Thumb_onderzoek_0_667px

De economische waarde van open(bare) ruimte: factor in beleid

15 januari 2013

1 minuut

Onderzoek Met de groei van de (populariteit) van de steden wordt het beleidsmatig afwegen van belangen rond de open(bare) ruimte in en om de stad steeds belangrijker. Een voorbeeld is het conflict tussen ruimte voor verkeer (bereikbaarheid) versus ruimte voor verblijf in drukke straten en op pleinen. Met het toenemend gebruik van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s) bij afwegingen rond investeringen in infrastructuur en openbare ruimte groeit de behoefte aan gegevens over de (ontwikkeling van de) ‘waarde’ van open(bare) ruimte. Uit recent onderzoek is voor een aantal van dit soort afwegingen de economische waarde van open ruimte nu bekend.

In deze DBR-synthesenotitie geven de auteurs Piet Rietveld (VU Amsterdam) en Fokko Kuik (gemeente Amsterdam) aan de hand van vijf actuele vraagstukken de stand van de kennis weer op het gebied van de waarde van ruimte. De auteurs concluderen ook dat er met name nog te weinig bekend is over de economische waarde van open(bare) ruimte binnen de stedelijke context. Dit terwijl juist in steden de ruimte intensiever gebruikt wordt, het potentiële economisch effect groter is en beleidsconflicten sterker zijn dan in het buitengebied.


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024