De burger maakt kwaliteit

26 juli 2013

3 minuten

Agenda
Amersfoort, 26 juli - Het congres van Stedelijk Interieur bestaat 10 jaar en dat is een goede reden om extra uit te pakken met een tweedaagse editie: het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR). Niet twee dagen achter elkaar, maar een dag in oktober en een dag in december, op twee verschillende locaties, met twee invalshoeken, maar met een centraal thema: De burger maakt kwaliteit!

Alphen aan den Rijn

30 oktober- Alphen aan den Rijn- 'Burgers maken de openbare ruimte'
De gemeente Alphen aan den Rijn kan bogen op twintig jaar ervaring met burgerparticipatie en heeft geleerd wat je wei en niet aan burgers kan overlaten. En hoe je dat in de praktijk organiseert. Een van de lessen die de gemeente graag uitdraagt is dat burgerbetrokkenheid in het antwerp- en inrichtingsproces leidt tot kwaliteit.

Reden genoeg om de actieve burger centraal te stellen tijdens deze eerste LCORcongresdag. Want welke rol heeft de gemeente anna 2013 (nag)? En:
- wat kun je wei en wat kun je niet aan die burger overlaten?
- hoe kun je ontwerpen vanuit de identiteit van een gebied?
- hoe beantwoord je de vraag naar de toepassing van nieuwe media
- wie liften er eigenlijk allemaal mee op een kwaliteitsslag en kun je die baathouders mobiliseren?

Integraal werken blijkt in veel gevallen de aangewezen aanpak, een goede analyse van de kosten en baten, zeals TEEB, zorgt voor een aanpak die goed is uit te leggen. Een succesvolle openbare ruimte is er niet een die blinkt op de tekentafel, maar die in de praktijk wordt bezocht en gebruikt. Open bare ruimte staat of valt bij de burger, de professional weet daar naadloos op aan te sluiten. Op dag 1 van LCOR leert u hoe.

Zaanstad

11 december- Zaanstad- 'Identiteit maakt verantwoordelijk'
Met het project Inverdan heeft de gemeente Zaanstad fors gei'nvesteerd in de uitstraling van het centrumgebied van Zaandam. Nu wil de gemeente oak de woonwijken in de stad een herkenbare identiteit geven. En daarbij draait het vooral om de burger. Zodra die zich ergens thuis voelt, gedraagt hij zich verantwoordelijker. Die betrokkenheid is niet aileen belangrijk voor het realiseren van kwaliteit, maar vooral voor het behouden ervan.

Op de tweede LCOR-congresdag kijken we welke rol identiteit speelt in de openbare ruimte en de betrokkenheid van de burger. Want hoe creeer je bij burgers het gevoel van eigenaarschap? En:
- hoe geef je de open bare ruimte (met behulp van kleine interventies) meer herkenbare identiteit?
- wat is hierbij de rol van de burger?
- moet je fysiek in de open bare ruimte investeren, of juist economisch of sociaal?
- hoe betrek je baathouders in het ontwerpproces?

Oak hier draait het om een integrale kijk op het gebruik van de openbare ruimte.

[Landelijk Congres Openbare Ruimte)(http://www.lcor.nl/)Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023