morgen, waar we toch al in moesten investeren, maar steeds maar niet aan toe kwamen? Wat we ook kiezen: gezien de omvang van de investeringen (en de beperkte investeringsruimte die er daarna voor de komende decennia nog rest) zal deze keuze zich nog heel lang laten voelen.

Daarom is het nu of nooit. Het vergt moed. Toch is er geen reëel alternatief dan nu voor verandering en de toekomst te kiezen. Tenminste, als we willen dat toekomstige generaties eenzelfde welzijn en welvaart, geluk en gezondheidsniveau verdienen als wijzelf normaal vinden.

Daan Zandbelt blijft vanuit zijn bureau De Zwarte Hond aan deze opgaven en doelen werken. Hij hoopt zo bij te blijven dragen aan een 'schoner, hechter, rijker' Nederland.


Cover: ‘GO Column Daan Zandbelt’ door Robin Duister (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Daan Zandbelt

Door Daan Zandbelt

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en partner bij De Zwarte Hond, een ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw in Rotterdam.


Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024