De Oriënt wint NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling - Afbeelding 1

De Oriënt wint NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling

24 mei 2013

3 minuten

Nieuws De NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2013 is gewonnen door het project De Oriënt in Den Haag. Dat maakte Juryvoorzitter Karin Laglas (TU Delft) op 23 mei bekend tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch.

De prijs, die voor de vijfde maal werd toegekend, wordt uitgereikt aan overheden en marktpartijen die door goede samenwerking een hoogwaardig project hebben opgeleverd. Daarbij moest een deel van de locatieontwikkeling dit jaar bestaan uit transformatie of herontwikkeling. Het winnende project, een stedelijk woonblok in de Haagse wijk Transvaal, betreft een samenwerking tussen de gemeente Den Haag, ERA Contour, Staedion en Syntrus Achmea Real Estate & Finance en DEXA Groep. De jury prees de voorbeeldige samenwerking tussen deze partijen en het bewezen succes van De Oriënt.

De Oriënt wint NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling - Afbeelding 1

De Oriënt

‘De Oriënt wint NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling - Afbeelding 1’


Aanmoedigingsprijs voor Strijp-S in Eindhoven

De Aanmoedigingsprijs die de jury dit jaar herintroduceerde ging naar Strijp-S in Eindhoven, de transformatie van een voormalig Philipsterrein naar woon- en werkgebied. De jury is vol lof over de kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte en prijst de ambitie van de gemeente en Trudo. Zij moedigt de partijen dan ook aan die ambitie verder in realiteit om te zetten om de locatieontwikkeling tot een echt succes te maken. De overige genomineerde projecten Katendrecht (Rotterdam), Op Buuren (Maarssen) en De Studio (Amsterdam) grepen naast de prijzen. De jury benadrukte echter dat ook deze projecten stuk voor stuk goede voorbeelden zijn van hoogwaardige locatieontwikkeling die elk een eigen geslaagde invulling hebben gegeven aan transformatie.

De Oriënt: bewezen succes van een vernieuwende aanpak

Met het project De Oriënt, bestaande uit woningen en winkels, hebben de partijen een impuls gegeven aan de vernieuwing van de kwetsbare wijk Transvaal. Ontwikkelaar ERA Contour maakte bij het project een gedurfde keuze door te kiezen voor de grote Hindoestaanse gemeenschap als kansrijke doelgroep; uiteindelijk weten ook veel Nederlanders en Turkse Nederlanders hun weg naar het project te vinden. De jury is vol lof over de aanpak: “De Oriënt is het bewezen succes van een vernieuwende aanpak. Het commercieel succes is onmiskenbaar: kopers, huurders en ondernemers hebben hun geloof in het project uitgesproken. Slimme zetten zijn gedaan om de haalbaarheid en realiseerbaarheid van het project te borgen. Er is daadwerkelijk samenwerking met bewoners, ondernemers en investeerders opgezocht. Op een moeilijke plek is een geslaagd project tot stand gebracht dat uitstraling heeft op zijn omgeving en een kiem voor verdere transformatie kan zijn”. Lof is er van de jury voor het betrekken van de beleggers Syntrus Achmea en DEXA, die elk op hun eigen manier hun geloof in dit stedelijke vernieuwingsgebied hebben laten zien. Door deze partijen erbij te betrekken kon het project zijn vorm krijgen.

De Oriënt wint NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling - Afbeelding 2

‘De Oriënt wint NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling - Afbeelding 2’


NEPROM stimuleert goede samenwerking tussen overheid en markt

De NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, wil het belang van een goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen voor de hoogwaardige ontwikkeling van locaties onderstrepen. Daartoe heeft zij de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling in het leven geroepen. In 2013 werd de prijs voor de vijfde maal uitgereikt aan een overheidsinstantie(s) en een risicodragende marktpartij(en) gezamenlijk voor een locatie in Nederland. Die locatie is met het beste resultaat (her)ontwikkeld en de betrokken partijen hebben op voorbeeldige wijze samengewerkt. De onderscheiding heeft betrekking op het gehele ontwikkelproces en op het bereikte resultaat.

De jury van de NEPROM-prijs voor Locatieontwikkeling 2013 bestond uit Karin Laglas, voorzitter (decaan TU Delft Bouwkunde), Elly Blanksma-van den Heuvel (burgemeester gemeente Helmond), Bernard Hulsman (NRC Handelsblad), Margot van Niele (directeur Kalliste Woningbouwontwikkeling), Geurt van Randeraat (directeur SITE urban development) en Willem Hein Schenk (voorzitter BNA).


Cover: ‘De Oriënt wint NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling - Afbeelding 1’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024