Thumb_onderzoek_0_667px

De economische waarde van open(bare) ruimte: factor in beleid

15 januari 2013

1 minuut

Onderzoek
Met de groei van de (populariteit) van de steden wordt het beleidsmatig afwegen van belangen rond de open(bare) ruimte in en om de stad steeds belangrijker. Een voorbeeld is het conflict tussen ruimte voor verkeer (bereikbaarheid) versus ruimte voor verblijf in drukke straten en op pleinen. Met het toenemend gebruik van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s) bij afwegingen rond investeringen in infrastructuur en openbare ruimte groeit de behoefte aan gegevens over de (ontwikkeling van de) ‘waarde’ van open(bare) ruimte. Uit recent onderzoek is voor een aantal van dit soort afwegingen de economische waarde van open ruimte nu bekend.

In deze DBR-synthesenotitie geven de auteurs Piet Rietveld (VU Amsterdam) en Fokko Kuik (gemeente Amsterdam) aan de hand van vijf actuele vraagstukken de stand van de kennis weer op het gebied van de waarde van ruimte. De auteurs concluderen ook dat er met name nog te weinig bekend is over de economische waarde van open(bare) ruimte binnen de stedelijke context. Dit terwijl juist in steden de ruimte intensiever gebruikt wordt, het potentiële economisch effect groter is en beleidsconflicten sterker zijn dan in het buitengebied.Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022