Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

De toegevoegde waarde van samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars

1 april 2010

1 minuut

Nieuws De betrokkenheid van marktpartijen in de herstructurering van naoorlogse wijken staat al een aantal jaar in de publieke belangstelling. Grotere betrokkenheid van marktpartijen kan gewenst zijn. Zij zouden een toegevoegde waarde kunnen hebben bij de versnelling van het proces, het risicomanagement, het realiseren van de gewenste kwaliteitsslag en de marketing. In de praktijk is betrokkenheid van marktpartijen echter nog geen gemeengoed en wordt er soms met scepsis tegenaan gekeken.

Om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van samenwerking zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van corporaties, projectontwikkelaars en gemeenten van veertien samenwerkingsprojecten.

Inhoudelijke toegevoegde waarde

Volgens literatuur over samenwerking tussen corporaties en marktpartijen ligt de meest voor de hand liggende toegevoegde waarde van samenwerking op het gebied van ontwikkeling van commerciële functies. Daarnaast is ook wel gesteld dat marktpartijen beter in staat zijn om marktgerichte woonmilieus te ontwikkelen. Zoals we kunnen zien in figuur 1, was een kleine meerderheid van de respondenten het eens met deze stellingen. In verschillende samenwerkingsprojecten is ervaren dat de betrokken marktpartijen hebben bijgedragen aan betere producten. Daarbij merken vooral vertegenwoordigers van corporaties op dat het hierbij vooral gaat om grotere commerciële functies en niet om kleinschalige buurtvoorzieningen. Ook geven veel van hen aan dat hun eigen kunde significant is gegroeid.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)


Portret - Ferdows Kazemi

Door Ferdows Kazemi

Columniste vk.nl

Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

Portret - Vincent Gruis

Door Vincent Gruis

Professor Housing Management TU Delft


Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024