2015.07.31_de stad verbeeld_cover

De stad verbeeld

31 juli 2015

2 minuten

Onderzoek Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke structuur zich tot steden in andere Europese landen? En wat zijn belangrijke stedelijke vraagstukken voor de toekomst?

3 opgaven voor de stad

Centraal staan 3 voor de stad belangrijke terreinen: economie, leefbaarheid en innovatie. Hoe sterk is de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van de steden?

Economie

Stedelijke economieën zijn productiever, groeien sneller en hebben een groter innovatief vermogen. Maar de Nederlandse stedelijke regio’s missen juist agglomeratiekracht: ze zijn ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten relatief klein en hebben minder dichtheid. Nederlandse bedrijven missen daardoor een concurrentievoordeel ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten elders.

Leefbaarheid

In de afgelopen decennia is de leefbaarheid in de Nederlandse steden significant verbeterd. Toch zijn er nog lokale problemen met de luchtkwaliteit, veiligheid en verkeersdrukte. Daarnaast wonen er in steden relatief veel mensen met een lage opleiding en een laag inkomen; die hebben gemiddeld minder gezonde levensjaren.

Innovatie

Stedelijke regio’s zijn broedplaatsen voor innovatie en ondernemerschap. Burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden ontmoeten elkaar en proteren van elkaars kennis en creativiteit. Slimme en schone technologieën zijn cruciaal voor de houdbaarheid van economische groei op lange termijn. Omgaan met grondstoffen en energie op de huidige voet is dan ook geen optie.


Cover: ‘2015.07.31_de stad verbeeld_cover’Meest recent

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023

Regen in de stad. Weg, bestrating, auto in regen, dichtbij. Water spatten, morsen op de rijbaan. door Viktor Gladkov (bron: shutterstock)

De ‘Limburgbui’ valt op heel Zuid-Holland - en dan?

Wat gebeurt er bij grootschalige neerslag in de provincie Zuid-Holland? De eerste bovenregionale stresstest is uitgevoerd door Deltares. Conclusie: het aantal slachtoffers valt waarschijnlijk mee maar de schade loopt in de miljarden.

Onderzoek

6 februari 2023

Hof van Cartesius door Cas Slagboom (bron: Cas Slagboom)

Cultuur & GO #6: Werkspoorkwartier

Het Werkspoorgebied in Utrecht maakt een indrukwekkende transformatie door. Verantwoordelijk is een klein aantal zeer betrokken individuen, aan publieke en private zijde. Rinske Brand zocht ze op en noteerde hun bevlogen verhaal.

Uitgelicht
Casus

3 februari 2023