Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

De sociale gevolgen van krimp en sloop

20 oktober 2011

2 minuten

Nieuws In de toekomst staat de krimpgebieden een aanzienlijke sloopopgave te wachten. In Noord- en Oost-Groningen sloopten woningcorporaties de afgelopen jaren al honderden huurwoningen vanwege bevolkingskrimp. Voor huurders is sloop ingrijpend: niet alleen moeten ze noodgedwongen hun woning verlaten, vaak moeten ze ook weg uit de buurt of het dorp waar ze tientallen jaren woonden. Sociale netwerken vallen uiteen en leefpatronen veranderen. Het SEV-project ‘De sociale gevolgen van krimp en herstructurering’ is erop gericht om bij sloop en herstructurering beter rekening te houden met de onderlinge bindingen tussen bewoners.

Sociale samenhang behouden

In veel plattelandsgebieden met bevolkingskrimp is de onderlinge betrokkenheid van oudsher groot. Volgens bewonersvertegenwoordigers voelen veel bewoners die vanwege sloop uit hun dorp moesten verhuizen, zich in het begin ontheemd in hun nieuwe buurt. Er zou sprake zijn van desinteresse en apathie en minder deelname aan activiteiten. Het verloren gaan van sociale structuren en het elan van lokale gemeenschappen is een ongewenst bijeffect dat de sociale problematiek van krimpende dorpen verergert.

Ervaringen van huurders centraal

De Groningse huurderskoepel SPBA (Stichting Bewoners Platform Acantus) meldde zich begin dit jaar bij de SEV met het initiatief om de sociale effecten van herstructurering op het platteland in kaart te brengen. Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) start binnenkort met een onderzoek in vijf Oost-Groningse gemeenten waar woningcorporatie Acantus de afgelopen jaren huurwoningen sloopte. Via diepte-interviews worden de ervaringen van vijftig bewoners in beeld gebracht. Welke veranderingen hebben zij ervaren als gevolg van de herstructurering? Welke factoren zijn van invloed op hun beleving? Wat had in hun ogen anders gekund om de sociale samenhang intact te houden?

Reduceren van negatieve effecten

In aanvulling op het onderzoek organiseert de SPBA in de dorpen Bareveld en Pekela een participatief traject om bewoners te laten meedenken over de toekomst van hun eigen dorp in het licht van krimp. De projecten worden mede gefinancierd vanuit de Reserve leefbaarheid krimpgebieden van de provincie Groningen, de provinciale LEADER-subsidie Leve(n)de Dorpen en door Acantus. De SEV wil de kennis en inzichten uit het onderzoek (zowel plan- als procesmatig) toepassen in andere krimpregio’s waar sociale huurwoningen gesloopt moeten worden. Begin 2012 worden de resultaten verwacht.

Meer informatie: Matthijs Uyterlinde, uyterlinde@sev.nl


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’


Portret - Matthijs Uyterlinde

Door Matthijs Uyterlinde

Senior projectleider wonen en wijken bij Platform31


Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023