big data graph

De toegevoegde waarde van Big Data

14 september 2016

4 minuten

Nieuws Op 3 november 2016 vindt het jaarlijkse Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling plaats. Dit jaar is het thema: Impact  van Technologie op Gebiedsontwikkeling. Technologische ontwikkelingen gaan snel en technologie maakt het steeds makkelijker om Big Data slim te verzamelen, te gebruiken en te delen. Eén van de sprekers op het congres geeft alvast zijn visie. Juriaan Hoefnagel, Manager E-Business van projectontwikkelaar SYNCHROON, spreekt in de deelsessie klantgedrag en woningaanbod: Big Data, big deal? over de toegevoegde waarde van data voor de aanbieder én de klant. Vijf vragen aan …

Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling 2016

Nieuwe technologie in de stad is het thema van het praktijkcongres. Wat betekent nieuwe technologie voor u, in uw werk?

“Nieuwe technologieën zijn van invloed op iedereen. Dat zie ik ook in  mijn werk als manager e-business bij SYNCHROON. De ontwikkelingen gaan ontzettend snel waardoor het essentieel is dat je als professionele vastgoedpartij hier een duidelijke visie op hebt. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat wij op een nieuwe manier met onze klanten in contact kunnen komen. Zo heeft iedereen tegenwoordig verschillende apparaten (mobiel, tablet, desktop) en zijn negen op de tien Nederlanders actief op social media. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de klantreis van het kopen van een woning en de contactmomenten die je als bedrijf kunt faciliteren.

Technologie biedt SYNCHROON ook de mogelijkheid om meer te weten te komen van onze klant. Van persoons- en leefstijlkenmerken tot de huidige woonsituatie; hebben ze een koop- of een huurwoning? Zijn ze nog thuiswonend? En wat is de gezinssituatie? Zijn ze alleen? Hebben ze kinderen? En op welke termijn zouden ze willen gaan verhuizen? Die technologie geeft ook aan wat de gewenste situatie is. Wat de woonwensen zijn van onze klanten. In wat voor woning zouden ze willen wonen en op wat voor locatie? En ook veel specifieker. Als je op zoek bent naar een appartement, wil je dan een appartement van 60 vierkante meter of van 100 vierkante meter? Wil je een tweekamer appartement of vierkamer appartement ? Dus wij krijgen heel goed inzicht in de woonbehoeften. We passen de plannen van onze projecten aan op die behoeften. 

Dankzij technologie reizen we met de klant mee vanaf het moment dat ze zich gaan online gaan oriënteren tot het moment dat ze het product bewonen. Nieuwe technologie bepaalt voor een belangrijk deel hoe wij in contact komen met onze klanten.”

Zijn mensen wel bereid om van alles prijs te geven en is de privacy van klanten niet in het geding? Lopen jullie daar tegenaan…

“Privacy is heel belangrijk. Enerzijds ben je als bedrijf verplicht om te melden wat voor cookies of scripts je gebruikt op websites. Anderzijds moeten mensen expliciet toestemming geven wanneer je ze bijvoorbeeld een nieuwsbrief wilt sturen. Dit vinden wij als SYNCHROON heel belangrijk en deze ontwikkelingen houden we dan ook nauwlettend in de gaten.

Daarnaast merk je dat mensen vandaag de dag eerder bereid zijn om gegevens met je te delen, aangezien de aanschaf van een woning een heel bepalende aankoop is die mensen niet dagelijks doen. De technologie moet hierin voor de consument werken; zodat er een betere informatievoorziening ontstaat met advies op maat.”

Kunt u een concreet voorbeeld geven van een project van Synchroon waar data een bepalende rol heeft gespeeld en de aanpak is gewijzigd?

“Parkblok in de Houthavens van Amsterdam. Hier zijn consumenten vroegtijdig betrokken door het online inzichtelijk maken van woonwensen. Door dit in een vroeg stadium te doen, konden de woonwensen meegenomen worden in de ontwikkeling. Bijvoorbeeld het aanpassen van type appartementen en plattegronden. Daarnaast geeft dit inzicht in de interesse die er is in de markt, waarop wij besloten het plan in één keer in verkoop te brengen in plaats van gefaseerd.” 

Wat is volgens u de grootste misvatting of barrière als het gaat om een succesvolle toepassing van nieuwe technologie in gebiedsontwikkeling? Is er sprake van barrières of misvattingen?

“Het toepassen van nieuwe technologie is vergelijkbaar met andere ontwikkelingen waar bedrijven op moeten inspelen. Succesvolle bedrijven weten zich op de juiste manier aan te passen aan veranderingen of ontwikkelingen. De vraag is dus niet “of” maar “hoe”. Ik denk dat je als bedrijf het beste klein kan beginnen. Begin klein en bekijk gedurende het project en na afloop wat je geleerd hebt. Dit kan je vervolgens toepassen tijdens nieuwe projecten. Data gaat hierin voor projectontwikkelaars een steeds belangrijkere rol spelen. Zorg ervoor dat je de juiste data op de juiste manier verzamelt en ventileert binnen je organisatie. Hierdoor heeft iedereen de juiste informatie tot haar beschikking en kunnen er betere beslissingen genomen worden. Zo kun je op basis van data voorspellende analyses doen waardoor je beter weet hoe een project zal verlopen. Ik denk dat data echt een toegevoegde waarde hebben! Barrières zie ik dus niet echt. Learning by doing lijkt mij in veel gevallen een goede toepassing. Denk er wel goed over na hoe data succesvol kan worden toegepast binnen je bedrijf, want succes is zeker niet verzekerd!”

Waarom zou u anderen aanraden om 3 november naar het Praktijkcongres te komen?

“Ik zou vastgoedprofessionals die meer willen weten over en geïnteresseerd zijn in de toepassingen van data voor de ontwikkeling en verkoop van vastgoed adviseren om naar het Praktijkcongres te komen. Ontwikkelingen en mogelijkheden komen aan bod op basis van de visie en praktijkcases van SYNCHROON.”

3 november 2016: Praktijkcongres ‘Impact van Technologie op Gebiedsontwikkeling’

De impact van technologie op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Het wordt steeds makkelijker om data te verzamelen, te gebruiken en te delen. Uitvindingen op de gebieden van energie, van mobiliteit en van communicatie veranderen de manier waarop de stad wordt beleefd en gebruikt.

LIVE vanuit Washington voorspelt keynote spreker Anthony Townsend(New York University) in de plenaire sessie de toekomst van de Stad.

Peter Russell, decaan van de Faculteit Bouwkunde TU Delft, relateert het thema aan de drie A’s: Architectural design, Africa & Agile. Hoe kunnen we behendig omspringen met de vraagstukken die op ons afkomen? Wat doet het gebruik van data en informatie met de architectuur en de ontwikkeling en opbouw van een stad? Interessante vraagstukken die om een antwoord vragen.

En wat biedt het ontsluiten van informatie over de stad de lokale overheid aan kansen om bijvoorbeeld de leefbaarheid te vergroten? CTO van de gemeente Amsterdam, Ger Baron schetst de perspectieven. 

Na het plenaire programma volgen vijf parallelsessies. Hierin wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de impact van technologie op gebiedsontwikkeling. Meld u aan en discussieer mee. 

Gespreksleider van de dag is Hans de Jonge, hoogleraar TU Delft/ directievoorzitter Brink Groep.

Klik hier voor het hele programma en om aan te melden.


Cover: ‘big data graph’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024