Thumb_onderzoek_0_667px

De economische waarde van open(bare) ruimte: factor in beleid

15 januari 2013

1 minuut

Onderzoek Met de groei van de (populariteit) van de steden wordt het beleidsmatig afwegen van belangen rond de open(bare) ruimte in en om de stad steeds belangrijker. Een voorbeeld is het conflict tussen ruimte voor verkeer (bereikbaarheid) versus ruimte voor verblijf in drukke straten en op pleinen. Met het toenemend gebruik van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s) bij afwegingen rond investeringen in infrastructuur en openbare ruimte groeit de behoefte aan gegevens over de (ontwikkeling van de) ‘waarde’ van open(bare) ruimte. Uit recent onderzoek is voor een aantal van dit soort afwegingen de economische waarde van open ruimte nu bekend.

In deze DBR-synthesenotitie geven de auteurs Piet Rietveld (VU Amsterdam) en Fokko Kuik (gemeente Amsterdam) aan de hand van vijf actuele vraagstukken de stand van de kennis weer op het gebied van de waarde van ruimte. De auteurs concluderen ook dat er met name nog te weinig bekend is over de economische waarde van open(bare) ruimte binnen de stedelijke context. Dit terwijl juist in steden de ruimte intensiever gebruikt wordt, het potentiële economisch effect groter is en beleidsconflicten sterker zijn dan in het buitengebied.


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’



Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024