PBL - Atlas van de leefomgeving

De Atlas van de Regio bundelt alle informatie uit de regio op één plek

10 november 2020

3 minuten

Nieuws Ruimtelijke opgaven als gevolg van klimaatverandering, verstedelijking of de energietransitie komen meer en meer samen in de regio. Met de nieuwe website Atlas van de Regio hoopt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alle gegevens die nodig zijn om het debat over de grote ruimtelijke opgaven te voeren, op één plek te hebben verzameld.

“Een soort Bosatlas? Nee, dat is geen gekke vergelijking. Maar dan wel een hele moderne, digitale variant.” Projectleider Kersten Nabielek van het PBL lacht als ‘zijn’ Atlas van de Regio, die deze week wordt gelanceerd, wordt vergeleken met de Bosatlas die vroeger bij iedereen in de kast stond. Maar de projectleider snapt de vergelijking. “Wij hebben alle informatie die al beschikbaar was gebundeld en op een handige manier inzichtelijk gemaakt voor bestuurders en beleidsmakers. Daarnaast hebben we ook nieuwe kaarten voor actuele thema’s toegevoegd. En hopelijk is dit pas het begin.”

Combineren

Het idee voor de Atlas ontstaat vorig jaar wanneer Nabielek met zijn collega’s van het PBL in verschillende regio’s het gesprek aangaat over de ruimtelijke opgaven die liggen te wachten. In elk gesprek komt dezelfde behoefte naar voren: vergelijkbare en betrouwbare data waar mee gewerkt kan worden. “De Nationale Omgevingsvisie zorgt ervoor dat er veel meer aandacht is voor het regionale schaalniveau. Omgevingsagenda’s, regionale strategieën. Allemaal ruimtelijke opgaves die gemeente- en zelfs provinciegrenzen ontstijgen. Dat betekent dat er andere informatie nodig is om beslissingen te kunnen maken.”

Die informatie was er altijd al, erkent Nabielek, alleen lag die informatie vaak goed verstopt. In eigen publicaties van het PBL of in afzonderlijke kaartmappen. De Atlas van de Regio moet ervoor zorgen dat alle informatie op één plek te vinden is en direct toegankelijk wordt voor iedereen. “Door de informatie beschikbaar te maken, hopen wij niet alleen dat complexe ruimtelijke vraagstukken inzichtelijk worden gemaakt, maar dat de informatie ook makkelijk gecombineerd kan worden.”

Grondeigenaren

Met een aantal drukken op de knop laat Nabielek zien wat hij bedoelt met dat combineren. Zo projecteert hij bijvoorbeeld de grenzen van de dertig zones waarin wordt gewerkt aan een Regionale Energiestrategie (RES) met elke mogelijke kaart. “De Atlas zorgt ervoor dat dit soort grenzen voor het eerst beschikbaar zijn in combinatie met de actuele thema’s.” Van veiligheidsregio’s tot de COROP-gebieden en de waterschapsgrenzen, met één klik kunnen alle gebieden tevoorschijn worden getoverd.

Naast de meer dan 130 kaarten met bestaande informatie, heeft het PBL ook verschillende nieuwe kaarten toegevoegd. Zo is er een kaart die precies laat zien welke ruimteclaims er de komende 15 jaar (waarschijnlijk) worden gedaan op het gebied van woningbouw. “Ook hebben wij een kaart die laat zien welke gebieden een nadelige invloed hebben op de kwetsbare Natura 2000-gebieden. En wij hebben gegevens van het Kadaster gebruikt om inzichtelijk te maken wie nu eigenlijk de grondeigenaren zijn in een bepaald gebied.”

Verkeerde verwachtingen

De lancering van de Atlas zorgt volgens Nabielek voor veel nieuwsgierigheid bij lokale en regionale bestuurders en beleidsmakers. “Veel meer dan ik gedacht had eigenlijk. Het blijkt dat er echt behoefte is aan deze informatie.” Maar de belangstelling zorgt ook wel voor enige angst bij de makers. “Het is te hopen dat iedereen geen verkeerde verwachtingen heeft. Het is niet zo dat hier direct de antwoorden op alle vragen te vinden zijn. Het is de basisinformatie. Wij leveren geen kant-en-klare oplossingen. Nog niet.” Want Nabielek hoopt dat deze eerste versie van de Atlas slechts het begin is. “Wij blijven in gesprek met bestuurders en beleidsmakers om de interessante informatie naar boven te krijgen die wij weer kunnen verwerken in nieuwe kaarten. En wij hopen in de toekomst op basis van de kaarten en de data ook zelf scenario’s te kunnen gaan ontwikkelen.”

De Atlas van de Regio is te vinden op de site van het PBL.

Cover: Planbureau voor de Leefomgeving


Cover: ‘PBL - Atlas van de leefomgeving’


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024