2014.07.01_Deelcongres: Niet wachten op Omgevingswet met dereguleren_180

Deelcongres: Niet wachten op Omgevingswet met dereguleren

1 juli 2014

3 minuten

Verslag Gemeentebestuurders moeten niet wachten op de Omgevingswet, dereguleren kan nu ook al. De wetgeving is de afgelopen jaren al aanzienlijk verruimd. Dat was in kort bestek de hoofdboodschap bij het deelcongres van Beter en concreter, het gezamenlijke programma van de VNG en de ministeries van BZK en EZ voor het verminderen van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening.

Ongeveer zestig bestuurders namen deel aan het deelcongres in het Dordrechts Museum met de titel ‘Hou het simpel’. Dit begon met een presentatie door Duco Stadig over de bestuurlijke wetmatigheden die hij in 12 jaar wethouderschap verzamelde. Wie zich aan de Wetjes van Duco houdt, komt uit op een meer gezond verstandbenadering, meer overleg en minder regels en nota’s. 

Publiek belang

Vervolgens was er een driegesprek tussen Friso de Zeeuw (praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, voorzitter van het Actieteam Ontslakken), voorzitter Andries Heidema van de VNG Commissie Ruimte en Wonen (burgemeester Deventer), en Duco Stadig (oud-wethouder Amsterdam, lid Herbestemmingsteam) onder leiding van Gerrit Westerink (oud-burgemeester van Schagen). Het thema was actueler dan ooit, want de nieuwe Omgevingswet is juist vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.De Zeeuw pleitte ervoor dat gemeenten veel meer de dialoog moeten aangaan met initiatiefnemers. "De vraag moet zijn: is dit een goed plan in plaats van mag dit? Want dan weet je zeker dat alle gemeentelijke loketten er hun plas over gaan doen. Natuurlijk moeten initiatiefnemers zich houden aan vereisten van het publieke belang, daarover kun je als gemeente beter het gesprek aangaan. Dat is een stuk beter dan een brief schrijven van vijftig kantjes."

Stapeling van sectoraal beleid

Heidema herkende dat de praktijk van ruimtelijke procedures weerbarstig is. Niet alleen gemeentelijk beleid, maar ook de stapeling van sectoraal beleid op het gebied van water, milieu, en natuur maken de vergunning-trajecten vaak ingewikkeld, evenals de vele onderzoeksverplichtingen. "De nieuwe Omgevingswet is een poging om meer ruimte te scheppen voor een integrale lokale afweging, maar of dat lukt staat te bezien. Het is een raamwet, de praktische uitwerking moet vorm krijgen in drie AMVB’s die de huidige honderd (!) AMVB’s vervangen." Heidema benadrukte net als De Zeeuw dat het nog lang kan duren voordat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. "Gemeenten moeten niet stilzitten, ze kunnen ook nu al experimenteren in de geest van de nieuwe wet."

Goede bedoelingen

De Zeeuw noemde de stapeling van wetten, normen en regelingen 'het drama van de goede bedoelingen'. 'Over alle regelingen afzonderlijk is goed nagedacht, de mensen die ze gemaakt hebben zijn echt geen idioten. Maar de optelsom ervan maakt dat initiatiefnemers door een steeds kleinere hoepel moeten springen die steeds hoger wordt gehouden.' Vanuit de VNG willen gemeenten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe Omgevingswet straks een snellere, lokale afweging mogelijk wordt. 'Waar zet de VNG dan op in bij de onderhandelingen,' vroeg moderator Gerrit Westerink. Heidema antwoordde dat het gaat om meer bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten, duidelijkheid over bevoegdheidsverdeling, flexibiliteit bij planvorming, kortere doorlooptijd van procedures en het grote aantal procedures, en minder onderzoeks-verplichtingen.

Verruimingen

Stadig benadrukte dat dankzij onder meer de Crisis- en herstelwet procedures als zijn vergemakkelijkt. Een voorbeeld daarvan is dat enkel nog belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Ook is er een bestuurlijke lus gekomen die het mogelijk maakt een deel van de procedure over te doen zonder dat meteen het hele plan van de haak valt. Per 1 oktober gaat een nieuwe regel in die tijdelijke bestemmingen voor een periode van tien jaar mogelijk maakt, zonder dat je van tevoren hoeft te bewijzen dat de bestemming tijdelijk is . ´Dat is mooi, want juist die bepaling was geregeld een belemmering voor het herbestemmen van gebouwen,´ zei Stadig.

Meer informatie

- Meer weten over ontslakken? Neem dan contact op met Jos Feijtel of Wendy de Hoog via wendydehoog@gmail.com
- Deze bijeenkomst gemist en toch geïnteresseerd? Ga dan naar de bijeenkomst 'Hou het eenvoudig'. Meer vindt u in deze aankondiging.


Cover: ‘2014.07.01_Deelcongres: Niet wachten op Omgevingswet met dereguleren_180’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024