2015.07.31_de stad verbeeld_cover

De stad verbeeld

31 juli 2015

2 minuten

Onderzoek Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke structuur zich tot steden in andere Europese landen? En wat zijn belangrijke stedelijke vraagstukken voor de toekomst?

3 opgaven voor de stad

Centraal staan 3 voor de stad belangrijke terreinen: economie, leefbaarheid en innovatie. Hoe sterk is de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van de steden?

Economie

Stedelijke economieën zijn productiever, groeien sneller en hebben een groter innovatief vermogen. Maar de Nederlandse stedelijke regio’s missen juist agglomeratiekracht: ze zijn ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten relatief klein en hebben minder dichtheid. Nederlandse bedrijven missen daardoor een concurrentievoordeel ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten elders.

Leefbaarheid

In de afgelopen decennia is de leefbaarheid in de Nederlandse steden significant verbeterd. Toch zijn er nog lokale problemen met de luchtkwaliteit, veiligheid en verkeersdrukte. Daarnaast wonen er in steden relatief veel mensen met een lage opleiding en een laag inkomen; die hebben gemiddeld minder gezonde levensjaren.

Innovatie

Stedelijke regio’s zijn broedplaatsen voor innovatie en ondernemerschap. Burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden ontmoeten elkaar en proteren van elkaars kennis en creativiteit. Slimme en schone technologieën zijn cruciaal voor de houdbaarheid van economische groei op lange termijn. Omgaan met grondstoffen en energie op de huidige voet is dan ook geen optie.


Cover: ‘2015.07.31_de stad verbeeld_cover’Meest recent

GO weekoverzicht 25 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de complete buurt

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de complete stadsbuurt centraal stond. Van de transformatie van het Utrechtse Wisselspoor via het naoorlogse stadsdeel Breda Noord naar de verdichting in het Haagse Bezuidenhout.

Weekoverzicht

25 april 2024

Zonnepanelen op het dak van een gebouw door Richie Quintyne NVEST (bron: shutterstock)

Duurzame energie in de regio, een passend ontwerp begint bij de goede vraagstelling

In de eerste ronde Regionale Energiestrategieën ging het ook over ruimtelijke kwaliteit. Hoe landen ingrepen in de energie-infrastructuur in onze omgeving? PBL en Royal HaskoningDHV plozen de plannen door en formuleren lessen & tips.

Uitgelicht
Onderzoek

25 april 2024

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024