2015.07.31_de stad verbeeld_cover

De stad verbeeld

31 juli 2015

2 minuten

Onderzoek Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke structuur zich tot steden in andere Europese landen? En wat zijn belangrijke stedelijke vraagstukken voor de toekomst?

3 opgaven voor de stad

Centraal staan 3 voor de stad belangrijke terreinen: economie, leefbaarheid en innovatie. Hoe sterk is de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van de steden?

Economie

Stedelijke economieën zijn productiever, groeien sneller en hebben een groter innovatief vermogen. Maar de Nederlandse stedelijke regio’s missen juist agglomeratiekracht: ze zijn ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten relatief klein en hebben minder dichtheid. Nederlandse bedrijven missen daardoor een concurrentievoordeel ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten elders.

Leefbaarheid

In de afgelopen decennia is de leefbaarheid in de Nederlandse steden significant verbeterd. Toch zijn er nog lokale problemen met de luchtkwaliteit, veiligheid en verkeersdrukte. Daarnaast wonen er in steden relatief veel mensen met een lage opleiding en een laag inkomen; die hebben gemiddeld minder gezonde levensjaren.

Innovatie

Stedelijke regio’s zijn broedplaatsen voor innovatie en ondernemerschap. Burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden ontmoeten elkaar en proteren van elkaars kennis en creativiteit. Slimme en schone technologieën zijn cruciaal voor de houdbaarheid van economische groei op lange termijn. Omgaan met grondstoffen en energie op de huidige voet is dan ook geen optie.


Cover: ‘2015.07.31_de stad verbeeld_cover’Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023