hyperverbonden steden

De Macht van Hyper-verbonden Steden

25 mei 2016

1 minuut

Nieuws "Verbondenheid maakt mensen los van geografie en oude grenzen en afbakeningen worden steeds minder relevant.

De macht in de wereld komt steeds meer te liggen bij een mondiaal netwerk van hyper-verbonden steden. Dit wordt uiteengezet in de onlangs uitgebrachte atlas Connectography: Mapping the Future of Global Civilization. Auteur Parag Khanna stelt simpelweg dat verbondenheid mensen losmaakt van geografie en dat oude grenzen en afbakeningen steeds minder relevant worden. Op die plekken waar verbondenheid het sterkst is wordt steeds meer bepaald hoe de wereld politiek, economisch en sociaal functioneert. Door deze verbindingen in kaart te brengen voorspelt Khanna welke stedelijke gebieden de toekomst hebben. 


Cover: ‘hyperverbonden steden’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024