Thumb_onderzoek_0_667px

De economische waarde van open(bare) ruimte: factor in beleid

15 januari 2013

1 minuut

Onderzoek Met de groei van de (populariteit) van de steden wordt het beleidsmatig afwegen van belangen rond de open(bare) ruimte in en om de stad steeds belangrijker. Een voorbeeld is het conflict tussen ruimte voor verkeer (bereikbaarheid) versus ruimte voor verblijf in drukke straten en op pleinen. Met het toenemend gebruik van Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s) bij afwegingen rond investeringen in infrastructuur en openbare ruimte groeit de behoefte aan gegevens over de (ontwikkeling van de) ‘waarde’ van open(bare) ruimte. Uit recent onderzoek is voor een aantal van dit soort afwegingen de economische waarde van open ruimte nu bekend.

In deze DBR-synthesenotitie geven de auteurs Piet Rietveld (VU Amsterdam) en Fokko Kuik (gemeente Amsterdam) aan de hand van vijf actuele vraagstukken de stand van de kennis weer op het gebied van de waarde van ruimte. De auteurs concluderen ook dat er met name nog te weinig bekend is over de economische waarde van open(bare) ruimte binnen de stedelijke context. Dit terwijl juist in steden de ruimte intensiever gebruikt wordt, het potentiële economisch effect groter is en beleidsconflicten sterker zijn dan in het buitengebied.


Cover: ‘Thumb_onderzoek_0_667px’Meest recent

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023

Het platteland van Groningen door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Werken aan perspectief voor nieuwe generaties op het platteland

Is er straks nog plek voor de nieuwe generaties op het platteland? Willem Korthals Altes brengt verslag uit van een TU Delft-studiemiddag over dit thema. De oogst: vier visies op een bewoonbaar buitengebied.

Verslag

3 februari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week die je je niet voor kunt stellen

Verbazing alom, deze week op Gebiedsontwikkeling.nu. Bijvoorbeeld over hoe soms met enthousiaste stadmakers wordt omgegaan, over het idee dat Almere en Amsterdam straks echt aan elkaar vastzitten en dat data impact heeft in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

2 februari 2023