2014.07.01_Deelcongres: Niet wachten op Omgevingswet met dereguleren_180

Deelcongres: Niet wachten op Omgevingswet met dereguleren

1 juli 2014

3 minuten

Verslag
Gemeentebestuurders moeten niet wachten op de Omgevingswet, dereguleren kan nu ook al. De wetgeving is de afgelopen jaren al aanzienlijk verruimd. Dat was in kort bestek de hoofdboodschap bij het deelcongres van Beter en concreter, het gezamenlijke programma van de VNG en de ministeries van BZK en EZ voor het verminderen van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening.

Ongeveer zestig bestuurders namen deel aan het deelcongres in het Dordrechts Museum met de titel ‘Hou het simpel’. Dit begon met een presentatie door Duco Stadig over de bestuurlijke wetmatigheden die hij in 12 jaar wethouderschap verzamelde. Wie zich aan de Wetjes van Duco houdt, komt uit op een meer gezond verstandbenadering, meer overleg en minder regels en nota’s. 

Publiek belang

Vervolgens was er een driegesprek tussen Friso de Zeeuw (praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft, voorzitter van het Actieteam Ontslakken), voorzitter Andries Heidema van de VNG Commissie Ruimte en Wonen (burgemeester Deventer), en Duco Stadig (oud-wethouder Amsterdam, lid Herbestemmingsteam) onder leiding van Gerrit Westerink (oud-burgemeester van Schagen). Het thema was actueler dan ooit, want de nieuwe Omgevingswet is juist vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.De Zeeuw pleitte ervoor dat gemeenten veel meer de dialoog moeten aangaan met initiatiefnemers. "De vraag moet zijn: is dit een goed plan in plaats van mag dit? Want dan weet je zeker dat alle gemeentelijke loketten er hun plas over gaan doen. Natuurlijk moeten initiatiefnemers zich houden aan vereisten van het publieke belang, daarover kun je als gemeente beter het gesprek aangaan. Dat is een stuk beter dan een brief schrijven van vijftig kantjes."

Stapeling van sectoraal beleid

Heidema herkende dat de praktijk van ruimtelijke procedures weerbarstig is. Niet alleen gemeentelijk beleid, maar ook de stapeling van sectoraal beleid op het gebied van water, milieu, en natuur maken de vergunning-trajecten vaak ingewikkeld, evenals de vele onderzoeksverplichtingen. "De nieuwe Omgevingswet is een poging om meer ruimte te scheppen voor een integrale lokale afweging, maar of dat lukt staat te bezien. Het is een raamwet, de praktische uitwerking moet vorm krijgen in drie AMVB’s die de huidige honderd (!) AMVB’s vervangen." Heidema benadrukte net als De Zeeuw dat het nog lang kan duren voordat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. "Gemeenten moeten niet stilzitten, ze kunnen ook nu al experimenteren in de geest van de nieuwe wet."

Goede bedoelingen

De Zeeuw noemde de stapeling van wetten, normen en regelingen 'het drama van de goede bedoelingen'. 'Over alle regelingen afzonderlijk is goed nagedacht, de mensen die ze gemaakt hebben zijn echt geen idioten. Maar de optelsom ervan maakt dat initiatiefnemers door een steeds kleinere hoepel moeten springen die steeds hoger wordt gehouden.' Vanuit de VNG willen gemeenten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe Omgevingswet straks een snellere, lokale afweging mogelijk wordt. 'Waar zet de VNG dan op in bij de onderhandelingen,' vroeg moderator Gerrit Westerink. Heidema antwoordde dat het gaat om meer bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten, duidelijkheid over bevoegdheidsverdeling, flexibiliteit bij planvorming, kortere doorlooptijd van procedures en het grote aantal procedures, en minder onderzoeks-verplichtingen.

Verruimingen

Stadig benadrukte dat dankzij onder meer de Crisis- en herstelwet procedures als zijn vergemakkelijkt. Een voorbeeld daarvan is dat enkel nog belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Ook is er een bestuurlijke lus gekomen die het mogelijk maakt een deel van de procedure over te doen zonder dat meteen het hele plan van de haak valt. Per 1 oktober gaat een nieuwe regel in die tijdelijke bestemmingen voor een periode van tien jaar mogelijk maakt, zonder dat je van tevoren hoeft te bewijzen dat de bestemming tijdelijk is . ´Dat is mooi, want juist die bepaling was geregeld een belemmering voor het herbestemmen van gebouwen,´ zei Stadig.

Meer informatie

- Meer weten over ontslakken? Neem dan contact op met Jos Feijtel of Wendy de Hoog via wendydehoog@gmail.com
- Deze bijeenkomst gemist en toch geïnteresseerd? Ga dan naar de bijeenkomst 'Hou het eenvoudig'. Meer vindt u in deze aankondiging.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022