Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

De staat van het wonen in 2026 volgens Pieter Winsemius

27 oktober 2011

2 minuten

Nieuws Green deals: het nieuwe kabinet sluit ze aan de lopende band. Maar niet met de wooncorporaties. En dat is redelijk verbijsterend, vindt Pieter Winsemius. Want volgens hem laat zowel de overheid als de corporatiesector zelf een grote kans liggen om de woningvoorraad zo effectief mogelijk te verduurzamen. “Het is gek dat de sector en de overheid elkaar op dit punt niet hebben gevonden. Ja, voor een stukje. Maar de ambitie had veel hoger kunnen en moeten zijn. Dat gaat de komende vijftien jaar absoluut veranderen.”

‘Ambities voor duurzaamheid hadden veel hoger moeten zijn’

Over het bestaansrecht van wooncorporaties bestaat ook in 2026 geen twijfel, verwacht Winsemius. “Want ook dan zijn ze er nog steeds: de mensen die niet op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien, en de bijzondere groepen woningzoekenden, zoals senioren en gehandicapten, die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.” Maar zij zullen ook blijven bestaan omdat er dan nog steeds taken zijn die wooncorporaties nu eenmaal beter kunnen vervullen dan de overheid. “Samen met maatschappelijke instellingen kunnen zij op lokaal niveau allerlei verbindingen leggen die voor het Rijk, een provincie of een gemeente veel moeilijker zijn te maken. Mijn verwachting is daarom dat de corporatiesector - waarvan ik overigens hoop dat die in 2026 veel kleiner zal zijn – veel meer zal samenwerken, organisatorisch en financieel, met partijen die actief zijn op aanpalende beleidsterreinen zoals zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid. Aan de verkokering zal in de toekomst in vergaande mate een einde zijn gemaakt.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Portret - Eric Harms

Door Eric Harms

Independent Writing and Editing Professional


Meest recent

Philips stadium, Eindhoven door uslatar (bron: Shutterstock)

Geen tweede Philipsdorp, maar de baas wordt soms toch weer huisbaas

Door het woningtekort wordt het bieden van geschikte woonruimte een steeds belangrijker instrument in de zoektocht naar nieuwe werknemers. Opvallend is dat het niet alleen de grote bedrijven zijn die zich als huisbaas opwerpen.

Analyse

29 mei 2024

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Het Didam-II-arrest komt eraan. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor gebiedsontwikkeling

Na een belangrijk advies aan de Hoge Raad verwacht advocaat Manfred Fokkema dat het Didam-arrest wordt aangescherpt. “Dit zou tot gevolg hebben dat de invloed van het Didam-arrest op de praktijk van gebiedsontwikkeling kleiner wordt.”

Uitgelicht
Analyse

29 mei 2024

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024