2014.03.27_De jonge tempo herontwikkeling moet omhoog_314

De Jonge: tempo herontwikkeling moet omhoog

27 maart 2014

2 minuten

Nieuws DELFT - Het tempo van herontwikkeling in Nederland moet omhoog. De markt doet zijn werk, maar heeft een duw in de rug nodig en het kantorenconvenant uit 2012 is nog steeds relevant, vindt Hans de Jonge, hoogleraar Vastgoed TU Delft en directievoorzitter van Brink Groep.

In een interview in PropertyNL Magazine 3, dat vrijdag uitkomt, wijst de voormalige voorzitter van de veelbesproken ‘Kantorentop’ erop dat er steeds overtollige kantoormeters bijkomen, hoewel steeds meer kantoren een andere bestemming krijgen of grondig worden gerenoveerd. Dat is een gevolg van de ingrijpende veranderingen in de manier waarop we werken – het ruimtebeslag per kantoorwerker gaat pijlsnel omlaag. De verwachting is dat de leegstand de komende jaren verder zal stijgen.

In 2012 maakten Rijk, gemeenten, provincies, beleggers, ontwikkelaars, vastgoedfinanciers en gebruikers in de zogenoemde Kantorentop afspraken over maatregelen op de kantorenmarkt. Het meest controversiële onderdeel was een compensatiefonds voor eigenaren van leegstaande kantoren, maar dat kwam er nooit omdat het kabinet niet over de brug kwam met het vereiste wettelijk instrumentarium.

Toch is de kantorentop niet mislukt, vindt De Jonge. Naast de compensatiefondsen waren belangrijke punten uit het convenant het afspreken van kaders op regionaal niveau voor vraag en aanbod, het zorgen voor inzicht in de kwaliteit van de voorraad en het vergroten van de transparantie van de markt. Die ideeën slaan steeds meer aan.

Hij staat nog steeds achter het idee van een compensatiefonds, hoewel veel mensen zeggen dat de markt nu toch zijn werk doet. Het gaat De Jonge nog steeds te langzaam en een compensatiefonds is een mooi instrument om de vernieuwing van de bestaande voorraad te versnellen.


Cover: ‘2014.03.27_De jonge tempo herontwikkeling moet omhoog_314’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022