De burger maakt kwaliteit

26 juli 2013

3 minuten

Agenda
Amersfoort, 26 juli - Het congres van Stedelijk Interieur bestaat 10 jaar en dat is een goede reden om extra uit te pakken met een tweedaagse editie: het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR). Niet twee dagen achter elkaar, maar een dag in oktober en een dag in december, op twee verschillende locaties, met twee invalshoeken, maar met een centraal thema: De burger maakt kwaliteit!

Alphen aan den Rijn

30 oktober- Alphen aan den Rijn- 'Burgers maken de openbare ruimte'
De gemeente Alphen aan den Rijn kan bogen op twintig jaar ervaring met burgerparticipatie en heeft geleerd wat je wei en niet aan burgers kan overlaten. En hoe je dat in de praktijk organiseert. Een van de lessen die de gemeente graag uitdraagt is dat burgerbetrokkenheid in het antwerp- en inrichtingsproces leidt tot kwaliteit.

Reden genoeg om de actieve burger centraal te stellen tijdens deze eerste LCORcongresdag. Want welke rol heeft de gemeente anna 2013 (nag)? En:
- wat kun je wei en wat kun je niet aan die burger overlaten?
- hoe kun je ontwerpen vanuit de identiteit van een gebied?
- hoe beantwoord je de vraag naar de toepassing van nieuwe media
- wie liften er eigenlijk allemaal mee op een kwaliteitsslag en kun je die baathouders mobiliseren?

Integraal werken blijkt in veel gevallen de aangewezen aanpak, een goede analyse van de kosten en baten, zeals TEEB, zorgt voor een aanpak die goed is uit te leggen. Een succesvolle openbare ruimte is er niet een die blinkt op de tekentafel, maar die in de praktijk wordt bezocht en gebruikt. Open bare ruimte staat of valt bij de burger, de professional weet daar naadloos op aan te sluiten. Op dag 1 van LCOR leert u hoe.

Zaanstad

11 december- Zaanstad- 'Identiteit maakt verantwoordelijk'
Met het project Inverdan heeft de gemeente Zaanstad fors gei'nvesteerd in de uitstraling van het centrumgebied van Zaandam. Nu wil de gemeente oak de woonwijken in de stad een herkenbare identiteit geven. En daarbij draait het vooral om de burger. Zodra die zich ergens thuis voelt, gedraagt hij zich verantwoordelijker. Die betrokkenheid is niet aileen belangrijk voor het realiseren van kwaliteit, maar vooral voor het behouden ervan.

Op de tweede LCOR-congresdag kijken we welke rol identiteit speelt in de openbare ruimte en de betrokkenheid van de burger. Want hoe creeer je bij burgers het gevoel van eigenaarschap? En:
- hoe geef je de open bare ruimte (met behulp van kleine interventies) meer herkenbare identiteit?
- wat is hierbij de rol van de burger?
- moet je fysiek in de open bare ruimte investeren, of juist economisch of sociaal?
- hoe betrek je baathouders in het ontwerpproces?

Oak hier draait het om een integrale kijk op het gebruik van de openbare ruimte.

[Landelijk Congres Openbare Ruimte)(http://www.lcor.nl/)Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022