Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px

De Universiteit als motor voor stedelijke transformatie

16 maart 2012

3 minuten

Nieuws De economische potentie van Universiteiten wordt mede bepaald door de mate waarin hun steden scoren op stedelijke kwaliteiten aldus prof. Philip McCann in een door de Vereniging Deltametropool georganiseerde serie bijeenkomsten.

De belangrijkste lessen over kennisclusters:

  1. Productiviteit in regio’s wordt in toenemende mate bepaald door de omvang van het hoger onderwijs. Hiermee wordt de relatie tussen onderwijs en productiviteit groter. Al blijft productiviteit slechts een van de factoren bij kennisclusters.
  2. R&D heeft een sterkere ruimtelijke concentratie dan personeel en werkgelegenheid. Hoe hoger opgeleid hoe mobieler mensen worden. Zo hebben R&D, personeel en werkgelegenheid ieder een eigen geografische spreiding.
  3. De concentratie van mensen wordt historisch bepaald door de interactie tussen beschikbare werkgelegenheid. Maar ook door intrinsieke kwaliteiten van een plek. De laatste factor neemt aan belang toe.
  4. Voorkeuren en waarden van kennisconsumenten gaan in toenemende mate vorm geven aan de steden van de toekomst. We zien een verschuiving van productie gedreven naar consument gedreven ontwikkeling.
  5. Een goed ontwerp kan een plek veranderen; al moet er wel een latente consumenten wens zijn of een reeds aanwezig productiviteit. Het huidige ‘top sectoren beleid’ richt zich te weinig op het waarderen van deze complexiteit en variatie in processen. Er is meer waardering nodig voor het gegeven dat de wereld waar we naar kijken gecompliceerd is aldus prof. Philip McCann in dit debat over ‘Kennis Clusters’ in Nederland.

Knowledge Clusters was the last lecture and expert meeting of the International Perspectives (tIP) series organised by Deltametropolis Association in cooperation with the universities of the Randstad Holland. The series, which started in September 2011, consisted of seven lectures which reflect on how facilities or activities transform an urban area into a metropolis. This time, the lecture which took place the last Thursday 08 March at VU University Amsterdam, was given by the guest speaker Philip McCann, Professor of Economics at the University of Waikato, Professor of Economic Geography at the University of Groningen and special advisor of Johannes Hahn, EU commissioner for regional policy Higher education, cities and region. Reflections on the content applied to the Dutch context were given after the lecture and also during an early expert meeting with the intervention of Henri de Groot, Professor in Regional Economics and Dynamics at the hosting university and Maurits de Hoog, professor in Regional and metropolitan design at TU Delft.

Overall, the content of the lecture outlined the role of universities in the production of knowledge and how it relates to places and spaces depends on the wider changes which are happening as the result of globalisation and the role that particular cities and regions are playing in that process. The lecture was structured in three part addressing three important aspects as follows.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_netwerk en knooppunten_0_1000px’


Flavia Curvelo Magdaniel

Door Flavia Curvelo Magdaniel

Architect, Real Estate Management researcher, PhD candidate (Delft University of Technology)


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024