De Spontane Stad voorbij de hype

16 december 2012

1 minuut

Verslag ‘Organische stedelijke ontwikkeling’, ‘ontwikkelen van onderop’ of ‘incrementeel ontwikkelen’. Het zijn omschrijvingen voor een geleidelijke vorm van ontwikkelen, zonder eindbeeld, met als bouwstenen kleinschalige initiatieven genomen door ‘anderen dan de grote professionele partijen’. Welk etiket je er ook plakt, het zijn perspectieven die een grote aantrekkingskracht hebben op stedenmakers van nu. Dat bleek wel uit een uitverkochte zaal vol sympathisanten tijdens een interactieve bijeenkomst op woensdag 30 oktober in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger.

Als organische stedenbouw echt voorbij de hype wil komen, zullen de sympathisanten moeten laten zien waarom ze vóór zijn.

De bijeenkomst vond plaats rond de presentatie van ‘Vormgeven aan de Spontane Stad’. Deze publicatie is het logische vervolg op De Energieke Samenleving en De Spontane Stad waarin Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en Urhahn Urban Design los van elkaar pleiten voor een andere manier van stedelijke ontwikkeling. Voor de nieuwe publicatie werkten Urhahn en PBL samen. Na de pleidooien uit 2010 en 2011 legt ‘Vormgeven aan’ de nadruk op de hoe-vraag. Of preciezer op de vraag hoe gemeenten spontane initiatieven kunnen faciliteren.


Door Sander Gelinck

Founder, id&dn / Partner, TransformatieTeam / Landelijk Expertteam Kantoortransformaties


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023