2014.03.27_De jonge tempo herontwikkeling moet omhoog_314

De Jonge: tempo herontwikkeling moet omhoog

27 maart 2014

2 minuten

Nieuws DELFT - Het tempo van herontwikkeling in Nederland moet omhoog. De markt doet zijn werk, maar heeft een duw in de rug nodig en het kantorenconvenant uit 2012 is nog steeds relevant, vindt Hans de Jonge, hoogleraar Vastgoed TU Delft en directievoorzitter van Brink Groep.

In een interview in PropertyNL Magazine 3, dat vrijdag uitkomt, wijst de voormalige voorzitter van de veelbesproken ‘Kantorentop’ erop dat er steeds overtollige kantoormeters bijkomen, hoewel steeds meer kantoren een andere bestemming krijgen of grondig worden gerenoveerd. Dat is een gevolg van de ingrijpende veranderingen in de manier waarop we werken – het ruimtebeslag per kantoorwerker gaat pijlsnel omlaag. De verwachting is dat de leegstand de komende jaren verder zal stijgen.

In 2012 maakten Rijk, gemeenten, provincies, beleggers, ontwikkelaars, vastgoedfinanciers en gebruikers in de zogenoemde Kantorentop afspraken over maatregelen op de kantorenmarkt. Het meest controversiële onderdeel was een compensatiefonds voor eigenaren van leegstaande kantoren, maar dat kwam er nooit omdat het kabinet niet over de brug kwam met het vereiste wettelijk instrumentarium.

Toch is de kantorentop niet mislukt, vindt De Jonge. Naast de compensatiefondsen waren belangrijke punten uit het convenant het afspreken van kaders op regionaal niveau voor vraag en aanbod, het zorgen voor inzicht in de kwaliteit van de voorraad en het vergroten van de transparantie van de markt. Die ideeën slaan steeds meer aan.

Hij staat nog steeds achter het idee van een compensatiefonds, hoewel veel mensen zeggen dat de markt nu toch zijn werk doet. Het gaat De Jonge nog steeds te langzaam en een compensatiefonds is een mooi instrument om de vernieuwing van de bestaande voorraad te versnellen.


Cover: ‘2014.03.27_De jonge tempo herontwikkeling moet omhoog_314’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024