2016.01.18_Decentrale overheden vertillen zich aan DBFMO aanbestedingen_C

Decentrale overheden vertillen zich aan DBFMO aanbestedingen

18 januari 2016

1 minuut

Nieuws Het aanbesteden van geïntegreerde opdrachten door decentrale overheden verloopt niet goed. Alle zeven DBFMO procedures die zij in 2015 zijn gestart, zijn in hetzelfde jaar stopgezet. Het totaal aantal aanbestedingen van geïntegreerde opdrachten daalde van 115 in 2014 naar 80 in 2015. Het totaal aantal aanbestedingen van architectendiensten in 2015 was gelijk aan het aantal in 2014 (61 procedures). In het vierde kwartaal 2015 zijn voor het eerst sinds het tweede kwartaal 2012 meer aanbestedingen voor architectendiensten gestart dan aanbestedingen voor werken met ontwerp (geïntegreerde opdrachten).

U kunt hier het kwartaalbericht hiernaast downloaden.

Met de door Architectuur Lokaal ontwikkelde digitale tool SESAM kunt u zelf statistieken genereren aan de hand van de database van het Steunpunt.


Cover: ‘2016.01.18_Decentrale overheden vertillen zich aan DBFMO aanbestedingen_C’Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023