2015.07.31_de stad verbeeld_cover

De stad verbeeld

31 juli 2015

2 minuten

Onderzoek
Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke structuur zich tot steden in andere Europese landen? En wat zijn belangrijke stedelijke vraagstukken voor de toekomst?

3 opgaven voor de stad

Centraal staan 3 voor de stad belangrijke terreinen: economie, leefbaarheid en innovatie. Hoe sterk is de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van de steden?

Economie

Stedelijke economieën zijn productiever, groeien sneller en hebben een groter innovatief vermogen. Maar de Nederlandse stedelijke regio’s missen juist agglomeratiekracht: ze zijn ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten relatief klein en hebben minder dichtheid. Nederlandse bedrijven missen daardoor een concurrentievoordeel ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten elders.

Leefbaarheid

In de afgelopen decennia is de leefbaarheid in de Nederlandse steden significant verbeterd. Toch zijn er nog lokale problemen met de luchtkwaliteit, veiligheid en verkeersdrukte. Daarnaast wonen er in steden relatief veel mensen met een lage opleiding en een laag inkomen; die hebben gemiddeld minder gezonde levensjaren.

Innovatie

Stedelijke regio’s zijn broedplaatsen voor innovatie en ondernemerschap. Burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden ontmoeten elkaar en proteren van elkaars kennis en creativiteit. Slimme en schone technologieën zijn cruciaal voor de houdbaarheid van economische groei op lange termijn. Omgaan met grondstoffen en energie op de huidige voet is dan ook geen optie.Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022