Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

De staat van het wonen in 2026 volgens Pieter Winsemius

27 oktober 2011

2 minuten

Nieuws
Green deals: het nieuwe kabinet sluit ze aan de lopende band. Maar niet met de wooncorporaties. En dat is redelijk verbijsterend, vindt Pieter Winsemius. Want volgens hem laat zowel de overheid als de corporatiesector zelf een grote kans liggen om de woningvoorraad zo effectief mogelijk te verduurzamen. “Het is gek dat de sector en de overheid elkaar op dit punt niet hebben gevonden. Ja, voor een stukje. Maar de ambitie had veel hoger kunnen en moeten zijn. Dat gaat de komende vijftien jaar absoluut veranderen.”

‘Ambities voor duurzaamheid hadden veel hoger moeten zijn’

Over het bestaansrecht van wooncorporaties bestaat ook in 2026 geen twijfel, verwacht Winsemius. “Want ook dan zijn ze er nog steeds: de mensen die niet op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien, en de bijzondere groepen woningzoekenden, zoals senioren en gehandicapten, die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.” Maar zij zullen ook blijven bestaan omdat er dan nog steeds taken zijn die wooncorporaties nu eenmaal beter kunnen vervullen dan de overheid. “Samen met maatschappelijke instellingen kunnen zij op lokaal niveau allerlei verbindingen leggen die voor het Rijk, een provincie of een gemeente veel moeilijker zijn te maken. Mijn verwachting is daarom dat de corporatiesector - waarvan ik overigens hoop dat die in 2026 veel kleiner zal zijn – veel meer zal samenwerken, organisatorisch en financieel, met partijen die actief zijn op aanpalende beleidsterreinen zoals zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid. Aan de verkokering zal in de toekomst in vergaande mate een einde zijn gemaakt.”

Zie voor de volledige publicatie:


Portret - Eric Harms

Door Eric Harms

Independent Writing and Editing Professional


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van Westergouwe tot Wynwood

Van Westergouwe tot Wynwood en van El Cabanyal tot de Binckhorst: deze week halen we op Gebiedsontwikkeling.nu inspiratie uit alle windstreken.

Nieuws

18 augustus 2022

Distributiecentrum Zaandam door Aerovista Luchtfotografie (Shutterstock)

Hoe de ruimtelijke rechtvaardigheid van logistieke infrastructuur beter kan

Logistieke activiteiten als XXL-distributiecentra zorgen zowel voor economische groei als voor verkeersopstoppingen en vervuiling. Maar de ruimtelijke voor- en nadelen kunnen volgens onderzoeker Merten Nefs beter worden verdeeld.

Onderzoek

18 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #6: Wynwood in Miami

Aflevering 6 in de GO-Zomertour. De transformatie van een grauw industrieterrein en de gevaarlijkste plek van Miami naar kunstwalhalla en toeristentrekpleister kan zowel een inspiratiebron als een leerschool zijn voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

Uitgelicht
Casus

17 augustus 2022