Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

De toegevoegde waarde van samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars

1 april 2010

1 minuut

Nieuws De betrokkenheid van marktpartijen in de herstructurering van naoorlogse wijken staat al een aantal jaar in de publieke belangstelling. Grotere betrokkenheid van marktpartijen kan gewenst zijn. Zij zouden een toegevoegde waarde kunnen hebben bij de versnelling van het proces, het risicomanagement, het realiseren van de gewenste kwaliteitsslag en de marketing. In de praktijk is betrokkenheid van marktpartijen echter nog geen gemeengoed en wordt er soms met scepsis tegenaan gekeken.

Om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van samenwerking zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten van veertien samenwerkingsprojecten.

Inhoudelijke toegevoegde waarde

Volgens literatuur over samenwerking tussen corporaties en marktpartijen ligt de meest voor de hand liggende toegevoegde waarde van samenwerking op het gebied van ontwikkeling van commerciële functies. Daarnaast is ook wel gesteld dat marktpartijen beter in staat zijn om marktgerichte woonmilieus te ontwikkelen. Zoals we kunnen zien in figuur 1, was een kleine meerderheid van de respondenten het eens met deze stellingen. In verschillende samenwerkingsprojecten is ervaren dat de betrokken marktpartijen hebben bijgedragen aan betere producten. Daarbij merken vooral vertegenwoordigers van corporaties op dat het hierbij vooral gaat om grotere commerciële functies en niet om kleinschalige buurtvoorzieningen. Ook geven veel van hen aan dat hun eigen kunde significant is gegroeid.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Portret - Ferdows Kazemi

Door Ferdows Kazemi

Columniste vk.nl

Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

Portret - Vincent Gruis

Door Vincent Gruis

Professor Housing Management TU Delft


Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023