De scheve balans herstellen

27 november 2012

3 minuten

Verslag De balans is zoek bij veel organisaties in gebiedsontwikkeling. Nog teveel wordt gestuurd op grond en posities. Deze scheve balans is niet nieuw, alleen de crisis maakt het zichtbaar en creëert nieuw bewustzijn. Een drastische ommekeer is echter niet realistisch, stelt men. Er wordt een parallel getrokken met de crisis uit de jaren ’80 waar ook gezegd werd dat alles anders zou worden. Er is toen echter een hoop hetzelfde gebleven en dat zal nu waarschijnlijk ook zo zijn, meent de groep. Wel creëert een crisis als deze een reflectie-moment waarop de intenties van bedrijven en publieke partijen opnieuw in balans kunnen en moeten komen.

Teamsessie Ellen Masselink, Seminar Vakmanschap, Engagement en Vertrouwen

Veilige context

Transparantie wordt als belangrijke factor genoemd om de scheve balans te kunnen herstellen en werkelijke verandering in gang te zetten. Hierin gaat het om vertrouwen in de partners waarmee je samenwerkt, maar ook om vertrouwen binnen de betrokken organisaties. De personen aan tafel benoemen dat er een leider nodig is binnen de organisatie die mandaat heeft en die de verandering kan leiden. Deze persoon heeft drive, geloofwaardigheid, visie en ervaring nodig. Hij of zij hoeft niet per se de formele leidinggevende te zijn, maar moet wel dichtbij de top staan. Deze persoon kan de medewerkers vertrouwen geven en een veilige context creëren waarbinnen ze kunnen vernieuwen. De ontslagrondes in organisaties werken hierin op dit moment juist tegen-productief aangezien ze een angstcultuur creëren. Verloop in organisaties zorgt er voor dat die ene leider vaak maar kort in het zadel zit, waardoor het lastig wordt om continuïteit aan te brengen in de verandering.

Apenrots

In de sessie komt het duidelijk naar voren dat er niet in tegenstellingen tussen vrouwen en mannen moet worden gedacht, maar dat juist de brug tussen vrouwelijke- en mannelijke eigenschappen moet worden geslagen. Een van de personen aan tafel vertelt over zijn ervaring dat hij werd toegevoegd aan een gebiedsontwikkelingssamenwerking waarin alleen maar vrouwen zaten. Zij kwamen niet verder en hadden juist wat mannelijke eigenschappen nodig om stappen te maken. Beide eigenschappen, zowel mannelijke als vrouwelijke, zijn dus nodig om effectief te zijn en vooruitgang te maken. ‘Elk bedrijf heeft een eigen apenrots gecreëerd, waar vanaf mannen met elkaar proberen iets gedaan te krijgen. Vrouwen zijn in staat om samen een apenrots te maken.’

Waarde genereren

Er wordt hard gelachen aan tafel als één van de dames vertelt over een lezing over het interpreteren van gedrag. Een vrouw kan totaal onbewust een man krenken door een opmerking te maken over zijn telefoon die nog een ‘oud model’ is. Een man kan een vrouw op de kast jagen door een opmerking te maken over kopjes thee drinken, zoals de groep tijdens de sessie mag ondervinden. Het is dan ook duidelijk dat iedereen aan tafel ervaring heeft met dit soort gebeurtenissen en het uur werd dan ook moeiteloos vol gepraat over wat mannen en vrouwen van elkaar verwachten op momenten van prestatie, problemen en beoordeling. Ondanks dat de groep constateerde dat we niet over de tegenstellingen tussen mannen en vrouwen moeten praten, blijkt het toch wel dat mannen van mars komen en vrouwen van venus. De kunst is nu om dit te waarderen in elkaar en toegevoegde waarde te genereren in de samenwerking.

Dit verslag is onderdeel van het Seminar Vakmanschap, Engagement en Vertrouwen
Organisatie: praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, 19 november 2012

Zie ook:


Portret - Iris van Loon

Door Iris van Loon

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Projectcoördinator TU Delft, Onderwijs & Studentenzaken


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023