Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

De staat van het wonen in 2026 volgens Pieter Winsemius

27 oktober 2011

2 minuten

Nieuws Green deals: het nieuwe kabinet sluit ze aan de lopende band. Maar niet met de wooncorporaties. En dat is redelijk verbijsterend, vindt Pieter Winsemius. Want volgens hem laat zowel de overheid als de corporatiesector zelf een grote kans liggen om de woningvoorraad zo effectief mogelijk te verduurzamen. “Het is gek dat de sector en de overheid elkaar op dit punt niet hebben gevonden. Ja, voor een stukje. Maar de ambitie had veel hoger kunnen en moeten zijn. Dat gaat de komende vijftien jaar absoluut veranderen.”

‘Ambities voor duurzaamheid hadden veel hoger moeten zijn’

Over het bestaansrecht van wooncorporaties bestaat ook in 2026 geen twijfel, verwacht Winsemius. “Want ook dan zijn ze er nog steeds: de mensen die niet op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien, en de bijzondere groepen woningzoekenden, zoals senioren en gehandicapten, die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.” Maar zij zullen ook blijven bestaan omdat er dan nog steeds taken zijn die wooncorporaties nu eenmaal beter kunnen vervullen dan de overheid. “Samen met maatschappelijke instellingen kunnen zij op lokaal niveau allerlei verbindingen leggen die voor het Rijk, een provincie of een gemeente veel moeilijker zijn te maken. Mijn verwachting is daarom dat de corporatiesector - waarvan ik overigens hoop dat die in 2026 veel kleiner zal zijn – veel meer zal samenwerken, organisatorisch en financieel, met partijen die actief zijn op aanpalende beleidsterreinen zoals zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid. Aan de verkokering zal in de toekomst in vergaande mate een einde zijn gemaakt.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Portret - Eric Harms

Door Eric Harms

Independent Writing and Editing Professional


Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023