De Spontane Stad voorbij de hype

16 december 2012

1 minuut

Verslag ‘Organische stedelijke ontwikkeling’, ‘ontwikkelen van onderop’ of ‘incrementeel ontwikkelen’. Het zijn omschrijvingen voor een geleidelijke vorm van ontwikkelen, zonder eindbeeld, met als bouwstenen kleinschalige initiatieven genomen door ‘anderen dan de grote professionele partijen’. Welk etiket je er ook plakt, het zijn perspectieven die een grote aantrekkingskracht hebben op stedenmakers van nu. Dat bleek wel uit een uitverkochte zaal vol sympathisanten tijdens een interactieve bijeenkomst op woensdag 30 oktober in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger.

Als organische stedenbouw echt voorbij de hype wil komen, zullen de sympathisanten moeten laten zien waarom ze vóór zijn.

De bijeenkomst vond plaats rond de presentatie van ‘Vormgeven aan de Spontane Stad’. Deze publicatie is het logische vervolg op De Energieke Samenleving en De Spontane Stad waarin Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en Urhahn Urban Design los van elkaar pleiten voor een andere manier van stedelijke ontwikkeling. Voor de nieuwe publicatie werkten Urhahn en PBL samen. Na de pleidooien uit 2010 en 2011 legt ‘Vormgeven aan’ de nadruk op de hoe-vraag. Of preciezer op de vraag hoe gemeenten spontane initiatieven kunnen faciliteren.


Door Sander Gelinck

Founder, id&dn / Partner, TransformatieTeam / Landelijk Expertteam Kantoortransformaties


Meest recent

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024