Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

De toegevoegde waarde van samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars

1 april 2010

1 minuut

Nieuws
De betrokkenheid van marktpartijen in de herstructurering van naoorlogse wijken staat al een aantal jaar in de publieke belangstelling. Grotere betrokkenheid van marktpartijen kan gewenst zijn. Zij zouden een toegevoegde waarde kunnen hebben bij de versnelling van het proces, het risicomanagement, het realiseren van de gewenste kwaliteitsslag en de marketing. In de praktijk is betrokkenheid van marktpartijen echter nog geen gemeengoed en wordt er soms met scepsis tegenaan gekeken.

Om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van samenwerking zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten van veertien samenwerkingsprojecten.

Inhoudelijke toegevoegde waarde

Volgens literatuur over samenwerking tussen corporaties en marktpartijen ligt de meest voor de hand liggende toegevoegde waarde van samenwerking op het gebied van ontwikkeling van commerciële functies. Daarnaast is ook wel gesteld dat marktpartijen beter in staat zijn om marktgerichte woonmilieus te ontwikkelen. Zoals we kunnen zien in figuur 1, was een kleine meerderheid van de respondenten het eens met deze stellingen. In verschillende samenwerkingsprojecten is ervaren dat de betrokken marktpartijen hebben bijgedragen aan betere producten. Daarbij merken vooral vertegenwoordigers van corporaties op dat het hierbij vooral gaat om grotere commerciële functies en niet om kleinschalige buurtvoorzieningen. Ook geven veel van hen aan dat hun eigen kunde significant is gegroeid.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Portret - Ferdows Kazemi

Door Ferdows Kazemi

Columniste vk.nl

Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

Portret - Vincent Gruis

Door Vincent Gruis

Professor Housing Management TU Delft


Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022