2015.04.20_De concurrentiepositie van Nederlandse steden_660

De concurrentiepositie van Nederlandse steden

23 april 2015

2 minuten

Nieuws Nederlandse steden zijn internationaal gezien klein. Om mee te spelen op internationaal niveau moeten onze steden zich niet op agglomeratiekracht maar op hun netwerkkracht focussen. Dat stellen onderzoekers Frank van Oort (UU), Evert Meijers (TUD), Mark Thissen (PBL), Marloes Hoogerbrugge (TUD) en Martijn Burger (EUR) in de publicatie 'De concurrentiekracht van Nederlandse steden'. Niet alleen de nabijheid van stedelijke voorzieningen speelt een rol, zo blijkt uit het onderzoek, maar vooral de verbondenheid in regionale, nationale en internationale netwerken. Op die manier kan borrowed size ontstaan. Benadrukt wordt dat uiteindelijk de kracht van de regio voorop moet staan als de Nederlandse regio’s de concurrentie internationaal willen aangaan.

Van Agglomeratiekracht naar Netwerkkracht

De concurrentiepositie van Nederlandse steden - Afbeelding 1

‘De concurrentiepositie van Nederlandse steden - Afbeelding 1’


De Platform31-publicatie 'De concurrentiepositie van Nederlandse steden. Van agglomeratiekracht naar netwerkkracht' staat in het teken van de concurrentiekracht van Nederlandse steden en stedelijke regio’s. De positie van de steden – in het bijzonder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen-Assen – in internationale, nationale en regionale netwerken van handel, kennis en buitenlandse investeringen wordt hierin uitgelicht. Vastgesteld wordt met welke Europese regio’s de steden concurreren en welke locatiefactoren van belang zijn voor groei in de steden.

De publicatie bespreekt de mogelijkheden voor Nederlandse steden om agglomeratiekracht van elkaar te lenen (borrowed size). In hoeverre steden kunnen profiteren van elkaars nabijheid is afhankelijk van hun posities in netwerken. Ook het proces van metropoolvorming in polycentrische stedelijke regio’s in Europa is onderzocht. Hierbij is er gekeken naar de functionele, culturele en bestuurlijke integratie van deze regio’s.

De publicatie is één van de resultaten van het zogenaamde ‘NAPOLEON’ onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het ‘Kennis voor Krachtige Steden’ onderzoeksprogramma van Platform31. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft en Planbureau voor de Leefomgeving hebben het onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en de regio Groningen-Assen


Cover: ‘2015.04.20_De concurrentiepositie van Nederlandse steden_660’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023