Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

De nieuwe Omgevingswet

2 maart 2012

1 minuut

Nieuws Met interesse volgen we het traject dat loopt om tot een nieuwe Omgevingswet te komen.

Biedt Brits voorbeeld een lonkend perspectief?

Niet alleen in Nederland wordt een debat gevoerd over (de integraliteit van) het omgevingsrecht.
In dit artikel worden een viertal elementen uit de Britse visie aangestipt die het volgens ons waard zijn om bij de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet meegenomen te worden.

Het gaat om de volgende aspecten:
1. de presumptie ten gunste van duurzame ontwikkeling;
2. de verplichting om samen te werken;
3. houd de planning simpel en snel;
4. investeer belasting lokaal.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’


Portret - Jan Fokkema

Door Jan Fokkema

Directeur NEPROM

Portret - Nicolette Zandvliet

Door Nicolette Zandvliet

Juridisch beleidsmedewerkster bij NEPROM


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023