Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

De huizenmarkt in een oogopslag

13 juni 2013

2 minuten

Nieuws Het Expertisecentrum Woningwaarde van OTB (Faculteit Bouwkunde, TU Delft) en RTL Z presenteren gezamenlijk de RTL Z Huizenindex, een totaalindicator die in één oogopslag de stemming op de huizenmarkt weergeeft.

Daarmee proberen de TU Delft en RTL Z helderheid te verschaffen voor consumenten én deskundigen die nu maandelijks te maken hebben met een grote hoeveelheid aan deelcijfers.

De RTL Huizenindex is gebaseerd op de Kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt, samengesteld door OTB en gebaseerd op alle bestaande statistieken over de woningmarkt

Minder koopactiviteit

In deze eerste editie van de Monitor Koopwoningmarkt valt te lezen dat het eerste kwartaal 2013 een bijzonder kwartaal is, omdat de ontwikkelingen op de markt voor bestaande koopwoningen, de markt voor nieuwbouwkoopwoningen en op de hypothekenmarkt moeten worden gezien als een reactie op de uitzonderlijke omstandigheden aan het eind van 2012. Een deel van de potentiële starter en doorstromers op de koopwoningmarkt blijkt namelijk eind 2012 hun koopwensen nog snel in koopacties omgezet te hebben om wijzigingen in de hypotheekvoorwaarden per 1-1-2013 voor te blijven. Dit heeft weer tot een sterk verminderde activiteit op de koopwoningmarkt geleid in de eerste maanden van 2013.

Stabiliserende tendens?

In het afgelopen jaar blijkt er op zowel de hypothekenmarkt als op de markt voor bestaande koopwoningen en voor nieuwbouwwoningen een zekere stabilisatie te ontstaan vanaf september 2012. Dalende trends in hypotheekaanvragen, transacties en in de gemiddelde verkooprijs worden langzaam omgebogen in een stabilisatie en vervolgens een lichte stijging. Deze licht stijgende trend wordt dus aan het eind van 2012 onderbroken door een sterke toename van het aantal transacties en een stijging van de koopprijzen als gevolg van het anticiperend gedrag van huishoudens op de aangekondigde aanpassingen in de voorwaarden voor de hypotheekverstrekking. In januari volgt dan een even kortstondige correctie, waarna de laatste twee maanden zowel het aantal nieuwe hypotheken als het aantal transacties op de koopwoningmarkt weer een gematigde stijging laten zien.

Grote latente vraag naar woningen

Een ander aspect dat naar voren komt, is dat de economische laagconjunctuur van de afgelopen jaren leidt tot minder startende huishoudens en minder echtscheidingen. Hierdoor is er, ondanks de groeiende bevolking, toch minder vraag naar woningen. Het gevolg hiervan is wel dat er een grotere latente vraag naar (koop)woningen ontstaat, die bij een meer gunstig economisch klimaat in de nabij toekomst extra gerealiseerd zal gaan worden.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen Bureau Kredietregistratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk. Nederlandse Vereniging van Makelaars, Waarborgfonds Eigen Woning en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, TU Delft.

Download hier de eerste kwartaalrapportage van 2013. De Monitor Koopwoningmarkt is ieder kwartaal te downloaden.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024