De spagaat van gebiedsontwikkeling

22 september 2014

1 minuut

Nieuws Gebiedsontwikkeling heeft momenteel de kenmerken van wat na Joseph Hellers klassieker een ‘Catch 22’ heet. Aan de ene kant zijn de ambities schier oneindig. Zo willen we duurzame gebieden, gebieden waarmee de concurrentiekracht van regio’s kan worden versterkt en we willen de leegstand van met name winkels en kantoren zoveel mogelijk verminderen.

Maar aan de andere kant zorgen problemen met de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen voor een ‘implementation gap’. Mede door de crisis laten nog maar weinig grondexploitaties een positief saldo zien. Bovendien lijkt de tijd van omvangrijke rijkssubsidies, zoals afkomstig uit het ISV en de BLS, (voorlopig) voorbij.

Dit stuk is afkomstig uit de bijlage Gebiedsontwikkeling van Mediaplanet


Portret - Maarten Hajer

Door Maarten Hajer

Hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht


Meest recent

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024

Elektriciteitskabels in de grond door m.jrn (bron: shutterstock)

Gemeenten en de integratie van energie-infrastructuur in de ruimtelijke ordening: een aanvulling op de VNG-Handreiking

Boven en onder de grond gaat onze energie-infrastructuur flink op de schop. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. De recente VNG Handreiking helpt ze op weg, maar het mag volgens Mark Koelman een stuk integraler.

Onderzoek

17 juli 2024

Oude Maas, Dordrecht door T.W. van Urk (bron: shutterstock)

Het Maasterras Dordrecht als omgevingsrechtelijke puzzel

Bij het Dordtse Maasterras komen tal van uitdagingen bij elkaar. Dat geldt zeker ook voor de relatie met de Omgevingswet. Hoe verhoudt deze complexe gebiedstransformatie zich tot dit nieuwe planologische regime? Voer voor debat aan de SKG-Thematafel.

Verslag

16 juli 2024