2014.09.02_De Week van de Energie_660_0

De Week van de Energie

2 september 2014

3 minuten

Nieuws We zijn verslaafd aan energie. Wereldwijd hebben we er steeds meer van nodig. Daarnaast neemt de schade aan onze planeet toe, evenals de kosten voor het verbranden van fossiele brandstoffen. Dat voelen we in onze portemonnee. Hoe stappen we over op duurzame energiebronnen? Op welke manier kunnen we in de stad meer energie besparen? En wat kunnen we zelf doen? Tijdens De Week van de Energie gaat Dirk Sijmons op zoek naar de antwoorden.

Zondag 14 tot en met vrijdag 19 september 2014 in Pakhuis de Zwijger

Op woensdag 17 september 2014 om 17.30 uur vindt een debat plaats naar aanleiding van de baanbrekende publicatie Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie.

Debatavond: Landschap en energie

Woensdag 17 september 2014 vanaf 17.30 uur

Toegang gratis, aanmelden via www.dezwijger.nl

Om de energietransitie gestalte te geven moeten de komende decennia belangrijke ruimtelijke keuzes gemaakt worden voor de voornaamste energiedragers: elektriciteit, warmte en brandstof. Tijdens deze debatavond zullen Dirk Sijmons en H+N+S Landschapsarchitecten aan de hand van hun onlangs verschenen boek Landschap en energie. Ontwerpen voor transitie deze energiedragers langslopen en deze koppelen aan de ruimtelijke eenheden stad, haven en luchthaven. Samen met vertegenwoordigers uit deze hoeken zullen we verkennen welke ruimtelijke veranderingen er nodig zijn om conform de Europese doelstellingen straks in 2050 daadwerkelijk 80% minder CO2 uit te stoten.
Met onder andere Dirk Sijmons (landschapsarchitect, hoogleraar TUDelft, curator IABR 2014), H+N+S Landschapsarchitecten, Eduard de Visser (Haven Amsterdam), Marcel van Beek (Schiphol) en Pauline Westendorp (Wij Krijgen Kippen).
Moderator: Jaap Modder

De Week van de Energie - Afbeelding 1

‘De Week van de Energie - Afbeelding 1’


Bestel nu met € 10,00 korting!

Landschap en Energie Ontwerpen voor transitie

Onder redactie van Dirk Sijmons, Jasper Hugtenburg, Fred Feddes en Anton van Hoorn

Van € 65,00 tijdelijk voor € 55,00

Bestel Landschap en energie via www.nai010.com/energie met code KWHM2 en krijg het boek toegestuurd voor € 55,- ipv € 65,- zonder verzendkosten binnen Nederland via nai010 uitgevers. De actie loopt van 15 september tot en met 15 november 2014. Deze korting geldt ook bij de boekhandel op voorwaarde van het vermelden van actiecode 901-11058.

Nederlandse editie ISBN 978-94-6208-112-3

Ook verkrijgbaar:

Landschap en energie e-boek (pdf) ISBN 978-94-6208-143-7
Landscape and Energy ISBN 978-94-6208-113-0
Landscape and Energy e-book (pdf) ISBN 978-94-6208-144-4

hardcover | 432p | 20x25 cm | geïllustreerd (400 kleur) | design: catalogtree | nai010 uitgevers in samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten, TU Delft, Wageningen UR, ECN, Planbureau voor de Leefomgeving | met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Agentschap NL, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Drenthe en Groningen, de Gemeenten Arnhem en Rotterdam, de Edgar Doncker Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, EU INTERREG IVB project MUSIC, de stadsregio’s van Parkstad Limburg en Aachen (DE) en de stad Genk (BE).

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie is een van de grootste uitdagingen van de eenentwintigste eeuw. Landschap en energie is een baanbrekend boek over het effect van deze transitie op onze omgeving. Het maakt als eerste een visuele vergelijking van het ruimtebeslag van alle relevante energiebronnen, het verklaart de drijvende krachten achter de exponentiële groei van ons energiegebruik en het schetst de uitdagingen voor ruimtelijk ontwerpers, planners en de politiek.

De opties en keuzes voor het komende 'postfossiele tijdperk' zijn uitgewerkt in ontwerpvoorbeelden op verschillende schaalniveaus. Energie beweegt zich immers door alle schaal- en abstractieniveaus heen: van mondiale politieke strategieën tot het zonnepaneel op het dak. De uitdagingen die daarbij komen kijken worden uitgebreid belicht in een reeks essays over de energiemarkt, de rol van de politiek, de psychologie van de transitie en de technische ontwikkelingen en beperkingen. Bij nadere beschouwing blijkt de energietransitie niet alleen een technische opgave voor professionals, maar vooral ook een culturele opgave die uiteindelijk iedereen raakt. De verhouding tussen mens, omgeving en energie zullen namelijk de komende decennia ingrijpend veranderen.


Cover: ‘2014.09.02_De Week van de Energie_660_0’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024