Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

De staat van het wonen in 2026 volgens Pieter Winsemius

27 oktober 2011

2 minuten

Nieuws Green deals: het nieuwe kabinet sluit ze aan de lopende band. Maar niet met de wooncorporaties. En dat is redelijk verbijsterend, vindt Pieter Winsemius. Want volgens hem laat zowel de overheid als de corporatiesector zelf een grote kans liggen om de woningvoorraad zo effectief mogelijk te verduurzamen. “Het is gek dat de sector en de overheid elkaar op dit punt niet hebben gevonden. Ja, voor een stukje. Maar de ambitie had veel hoger kunnen en moeten zijn. Dat gaat de komende vijftien jaar absoluut veranderen.”

‘Ambities voor duurzaamheid hadden veel hoger moeten zijn’

Over het bestaansrecht van wooncorporaties bestaat ook in 2026 geen twijfel, verwacht Winsemius. “Want ook dan zijn ze er nog steeds: de mensen die niet op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien, en de bijzondere groepen woningzoekenden, zoals senioren en gehandicapten, die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.” Maar zij zullen ook blijven bestaan omdat er dan nog steeds taken zijn die wooncorporaties nu eenmaal beter kunnen vervullen dan de overheid. “Samen met maatschappelijke instellingen kunnen zij op lokaal niveau allerlei verbindingen leggen die voor het Rijk, een provincie of een gemeente veel moeilijker zijn te maken. Mijn verwachting is daarom dat de corporatiesector - waarvan ik overigens hoop dat die in 2026 veel kleiner zal zijn – veel meer zal samenwerken, organisatorisch en financieel, met partijen die actief zijn op aanpalende beleidsterreinen zoals zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid. Aan de verkokering zal in de toekomst in vergaande mate een einde zijn gemaakt.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Portret - Eric Harms

Door Eric Harms

Independent Writing and Editing Professional


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023